Sprawy przewłaszczeniowe

Sygnatura
53/296/0/5.4
Daty skrajne
1912 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
1566
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.4/1688 Ewidencja dokonanych sprzedaży nieruchomości prywatnych wiejskich ze strony właścicieli polskich na rzecz osób narodowości niemieckiej 1935-1937 12
53/296/0/5.4/1689 /Sprawy przewłaszczeniowe gospodarstw ziemskich/ 1931-1939 70
53/296/0/5.4/1690 /Wykaz nazwisk osób, które sprzedały nieruchomości na terenie województwa poznańskiego 1920-1938 37
53/296/0/5.4/1691 /Rejestr sprzedanych nieruchomości ziemskich/ b.d. 39
53/296/0/5.4/1692 /Ograniczenie obrotu nieruchomościami powstałymi z parcelacji/ pismo okólne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 1937 20
53/296/0/5.4/1693 Ewidencja udzielonych przywłaszczeń obiektów sprzedanych na zasadzie umów markowych /poz. 3 Uchwały Rady Ministrów z dnia 12.V.1933 r./ 1933 22
53/296/0/5.4/1694 /Wykazy dotyczące przewłaszczeń nieruchomości ponad 45 ha/ 1928-1929 38
53/296/0/5.4/1695 /Sprawy przewłaszczeń nieruchomości ziemskich w powiecie bydgoskim/ 1933-1938 371
53/296/0/5.4/1696 /Sprawy przewłaszczenia nieruchomości Spattstossar w Chodzieży/ 1934-1939 78
53/296/0/5.4/1697 /Sprawy przewłaszczeniowa Aleksandrowa powiat szubińskiego /dwór Piechcin/ 1926-1936 212
53/296/0/5.4/1698 /Sprawa przewłaszczenia na rzecz Tomaszewskiego nieruchomości w Szerokim Kamieniu powiecie szubińskiego 1927-1938 34
53/296/0/5.4/1699 /Przewłaszczenie nieruchomości w Szerokim Kamieniu powiecie szubińskiego/ 1934-1938 36
53/296/0/5.4/1700 /Sprawa nieruchomości w Szerokim Kamieniu w powiecie szubińskim/ 1930-1936 66
53/296/0/5.4/1701 Freter Herbert z Szerokiego Kamienia powiatu szubińskiego. Skarga do N.T.A. z powodu odmowy zezwolenia na przewłaszczenie 1936-1938 45
53/296/0/5.4/1702 /Sprawy przewłaszczenia nieruchomości Szubin wieś powiatu szubińskiego na rzecz J. Łubińskiego własność Elzy Rosen 1935-1936 38
53/296/0/5.4/1703 /Hipoteczne obciążenia oraz sprawy przewłaszczenia osad w powiecie wyrzyskim/ 1935-1937 289
53/296/0/5.4/1704 Willy Hardel Skarga do N.T.A. na decyzję Wojewody Poznańskiego z dnia 21.VIII.1937 r. /odmowa zezwolenia na przewłaszczenie/ 1937-1938 22
53/296/0/5.4/1705 Herbert i Maria Kisonowie Skarga do N.T.A. na decyzję Wojewody Poznańskiego z dnia 6.II.1937 r. odmowa na przewłaszczenie 1937 18
53/296/0/5.4/1706 Friedrich Semmler Skarga do Najwyższego Trybunału Administracyjnego na decyzję Wojewody Poznańskiego z dnia 5.VI.1937 r. /sprawy przewłaszczenia/ 1937 21
53/296/0/5.4/1707 Szczudłowski Antoni Bydgoszcz kontra Skarb Państwa o ustalenie stosunku prawnego do nieruchomości 1936-1938 98
Wyświetlanie 1 do 20 z 23 wpisów.