Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kaliski

Sygnatura
53/296/0/5.47
Daty skrajne
1920 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
5289
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.47/3288 Zalesienie nieużytków w powiecie kaliskim 1924-1933 204
53/296/0/5.47/3289 Sprawy zalesienia nieużytków w powiecie kaliskim 1934-1938 71
53/296/0/5.47/3290 Zmiana kolejności cięć lasu w majątku Biernatki w powiecie kaliskim 1928-1938 81
53/296/0/5.47/3291 Nadzór nad gospodarką leśną w majątku Biernatki w powiecie kaliskim 1937-1939 53
53/296/0/5.47/3292 Gmina Błaszki w powiecie kaliskim nadzór nad gospodarką leśną 1924-1932 126
53/296/0/5.47/3293 Zmiana rodzaju użytkowania 40 ha gruntów leśnych w majątku Brańczyn w powiecie kaliskim 1931-1938 53
53/296/0/5.47/3294 Lasy majątku Brudzew w powiecie kaliskim 1930-1938 246
53/296/0/5.47/3295 Sprawa zalesienia 13 ha sosną pospolitą wypaleniska w poddziale 25 a w lasach majątku Brzeziny w powiecie kaliskim 1929-1939 113
53/296/0/5.47/3296 Gmina Ceków w powiecie kaliskim nadzór nad gospodarką w lasach 1928-1938 199
53/296/0/5.47/3297 Gmina Chocz w powiecie kaliskim /nadzór nad gospodarką leśną/ 1931-1932 61
53/296/0/5.47/3298 Sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów parcelacji gruntów leśnych oraz nieprawych wyrębów w lasach majątku Chodniki 1926 50
53/296/0/5.47/3299 Lasy majątku Cierpiatki w powiecie kaliskim 1937-1938 10
53/296/0/5.47/3300 Majątek Czerwieniec powiatu kaliskiego 1925-1939 119
53/296/0/5.47/3301 Sprawy zmiany rodzaju użytkowania gruntów leśnych majątku Dębe w powiecie kaliskim 1937-1938 56
53/296/0/5.47/3302 Majątek Dębsko w powiecie kaliskim nadzór nad gospodarką leśną 1925 16
53/296/0/5.47/3303 Sprawy nieprawnych wyrębów lasu w majątku Giżyce b.d. 71
53/296/0/5.47/3304 Sprawy nieprawnych wyrębów lasu w majątku Janków w powiecie kaliskim 1929-1939 180
53/296/0/5.47/3305 Sprawy zatwierdzenia projektu planu gospodarstwa leśnego dla lasów majątku Jarantów w powiecie kaliskim 1933-1939 90
53/296/0/5.47/3306 Uznanie obrębu leśnego,,Wolica" w lasach miasta Kalisza za ochronny oraz zatwierdzenie planu dla powyższego obrębu 1920-1921 50
53/296/0/5.47/3307 Sprawa częściowej zmiany użytkowania 196,08 ha gruntów leśnych miasta Kalisza dla celów parcelacji letniskowej 1929-1933 40
Wyświetlanie 1 do 20 z 58 wpisów.