Sprawy parcelacyjne - powiat koniński

Sygnatura
53/296/0/5.19
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
6624
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 151 z 151 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.19/2345 /Parcelacja prywatna powiat kaliski/ 1938-1939 339
53/296/0/5.19/2346 Przymusowe przetargi nieruchomości z terenu powiatu kaliskiego 1938-1939 250
53/296/0/5.19/2347 /Prace scaleniowe w powiecie konińskim/ 1939 16
53/296/0/5.19/2348 Odwołanie L. Pułaskiego i R. Gronertowej od orzeczenia Starosty powiatu,konińskiego z 19.VIII.1935 r. w przedmiocie wykupu gruntów podlegających ustawie o ochronie drobnych dzierżawców 1935-1936 14
53/296/0/5.19/2349 Przymusowy wykup i parcelacja majątku Bierzwienna-Długa powiatu konińskiego i kaliskiego 1939 9
53/296/0/5.19/2350 Majątek Bierzwienna powiat kaliski i koniński przymusowy wykup 1939 11
53/296/0/5.19/2351 Majątek Biskupice-Wielki Bór powiatu kaliskiego nabycie nieruchomości w trybie art. 8 ustawy o wykonanie reformy rolnej 1939 65
53/296/0/5.19/2352 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów we wsi Biskupie powiatu konińskiego 1938-1939 34
53/296/0/5.19/2353 Rejestr pomiarowy wsi Budy powiatu konińskiego 1938 12
53/296/0/5.19/2354 /Rejestry pomiarowe gruntów oddanych za serwituty wsi Budzisław-Górny powiatu konińskiego 1929 20
53/296/0/5.19/2355 Wyłączenie z art.. 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej z majątku Buszkowo powiatu konińskiego 1937-1938 68
53/296/0/5.19/2356 Majątek Buszkowo powiatu konińskiego wyłączenie z art. 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1938 23
53/296/0/5.19/2357 Majątek Buszkowo powiatu konińskiego przymusowy wykup 1938 17
53/296/0/5.19/2358 Operat szacunkowy majątku Buszkowo powiatu konińskiego 1938 31
53/296/0/5.19/2359 Akta postępowania technicznego /przy parcelacji majątku Buszkowo powiatu konińskiego 1934 34
53/296/0/5.19/2360 Postępowanie techniczne przy parcelacji majątku Buszkowo powiatu konińskiego 1938-1939 19
53/296/0/5.19/2361 Rejestr pomiaru majątku Buszkowo powiatu konińskiego 1938 17
53/296/0/5.19/2362 Wykaz miar majątku Buszkowo 1938 15
53/296/0/5.19/2363 Przymusowy wykup i parcelacja majątku Ciążeń powiatu konińskiego 1939 10
53/296/0/5.19/2364 Przymusowe zniesienie służebności osad tabelowych nr 6, 7, 10 i 12 we wsi Ciążeń powiatu konińskiego 1931-1937 58
53/296/0/5.19/2365 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów wsi Ciążeń powiatu konińskiego 1936-1938 25
53/296/0/5.19/2366 /Przejęcie przez Skarb Państwa majątku Ciemierów i Stare Holendry/ 1936 27
53/296/0/5.19/2367 Przejęcie przez Skarb Państwa za zaległe podatki gruntów majątku Ciemierów i Stare Holendry 1934-1939 176
53/296/0/5.19/2368 Parcelacja nieruchomości ziemskich Czartowo powiatu konińskiego 1930-1932 122
53/296/0/5.19/2369 Parcelacja nieruchomości ziemskiej Czartowo powiatu konińskiego 1931-1936 276
53/296/0/5.19/2370 Sądowe przewłaszczenie parcel z majątku Czartowo-Czartówek powiatu konińskiego 1937-1938 38
53/296/0/5.19/2371 Urząd Wojewódzki w Łodzi o przyznanie własności gruntów rozparcelowanych z majątku Czartowo-Czartówek powiatu konińskiego stanowiących własność Józefa i Izabeli Witkowskich 1937-1938 187
