Statystyka produkcji rolnej

Sygnatura
6/11/0/3.6
Daty skrajne
1926 - 1938
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/3.6/402 Statystyka produkcji rolnej [sprawozdania o zlikwidowanych zakładach przemysłowych i nowo powstałych, wykaz osób względnie firm korzystających z uprawnień przemysłowych, wykaz czynnych zakładów przemysłowych] 1926-1932 0
6/11/0/3.6/403 Statystyka produkcji rolnej. Zestawienia powiatu chojnickiego sporządzone dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 1928-1931 0
6/11/0/3.6/404 Statystyka produkcji rolnej 1928-1932 1928-1932 0
6/11/0/3.6/405 [Statystyka produkcji rolnej - rejestr obszarów gospodarstw rolnych z podaniem użytków oraz zasiewów - 1928 r., zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów w latach 1929 i 1930, rejestracja zwierząt gospodarskich wg stanu z dnia 30 czerwca 1933 r. wykaz czynnych zakładów przemysłowych w 1933 i 1934 r.] 1928-1934 0
6/11/0/3.6/406 [Statystyka produkcji rolnej obszarów gospodarstw rolnych - rok 1928, statystyka produkcji rolnej w 1932 i 1933 dotycząca przeciętnych plonów, kwestionariusze dotyczące nabywców i sprzedawców ziemskich, kontrakty kupna-sprzedaży, wykazy majątków prywatnych, w których nie zostały ustalone podstawowe formy władania] 1928-1938 0
6/11/0/3.6/407 [Statystyka produkcji rolnej - rejestr obszarów gospodarstw rolnych z podaniem użytków oraz zasiewów dla GUS] 1928 0
6/11/0/3.6/408 Zasiewy i zbiory [statystyka produkcji rolnej, uwagi dotyczące przeprowadzonej w 1928 r. rejestracji powierzchni użytków i zasiewów, zbiorów ziemiopłodów, oraz stanu zapasów płodów rolnych] 1929-1930 0
6/11/0/3.6/409 Statystyka produkcji rolnej [uprawa zbóż, urodzaje, melioracje, klęski] 1934-1935 0