Sprawy szczegółowe - powiat leszczyński

Sygnatura
53/296/0/6.9
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
2015
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 60 z 60 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/6.9/4547 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /cegielni parowej/ własność A. Mueller w Bojanicach pow. leszczyński 1937 24
53/296/0/6.9/4548 Tartak Mielżyńskiego w Borowej Karczmie pow. leszczyński nr woj. kotła 5455 1926-1937 31
53/296/0/6.9/4549 Zatwierdzenie przemysłowego tartaku A. Mielżyńskiego w Borowej Karczmie, pow. leszczyński 1933-1935 50
53/296/0/6.9/4550 Tartak P. Mireckiego w Brennie, pow. leszczyński nr woj. kotła 6411 1930 21
53/296/0/6.9/4551 Tartak A. Grzesickiego w Bukowcu Górnym, pow. leszczyński nr woj. kotła 3056 1931-1934 44
53/296/0/6.9/4552 Zatwierdzenie projektu zakładu przemysłowego urządzenie kotłowni - nr 468 własność J. Grzesiecki - Bukowiec Górny, pow. leszczyński 1931 41
53/296/0/6.9/4553 Majątek Dąbcze, pow. leszczyński własność B. Płócieniak, nr woj. kotła 6378 1929-1933 26
53/296/0/6.9/4554 Majętność Dąbcze B. Płócieniaka, pow. leszczyński nr woj. kotła 6379 1929-1933 25
53/296/0/6.9/4555 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /cegielni/ Horsta Leesena w Drzeczkowie, pow. leszczyński 1933 28
53/296/0/6.9/4556 Majętność Drzeczkowo, pow. leszczyński gospodarstwo rolne i cegielnia nr woj. 2262 1935-1936 25
53/296/0/6.9/4557 Majętność Górzno, pow. leszczyński, własność K. Mueller nr woj. kotła 6003 1927-1928 26
53/296/0/6.9/4558 Cegielnia w Górznie, pow. leszczyński Kurt Mueller nr woj. kotła 6067 1928 31
53/296/0/6.9/4559 Majętność Górzno, pow. leszczyński nr woj. kotła 6320 1929 28
53/296/0/6.9/4560 Majętność Górzno, pow. leszczyński K. Mueller nr woj. kotła 6330 1929 27
53/296/0/6.9/4561 Rozbudowa gorzelni A. Muellera w Górznie, pow. leszczyński 1938 36
53/296/0/6.9/4562 Majętność Jabłonna, pow. leszczyński nr woj. kotła 12970 1926 26
53/296/0/6.9/4563 Majętność Jabłonna, pow. leszczyński własność Loesch nr woj. kotła 6454 1930 22
53/296/0/6.9/4564 Majętność Jabłonna, pow. leszczyński własność J. Loesch nr woj. kotła 6455 1930 23
53/296/0/6.9/4565 Mleczarnia Białasa w Krzemieniewie, pow. leszczyński nr woj. kotła 5306 1931-1932 16
53/296/0/6.9/4566 Mleczarnia w Krzemieniewie pow. leszczyński woj. kotła nr porządkowy kotła 2257 1939 24
53/296/0/6.9/4567 Projekt urządzenia mleczarni J. Rolli w Krzemieniewie, pow. leszczyński 1938 26
53/296/0/6.9/4568 Majętność Krzycko Małe, pow. leszczyński, własność E. Śmiechowski, nr woj. kotła 5792 1925-1936 23
53/296/0/6.9/4569 Majętność Krzycko-Małe, pow. leszczyński Gorzelnia nr woj. kotła 57 1935-1936 36
53/296/0/6.9/4570 Elektrownia w Lesznie i Grodzisku 1929-1931 119
53/296/0/6.9/4571 /Elektrownia w Lesznie/ 1934-1936 137
53/296/0/6.9/4572 /Elektrownia miejska w Lesznie Rozbudowa kotłowni/ 1937 20
53/296/0/6.9/4573 Kwestionariusz Elektrowni Miejskiej w Lesznie 1937-1939 93
53/296/0/6.9/4574 Kwestionariusz Gazowni Miejskiej w Lesznie 1935-1939 66
53/296/0/6.9/4575 Kwestionariusz Wodociągów Miejskich w Lesznie 1937-1939 49
53/296/0/6.9/4576 Wodociągi Miejskie w Lesznie nr woj. kotła 5744 1926 21