53/296/0/5.19/2372 Parcelacja rządowa nieruchomości państwowej Czołnóchów powiatu konińskiego 1936-1939 53
53/296/0/5.19/2373 Majątek Dąbroszyn przymusowy wykup 1938 111
53/296/0/5.19/2374 Przymusowy wykup majątku Dąbroszyn powiatu konińskiego 1938-1939 62
53/296/0/5.19/2375 Majątek Dąbroszyn powiatu konińskiego parcelacja 1938 14
53/296/0/5.19/2376 /Sprawy parcelacyjne majątku Dąbroszyn powiatu konińskiego 1938 24
53/296/0/5.19/2377 Operat szacunkowy majątku Dąbroszyn powiatu konińskiego 1938 51
53/296/0/5.19/2378 Osada Genowefa powiatu konińskiego /wykup gruntów dzierżawnych/ 1935 38
53/296/0/5.19/2379 Wykup gruntów dzierżawnych w osadzie Genowefa powiatu konińskiego 1938-1939 59
53/296/0/5.19/2380 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów we wsi Głodno powiatu konińskiego 1933-1939 54
53/296/0/5.19/2381 Wieś Główiew powiatu konińskiego /scalanie gruntów/ 1937 41
53/296/0/5.19/2382 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów we wsi Główiew powiatu konińskiego 1938-1939 11
53/296/0/5.19/2383 Operat techniczny majątku Goranin powiatu konińskiego 1938 42
53/296/0/5.19/2384 Scalanie wsi Góry powiatu konińskiego 1938 12
53/296/0/5.19/2385 Postępowanie techniczne przy parcelacji majątku Gosławice powiatu konińskiego 1938-1939 38
53/296/0/5.19/2386 Scalanie wsi Grzymiszew powiatu konińskiego 1938-1939 25
53/296/0/5.19/2387 Scalanie gruntów we wsi Grzymiszew i Imiołków powiatu konińskiego 1939 16
53/296/0/5.19/2388 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów wsi Grzymiszew powiatu konińskiego 1937 41
53/296/0/5.19/2389 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów małżeństwa Krügerów w Holendrach Szyczyńskich powiatu konińskiego 1938-1939 38
53/296/0/5.19/2390 Majątek Kaliska powiatu konińskiego /wyłączenie z art.. 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1938 36
53/296/0/5.19/2391 Przymusowy wykup majątku Kaliska powiatu konińskiego 1938 42
53/296/0/5.19/2392 Operat szacunkowy /parcelowanego majątku/ Kaliska powiatu konińskiego 1938 33
53/296/0/5.19/2393 Majątek Kaliska powiatu konińskiego operat techniczny 1938 51
53/296/0/5.19/2394 Rejestry pomiarowe majątku Kaliska powiatu konińskiego 1933 11
53/296/0/5.19/2395 Rejestr pomiarowy majątku Kaliska powiatu konińskiego 1938 11
53/296/0/5.19/2396 Rejestr pomiarowy majątku Kaliska powiatu konińskiego 1938-1939 23
53/296/0/5.19/2397 Rejestr pomiarowy części gruntów majątku Kaliska 1938 15
53/296/0/5.19/2398 Rejestr szczegółowy pomiarowo-szacunkowy przed scaleniem wsi Karsy powiatu konińskiego oraz wykaz starego stanu posiadłości 1935 23
53/296/0/5.19/2399 Rejestr przejściowy pomiarowo-szacunkowy przed scaleniem wsi Karsy powiatu konińskiego 1935 17
53/296/0/5.19/2400 Rejestr pomiarowy przed scaleniem wsi Karsy powiatu konińskiego 1935-1936 44
53/296/0/5.19/2401 Sprawa przyznania pomocy kredytowej uczestnikom scalenia gruntów wsi Karsy powiatu konińskiego 1936-1937 26
53/296/0/5.19/2402 wyłączenie z art. 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej we wsi Kazimierz Biskupi Białybród powiatu konińskiego 1939 84
