Referat Komisji

Sygnatura
6/852/0/5
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/5/632 [Plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej MRN w Grudziądzu] 1948 0
6/852/0/5/633 Skład osobowy, zmiany w składzie osobowym protokoły posiedzeń 1949 0
6/852/0/5/634 [Protokół Komisji Finansowo-Budżetowej] 1946 0
6/852/0/5/635 [Protokoły posiedzeń Podkomisji Finansowo-Budżetowej] 1947 0
6/852/0/5/636 [Protokoły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej] 1948 0
6/852/0/5/637 Sprawozdania Rad Narodowych z kontroli wykonania budżetów za I półrocze 1949 r. 1949 0
6/852/0/5/638 [Sprawy Obywatelskich Komisji Podatkowych, ich skład i działanie] 1947 0
6/852/0/5/639 Ogólne przepisy, zarządzenia i instrukcje Komisji Oświaty 1949 0
6/852/0/5/640 Skład osobowy - zmiany w składnie osobowym protokoły posiedzeń 1948-1949 0
6/852/0/5/641 [Protokół Komisji Oświatowej] 1946 0
6/852/0/5/642 [Protokoły posiedzeń Komisji Oświatowej] 1946 0
6/852/0/5/643 [Komisje Oświatowe - sprawozdania] 1947-1948 0
6/852/0/5/644 [Sprawozdania Komisji Oświatowej] 1948 0
6/852/0/5/645 [Sprawozdania Powiatowych Komisji Oświatowych] 1948 0
6/852/0/5/646 Sprawozdanie powiatowych Komisji Oświatowych 1949 0
6/852/0/5/647 Komisja Kultury i Sztuki 1949 0
6/852/0/5/648 [Materiały dotyczące zorganizowania Komisji Doradczo-Społecznej, Komisja Współpracy Oświatowej, stypendia dla studentów i pisma okólne dla Komisji Oświatowej] 1947 0
6/852/0/5/649 [Regulamin Komisji Rolnej i Podkomisji] 1948 0
6/852/0/5/650 [Sprawozdania z kontroli i kwartalne [I kw.] Działu Rolnictwa i Reform Rolnych] 1950 0
6/852/0/5/651 Skład osobowy, zmiany w składzie osobowym, protokoły posiedzeń 1948-1950 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 49 wpisów.