Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/165 [Sprawy finansowe związków samorządowych] 1948 0
6/852/0/3/166 Sprawy finansowo-budżetowe 1948-1949 0
6/852/0/3/167 Sprawy finansowe związków samorządowych 1950 0
6/852/0/3/168 Kwartalne zestawienia wykonania budżetów 1949 0
6/852/0/3/169 Analiza sprawozdań kwartalnych związków samorządowych z wykonania budżetów 1949-1950 0
6/852/0/3/170 Urealnienie samorządowych planów finansowania inwestycji na 1950 r. 1950 0
6/852/0/3/171 Urealnienie samorządowych planów finansowania inwestycji na 1950 r. 1950 0
6/852/0/3/172 [Zestawienia zbiorcze wg budżetu związków samorządowych] 1949 0
6/852/0/3/173 Zestawienia zbiorcze dla wszystkich Związków Samorządowych, wg zatwierdzonych budżetów na 1949 r., po rewizji 1949-1950 0
6/852/0/3/174 Zestawienia zbiorcze dla wszystkich Związków Samorządowych [na podstawie budżetu na 1949 r.] 1949-1950 0
6/852/0/3/175 Zestawienia dochodów i wydatków Związków Samorządowych miast wydzielonych i niewydzielonych oraz gmin wiejskich w woj. pomorskim 1945-1946 0
6/852/0/3/176 Zestawienia zbiorcze dla wszystkich gmin, miast niewydzielonych, miast wydzielonych [na podst. budżetu na 1949 r.] 1949-1950 0
6/852/0/3/177 Zestawienia zbiorcze dla wszystkich gmin wiejskich, miast niewydzielonych, miast wydzielonych wg budżetu na 1949 r., po rewizji 1949-1950 0
6/852/0/3/178 Zestawienie statystyczne nr 1-7 na podstawie budżetu na 1949 r. 1949-1950 0
6/852/0/3/179 Sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu miasta Grudziądza za czas od 1 I - 31 VII 1948 1948 0
6/852/0/3/180 Sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego zakładów i przedsiębiorstw miejskich na dzień 31 VII 1948 r. gminy miasta Inowrocławia 1948 0
6/852/0/3/181 Sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego i przedsiębiorstw miejskich na dzień 31 VII 1948 r. miasta Włocławka 1948 0
6/852/0/3/182 [Koszty utrzymania członków PRN w Źninie] 1946-1950 0
6/852/0/3/183 [Sprawozdania z kontroli Banku Komunalnego w oddziałach terenowych] 1949 0
6/852/0/3/184 Plan inwestycyjny Związków Samorządowych na 1950 r. 1949 0
Wyświetlanie 141 do 160 z 346 wpisów.