53/296/0/5.19/2403 Przymusowy wykup i parcelacja majątku Kazimierz powiatu konińskiego 1939 9
53/296/0/5.19/2404 Parcelacja majątku państwowego Kopojno powiatu konińskiego 1937-1939 73
53/296/0/5.19/2405 Operat szacunkowy majątku Kopojno powiatu konińskiego 1938-1939 17
53/296/0/5.19/2406 Wykaz miar parcelowanego majątku Kopojno powiatu konińskiego 1938 15
53/296/0/5.19/2407 Odprawy z art. 44 ustawy o wykonaniu reformy rolnej dla byłej służby folwarcznej z przymusowo wykupionej części majątku Kopojno powiatu konińskiego 1938 17
53/296/0/5.19/2408 /Zestawienie oszacowania działek parcelowanego majątku Kopojno 1938 12
53/296/0/5.19/2409 Rejestr pomiarowy majątku Kopojno obszar scalenia Świątniki 1935-1938 11
53/296/0/5.19/2410 Scalanie gruntów we wsi Kopojno powiatu konińskiego 1938-1939 28
53/296/0/5.19/2411 Scalanie gruntów we wsi Kopojno powiatu konińskiego 1939 10
53/296/0/5.19/2412 /Parcelacja majątku Koszuty powiatu konińskiego/ orzeczenie 1935 156
53/296/0/5.19/2413 /Sprawy związane z parcelacją majątku Kowalewo powiatu konińskiego 1939 57
53/296/0/5.19/2414 Zniesienie służebności we wsi Kownaty powiatu konińskiego 1939 12
53/296/0/5.19/2415 Podział wspólnego pastwiska wsi Krośnica powiatu konińskiego 1936-1939 19
53/296/0/5.19/2416 Plan gruntów części majątku prywatnego Laskowiec powiatu konińskiego w skali 1:4000 1931 8
53/296/0/5.19/2417 Przymusowy wykup majątku państwowego Ląd 1937-1938 253
53/296/0/5.19/2418 Przymusowy wykup majątku ziemskiego Ląd na cele reformy rolnej 1938 58
53/296/0/5.19/2419 Operat szacunkowy majątku Ląd powiatu konińskiego 1939 12
53/296/0/5.19/2420 Rejestr pomiarowy majątku Ląd 1931 11
53/296/0/5.19/2421 Rejestr pomiarowy majątku Ląd 1932 8
53/296/0/5.19/2422 Rejestr pomiarowy gruntów przymusowej parcelacji majątku Ląd powiatu konińskiego 1938 69
53/296/0/5.19/2423 Odszkodowania służby folwarcznej przejętej przez Skarb Państwa z majątku przymusowo wykupionego majątku Ląd powiatu konińskiego 1937-1938 45
53/296/0/5.19/2424 Odprawy z art. 44 ustawy o wykonaniu reformy rolnej dla byłej służby folwarcznej z przymusowo wykupionej części majątku Ląd powiatu konińskiego 1937-1938 52
53/296/0/5.19/2425 Scalenie wsi Ląd powiatu konińskiego 1937-1938 60
53/296/0/5.19/2426 Plany podziału wspólnego pastwiska osady Lądek i osady Lądek Poduchowny I skala 1:4000 1929 8
53/296/0/5.19/2427 Szczegółowe rejestry pomiarowo-szacunkowe podziału wspólnego pastwiska osady Lądek i osady Lądek Poduchowny I 1929 19
53/296/0/5.19/2428 Projekt podziału wspólnego lasu osady Lądek w związku z pracami scaleniowymi wsi 1933 22
53/296/0/5.19/2429 /Scalenie gruntów we wsi Lądek powiatu konińskiego/ 1938 127
53/296/0/5.19/2430 /Scalenie gruntów we wsi Lądek powiatu konińskiego/ 1938 76
53/296/0/5.19/2431 Wieś Lisewo powiatu konińskiego. Szczegółowy rejestr szacunkowo-pomiarowy przed scaleniem 1929 21
53/296/0/5.19/2432 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów wsi Lisewo powiatu konińskiego 1935-1939 28
53/296/0/5.19/2433 Protokół ustalenia granic gruntów majątku Łukom powiatu konińskiego 1938 22
53/296/0/5.19/2434 Operat szacunkowy majątku Łukom powiatu konińskiego 1938 41
