Sprawy szczegółowe - powiat jarociński

Sygnatura
53/296/0/6.6
Daty skrajne
1920 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
3763
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/6.6/4264 Tartak w Bogusławiu pow. jarociński własność Fr. Garsztka nr woj. 3502 nr fabr. 66056 1927-1931 29
53/296/0/6.6/4265 Majętność Boguszyn pow. jarociński nr fabr. kotła 1231 nr woj. kotła 6119 1928 25
53/296/0/6.6/4266 Majętność Boguszyn pow. jarociński nr fabr. kotła 1232 nr woj. kotła 6120 1928 25
53/296/0/6.6/4267 Gorzelnia rolnicza w Boguszynie pow. jarociński własność Jouanne nr fabr. 173, nr woj. 3726 1923-1924 24
53/296/0/6.6/4268 Rakarnia w Cielczy pow. jarociński, własność J. Nessel nr woj. kotła 2156 1926-1927 18
53/296/0/6.6/4269 Rakarnia Nessla w Cielczy pow. jarociński nr fabr. kotła 232 nr woj. kotła 2157 1927 29
53/296/0/6.6/4270 Gorzelnia P. Kuettnera w Fabianowie pow. jarociński nr fabr. kotła 1960 nr woj. kotła 6273 1929-1931 48
53/296/0/6.6/4271 Gospodarstwo rolne w Golinie pow. jarociński nr fabr. kotła 23245 nr woj. kotła 6070 1928-1935 24
53/296/0/6.6/4272 Majętność Góra pow. jarociński, własność Fischer von Mollard nr fabr. kotła 20006 nr woj. kotła 92 1923 23
53/296/0/6.6/4273 Majętność Góra pow. jarociński, własność Fischer von Mollard nr fabr. kotła 200005 nr woj. kotła 93 1923 20
53/296/0/6.6/4274 Gorzelnia w majątku Góra pow. jarociński kocioł nr fabr. 1890 woj. 6405 1929-1930 29
53/296/0/6.6/4275 Majętność Grab pow. jarociński, własność Ciążyński nr fabr kotła 41006 nr porz. 658 1924 18
53/296/0/6.6/4276 Wydział Powiatowy w Jarocinie nr woj. kotła 2432 1925 23
53/296/0/6.6/4277 Rzeźnia Miejska w Jarocinie nr kotła 5935 1926-1927 71
53/296/0/6.6/4278 /Zatwierdzenie zbiorników do magazynowania olejów mineralnych F-my St. Chylewski w Jarocinie/ 1936-1937 72
53/296/0/6.6/4279 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /cegielni/ J. Borkowski - Jarocin 1934 32
53/296/0/6.6/4280 Majętność Lenartowice pow. jarociński Juliusz Jouanne nr fabr. kotła 4637 nr woj. kotła 44 1922 33
53/296/0/6.6/4281 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /tartak/ Ordynacji książąt Radolinów w Jarocinie 1935 29
53/296/0/6.6/4282 Ordynacja książąt Radolinów Jarocin - Bogusław nr fabr kotła 731, woj. 5190 1935 66
53/296/0/6.6/4283 Młyn parowy w Jarocinie pow. jarociński nr fabr. kotła 892 nr woj. kotła 6431 1930-1931 25
Wyświetlanie 1 do 20 z 98 wpisów.