53/296/0/6.9/4577 Miejskie Zakłady Światła, Siły i Wodociągów w Lesznie nr woj. kotła 2227 1927-1928 24
53/296/0/6.9/4578 Miejskie Zakłady Światła, Siły i Wodociągów w Lesznie nr woj. kotła 6841 1938 63
53/296/0/6.9/4579 Młyn parowy W. Roszaka w Lesznie nr woj. 63 1922-1926 33
53/296/0/6.9/4580 Przebudowa młyna Stanisława Wędzonki w Lesznie 1937-1938 26
53/296/0/6.9/4581 Firma "Akwawit" S. A. Oddział w Lesznie 1935 24
53/296/0/6.9/4582 Firma "Akwawit" S. A. w Poznaniu Rektyfikacja Spirytusu w Lesznie 1938 29
53/296/0/6.9/4583 Firma "Akwawit" w Lesznie nr woj. kotła 142 1923-1933 26
53/296/0/6.9/4584 Firma "Akwawit" S. A. Oddział w Lesznie nr woj. kotła 593 1935 26
53/296/0/6.9/4585 Zatwierdzenie projektu budowy i urządzenia zakładu przemysłowego nr rej. 1784 /Fabryka cukierków "Kanold" w Lesznie 1938 27
53/296/0/6.9/4586 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /fabryki cukierków "Kanold" w Lesznie 1939 20
53/296/0/6.9/4587 Fabryka Cukierków "Kanold" S.A. w Lesznie, rysunki budowlane 1938 24
53/296/0/6.9/4588 Fabryka Cukierków "Kanold" w Lesznie, nr woj. kotła 2191 1928-1936 34
53/296/0/6.9/4589 /Fabryka Cukierków "Kanold" w Lesznie/ nr woj. kotła 569 1937 15
53/296/0/6.9/4590 Mleczarnia Spółkowa w Lesznie 1934-1938 28
53/296/0/6.9/4591 Rolnicza Mleczarnia Spółkowa z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie nr woj. 2523 1938 18
53/296/0/6.9/4592 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego firmy Hermann August i Syn w Lesznie /Garbarnia skór/ 1937 27
53/296/0/6.9/4593 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /fabryki farb/ Firmy H. Perek w Lesznie 1935-1936 48
53/296/0/6.9/4594 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /fabryki farb/ H. Perek w Lesznie 1936 17
53/296/0/6.9/4595 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /chemicznej pralni, farbiarni i prasowni/ w Lesznie własność M. Schoepowej 1936 27
53/296/0/6.9/4596 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /fabryki wyrobów wełnianych/ Firmy Fischer i Ska w Lesznie 1936-1937 52
53/296/0/6.9/4597 Fabryka wyrobów wełnianych Firma Fischer i Ska w Lesznie nr woj. kotła 6747 1936 22
53/296/0/6.9/4598 "Len" Spółdzielnia Rolnicza w Lesznie 1938 22
53/296/0/6.9/4599 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego Firmy "Len" w Lesznie 1938 48
53/296/0/6.9/4600 Zakłady wyrobów włókienniczych Towarzystwo Akcyjne "Linum" w Lesznie nr woj. kotła 21 1924-1929 24
53/296/0/6.9/4601 Firma "Len" - Spółdzielnia Rolnicza w Lesznie woj. nr porz. 2895 1939 20
53/296/0/6.9/4602 Fabryka Kapeluszy Herka w Lesznie nr woj. 4382 1923-1932 37
53/296/0/6.9/4603 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /fabryka papy smołowcowej/ nr 524 w Lesznie, własność R. Laska 1932 20
53/296/0/6.9/4604 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /fabryki papy/ w Lesznie, własność R. Łaska b.d. 35
53/296/0/6.9/4605 Fabryka skrzyń F. Zgaiński w Lesznie nr woj. kotła 2324 1931-1939 35
53/296/0/6.9/6140 Zatwierdzenie projektu urządzenia /zakładu przemysłowego Landwirtschaflicher Ein-und Verkaufsverein w Lesznie/ filia w Bojanowie/ 1935 0
Wyświetlanie 1 do 60 z 60 wpisów.