53/296/0/5.19/2435 Akta dotyczące postępowania technicznego przy przymusowym wykupie majątku Łukom i powiatu konińskiego 1938 22
53/296/0/5.19/2436 Rejestr pomiarowy majątku Łukom I i powiatu konińskiego /przymusowy wykup/ 1938 11
53/296/0/5.19/2437 Rejestr pomiarowy majątku Łukom I i powiatu konińskiego i wykaz miar 1938 11
53/296/0/5.19/2438 Rejestry pomiarowe gruntów wydzielonych z majątku Łukom i oddanych w zamian za serwituty na własność wsi Myszakówek powiatu konińskiego 1923-1925 39
53/296/0/5.19/2439 Łuszczewo powiatu konińskiego /sprawy pomiarowe/ 1938 9
53/296/0/5.19/2440 /Rejestry pomiarowo-szacunkowe i klasyfikacyjne wsi Morzysław powiatu konińskiego 1922-1931 21
53/296/0/5.19/2441 /Rejestr pomiarowo-szacunkowy wsi Morzysław powiatu konińskiego /przed scaleniem/ 1930 20
53/296/0/5.19/2442 /Rejestr pomiarowy wsi Morzysław powiatu konińskiego 1931 38
53/296/0/5.19/2443 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów wsi Morzysław powiatu konińskiego 1930-1938 18
53/296/0/5.19/2444 /Wykaz stanu posiadania uczestników scalania wsi Morzysław powiatu konińskiego i rejestr pomiarowy 1930-1931 127
53/296/0/5.19/2445 /Wykaz szacunku starych i nowych dróg i rowów we wsi Morzysław powiatu konińskiego/ 1930 16
53/296/0/5.19/2446 Akta techniczne wsi Modlice powiatu konińskiego /podział wspólnego pastwiska 1934-1939 25
53/296/0/5.19/2447 Wymiar opłat i należności za scalenie gruntów wsi Modła Wielka i Mała powiat 1938 122
53/296/0/5.19/2448 Scalenie gruntów we wsi Modła Rzgowska powiatu konińskiego 1939 36
53/296/0/5.19/2449 Podział wspólnego pastwiska wsi Myślibórz 1937-1938 22
53/296/0/5.19/2450 Postępowanie techniczne przy parcelacji majątku Nowa-Wieś Cienińska 1939 8
53/296/0/5.19/2451 Rejestr pomiarowy wsi Nowa-Wieś Cienińska /praca scaleniowa/ 1938 27
53/296/0/5.19/2452 Scalanie wsi Nowa-Wieś Cienińska powiatu konińskiego 1938-1939 19
53/296/0/5.19/2453 Przyznanie pomocy kredytowej uczestnikom scalania gruntów wsi Nowa Wieś powiatu konińskiego 1937-1938 14
53/296/0/5.19/2454 Scalenie gruntów wsi Oleśnica powiatu konińskiego 1937-1939 20
53/296/0/5.19/2455 /Scalenie gruntów wsi Oleśnica powiatu konińskiego/ 1938-1939 41
53/296/0/5.19/2456 Podział wspólnego pastwiska wsi Oleśnica powiatu konińskiego 1933-1936 46
53/296/0/5.19/2457 Rejestry pomiarowe wsi Pilich III powiatu konińskiego /prace scaleniowe/ 1931-1932 33
53/296/0/5.19/2458 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów wsi Pilich III powiatu konińskiego 1938-1939 49
53/296/0/5.19/2459 Regulacja hipoteczna scalonych gruntów wsi Policko powiatu konińskiego 1938-1939 12
53/296/0/5.19/2460 /Scalenie gruntów wsi Policko powiatu konińskiego/ 1935-1936 48
53/296/0/5.19/2461 /Scalenie gruntów wsi Radlina powiatu konińskiego/ 1937-1939 24
53/296/0/5.19/2462 Majątek Rataje powiatu konińskiego przymusowy wykup 1938-1939 96
53/296/0/5.19/2463 /Majątek Rataje powiatu konińskiego przymusowy wykup/ 1938-1939 55
53/296/0/5.19/2464 Administracja przejściowa majątku Rataje powiatu konińskiego 1938-1939 32
53/296/0/5.19/2465 Majątek Rataje powiatu konińskiego parcelacja 1938-1939 17
