Sprawy parcelacyjne - powiat nowotomyski

Sygnatura
53/296/0/5.24
Daty skrajne
1912 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
2317
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.24/2646 Wykaz rozdysponowania ziemi na cele parcelacyjne powiatu nowotomyskiego 1926-1939 33
53/296/0/5.24/2647 Przewłaszczenie ziem dotacyjnych Bolewice powiat nowotomyski 1938 42
53/296/0/5.24/2648 Majątek Grodzisk powiatu nowotomyskiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej Helena Zimmermann 1928-1939 193
53/296/0/5.24/2649 Grodzisk powiat nowotomyski parcelacja Państwowego Banku Rolnego 1936-1937 127
53/296/0/5.24/2650 Majątek Grodzisk powiat nowotomyski parcelacja prywatna 1936 50
53/296/0/5.24/2651 Majątek Łomnica powiatu nowotomyskiego regulacja tytułu własności z mocy ustawy z dnia 28.III.1933 r. 1933-1939 259
53/296/0/5.24/2652 Przymusowy wykup /majątku/ Łomnica powiatu nowotomyskiego 1935 0
53/296/0/5.24/2653 Majątek Michorzewo powiatu nowotomyskiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej - Stanisław Sczaniecki 1931-1937 24
53/296/0/5.24/2654 Majątek Niegolewo powiatu nowotomyskiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej - Stanisław Niegolewski 1927-1933 77
53/296/0/5.24/2655 Majątek Porażyn powiatu nowotomyskiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej - Kazimierz Sosnowski 1928-1938 57
53/296/0/5.24/2656 Majątek Porażyn powiatu nowotomyskiego parcelacja prywatna 1932 94
53/296/0/5.24/2657 /Majątek Porażyn powiatu nowotomyskiego parcelacja prywatna/ 1932-1938 79
53/296/0/5.24/2658 /Kontrakty notarialne sprzedanych gruntów w drodze prywatnej parcelacji Posadowo/ 1934 404
53/296/0/5.24/2659 Majątek Ptaszkowo-Grąblewo powiatu nowotomyskiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej -Franciszka Żółkowska 1928-1936 101
53/296/0/5.24/2660 Majątek Róża powiatu nowotomyskiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej Jan Grzymek 1931-1936 91
53/296/0/5.24/2661 Prywatna parcelacja majątku Stary Tomyśl powiatu nowotomyskiego własność Maksymilian Ponceta 1928-1937 557
53/296/0/5.24/2662 Operat szacunkowy majątku Stary Tomyśl powiatu nowotomyskiego 1939 30
53/296/0/5.24/2663 Przewłaszczenie działek z parcelacji majątku Stary Tomyśl powiatu nowotomyskiego 1928-1939 35
53/296/0/5.24/2664 /Dobra Rycerskie Zębowo - własność Apolinarego Mieczysława Zaremby, wypis z księgi wieczystej majątku oraz,,Preussischer Hypothekenbrief über die den Grundbuche von Zembowo eingetragen 100000 mark/ 1912-1934 57
53/296/0/5.24/5852 /Parcelacja gruntów prywatnych- Grodzisk/ 1936 7