Partie polityczne

Sygnatura
53/296/0/2.2
Daty skrajne
1932 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/2.2/224 /Wykaz działaczy Stronnictwa Pracy/ b.d. 0
53/296/0/2.2/225 /Wykaz osób wspierających finansowo Stronnictwo Narodowe w powiecie leszczyńskim/ 1939 0
53/296/0/2.2/226 /Stronnictwo Narodowe/ Września 1938 0
53/296/0/2.2/227 /Narodowa Partia Robotnicza w Wielkopolsce, orzeczenia Komisji Arbitrażowej w sprawie spornej Mankowska contra Leśniewski/ 1932 0
53/296/0/2.2/5909 /Obóz Wielkiej Polski/ 1932 0
53/296/0/2.2/5910 /Stronnictwo Ludowe - w województwie poznańskim/ 1938-1939 0
53/296/0/2.2/5911 /Stronnictwo Narodowe - zarządzenia i okólniki: Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego/ w Poznaniu, Zarządu Powiatowego i Grodziskiego miasta Poznania, zarządów Powiatowych w Gnieźnie i Bydgoszczy, Zarządu Grodzkiego w Bydgoszczy, instytucje, referaty, ulotki 1932-1939 0
53/296/0/2.2/5912 /Stronnictwo Narodowe- informacje i doniesienia starostw powiatowych i Grodziskiego w Poznaniu oraz komend Policji Państwowej/ 1936-1937 0
53/296/0/2.2/5913 /Stronnictwo Narodowe- informacje i doniesienia starostw powiatowych i Grodziskiego w Poznaniu oraz komend Policji Państwowej/ 1938 0
53/296/0/2.2/5914 /Stronnictwo Narodowe- informacje i doniesienia starostw powiatowych i Grodziskiego w Poznaniu oraz komend Policji Państwowej/ 1939 0
53/296/0/2.2/5915 /Stronnictwo Narodowe-sprawy karne/ 1937-1938 0
53/296/0/2.2/6115 /Narodowa Organizacja Kobiet, Oddział w Obornikach/ 1933 0
53/296/0/2.2/6116 /Konwent Seniorów Legionu Młodych w Poznaniu - rejestracja/ 1933-1937 0
53/296/0/2.2/6163 [Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Sekretariat Wojewódzki w Poznaniu] 1935 0