53/296/0/5.19/2466 Operat szacunkowy parcelowanego majątku Rataje powiatu konińskiego 1938-1939 89
53/296/0/5.19/2467 Rejestr pomiarowy wsi Ruda Komorska powiatu konińskiego /prace scaleniowe/ 1935 71
53/296/0/5.19/2468 Rejestr pomiarowy wsi Ruda Komorska powiatu konińskiego /prace scaleniowe/ 1936 80
53/296/0/5.19/2469 Rejestr pomiarowy majątku Lisewo A powiatu konińskiego. Obszar scaleniowy Ruda Komorska 1936-1937 12
53/296/0/5.19/2470 /Parcelacja majątku w Rzgowie powiatu konińskiego/ 1938-1939 43
53/296/0/5.19/2471 /Parcelacja majątku w Rzgowie powiatu konińskiego/ 1939 51
53/296/0/5.19/2472 Przymusowy wykup i parcelacja majątku Skierniewice W. i M. powiatu konińskiego 1939 8
53/296/0/5.19/2473 Scalenie gruntów Skokum i Oleśnica 1939 12
53/296/0/5.19/2474 Dowody pomiarowe gminy Sławoszewek powiatu konińskiego 1937 27
53/296/0/5.19/2475 Ustalenie granic rozparcelowanych części majątku Sławsk powiatu konińskiego 1936 29
53/296/0/5.19/2476 Rejestr pomiarowy części majątku Smaszew pod nazwą kol. Smaszew powiatu konińskiego 1931 16
53/296/0/5.19/2477 /Pomiary gruntów drobnych dzierżawców majątku Smaszew powiatu konińskiego 1938-1939 13
53/296/0/5.19/2478 Szczegółowy rejestr pomiarowo-szacunkowy wsi Spławie powiatu konińskiego przed scaleniem 1928-1930 57
53/296/0/5.19/2479 Rejestr pomiarowy wsi Spławie powiatu konińskiego /regulacja serwitutów/ 1931-1932 8
53/296/0/5.19/2480 Rejestr przejściowy pomiarowo-szacunkowy przed scaleniem obszaru Szczepidło powiatu konińskiego 1935 9
53/296/0/5.19/2481 Rejestr pomiarowy wsi Szczepidło powiatu konińskiego 1938 103
53/296/0/5.19/2482 Wykaz miar wsi Szczepidło powiatu konińskiego /wieś i majątek Brzeźno/ prace scaleniowe/ 1938 11
53/296/0/5.19/2483 Wykaz miar wsi Szczepidło -majątek Brzeźno powiatu konińskiego /prace scaleniowe/ 1938 9
53/296/0/5.19/2484 Scalenie gruntów wsi Szczepidło powiatu konińskiego 1938-1939 61
53/296/0/5.19/2485 Scalenie gruntów wsi Szczepidło powiatu konińskiego 1938-1939 12
53/296/0/5.19/2486 Wymiar opłat za scalenie gruntów wsi Szczepidło, Brzeźno, Budy i Kociętowo powiatu konińskiego 1939 231
53/296/0/5.19/2487 Sprawa przyznania pomocy kredytowej uczestnikom scalenia gruntów wsi Świętniki powiatu konińskiego 1936-1938 23
53/296/0/5.19/2488 Akta techniczne dotyczące podziału wspólnego pastwiska wsi Święte powiatu konińskiego 1934-1939 28
53/296/0/5.19/2489 /Wieś Święte powiatu konińskiego podział wspólnego pastwiska - akta rewizyjne/ 1934-1939 25
53/296/0/5.19/2490 /Szkic ogólnych wytycznych projektu scalenia wsi Wielodwór powiatu konińskiego oraz plan gruntów wsi Wielodwór/ 1930-1932 11
53/296/0/5.19/2491 Zniesienie służebności w osadzie Wilczyn 1930-1939 24
53/296/0/5.19/2492 Regulacja hipotek scalonych gruntów wsi Wturek powiatu konińskiego 1935-1939 14
53/296/0/5.19/2493 Wieś Zalesie powiatu konińskiego. Rejestr pomiarowy do pierworysu i wykaz miar 1935-1938 11
53/296/0/5.19/2494 Rejestr przejściowy pomiarowo-szacunkowy wsi Zalesie- obszar Szczepidło powiatu konińskiego przed scaleniem 1935 9
53/296/0/5.19/2495 Majątek Zbiersk powiaty kaliski i koniński przymusowy wykup 1938-1939 14
Wyświetlanie 1 do 151 z 151 wpisów.