Statuty organizacyjne, podziały czynności

Sygnatura
53/296/0/1.3
Daty skrajne
1918 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
2136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/1.3/92 Statut organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego 1931 109
53/296/0/1.3/93 Statut organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego b.d. 70
53/296/0/1.3/94 Statut organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z 1931 z późniejszymi poprawkami 1931-1934 59
53/296/0/1.3/95 Regulamin Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego i instrukcje kancelaryjne 1933 144
53/296/0/1.3/96 Regulamin i instrukcje kancelaryjne Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z późniejszymi poprawkami 1933-1937 147
53/296/0/1.3/97 /Zarządzenia wewnętrzne wojewody w sprawie podziału czynności w Urzędzie Wojewódzkim, statut organizacyjny itp./ 1931-1932 63
53/296/0/1.3/98 /Zarządzenia wewnętrzne wojewody w sprawie zmiany statutu organizacyjnego 1932-1934 29
53/296/0/1.3/99 /Zarządzenia wewnętrzne wojewody w sprawie zmiany regulaminu, podziału czynności i przepisów kancelaryjnych Urzędu Wojewódzkiego 1932-1934 77
53/296/0/1.3/100 Regulamin pracy dla starostów województwa krakowskiego 1934 111
53/296/0/1.3/101 /Przepisy kancelaryjne/ 1924-1926 51
53/296/0/1.3/102 Ogólnik nr 43 w przedmiocie zewnętrznej formy pisemnych referatów 1927 41
53/296/0/1.3/103 Spisy spraw Wydziału Społeczno-Politycznego 1931 87
53/296/0/1.3/104 /Spisy spraw Wydziału Społeczno-Politycznego/ 1932-0 69
53/296/0/1.3/105 /Spisy spraw Wydziału Społeczno-Politycznego/ 0-1932 81
53/296/0/1.3/106 Spisy spraw Wydziału Społeczno-Politycznego 0-1932 54
53/296/0/1.3/107 Spisy spraw /Referat IV/ Wydział Pracy i Opieki Społecznej 1939 60
53/296/0/1.3/108 Spisy spraw /Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych/ 1936 295
53/296/0/1.3/109 Spisy spraw /Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych/ 1937 215
53/296/0/1.3/110 Spisy spraw Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych 1937 190
53/296/0/1.3/111 Spis spraw znak,,R' Grupa XIII - sprawy Rolnictwa i Reform Rolnych 1939 77
Wyświetlanie 1 do 20 z 29 wpisów.