Zarząd Rady - Biuro

Sygnatura
53/881/0/1.1
Daty skrajne
1912 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/881/0/1.1/1 Organizacja Rady Narodowej [od wiecu inowrocławskiego aż do jej utworzenia] 1912-1913 0
53/881/0/1.1/2 Głosy prasy o działalności Zarządu Rady. 1912 0
53/881/0/1.1/3 Głosy prasy o powstaniu i zorganizowaniu Rady Narodowej w Poznaniu 1913 0
53/881/0/1.1/4 Działalność Zarządu Rady Narodowej w Poznaniu 1913 0
53/881/0/1.1/5 [Odpowiedzi różnych towarzystw i organizacji na apel Rady Narodowej w Poznaniu o nawiązanie współpracy] 1913 0
53/881/0/1.1/6 [Sprawy organizacyjne i strukturalne Rady Narodowej w Poznaniu] 1913-1918 0
53/881/0/1.1/7 [Sprawy organizacyjne Rady Narodowej- regulaminy pracy, programy działalności Wydziałów i Komisji, fundusze Rady, uwagi o likwidacji Rady] 1913-1921 0
53/881/0/1.1/8 Sprawa do załatwienia [pisma do Zarządu od Maksymiliana Grüninga, adwokata z Olsztyna, Seweryna Samulskiego, kupca z Poznania i Jana Brejskiego z "Wiarusa Polskiego z Bochum"] 8 IV-22 VI 1914 0
53/881/0/1.1/9 Biuro Prasowe w Berlinie [korespondencja z kierownikiem Biura Wojciechem Korfantym, między innymi dotycząca subwencji na rzecz Biura] 1914 0
53/881/0/1.1/10 Biuro Prasowe w Berlinie [korespondencja różna między innymi umowa z kierownikiem Biura Wojciechem Korfantym oraz kosztorys utrzymania Biura] 23 VI 1914 0
53/881/0/1.1/11 Komitet Oświatowy Rady Narodowej dla Berlina i Środkowych Niemiec. Statut, sprawozdania z działalności oraz korespondencja dotycząca sporu z Wojciechem Korfantym. 7 VI-18 VII 1914 0
53/881/0/1.1/12 Sekretariat Oświatowy na Prusy Królewskie w Gdańsku. [Korespondencja i rozliczenia finansowe sekretarza Biura H. Wieczorkiewicza z Zarządem Rady w Poznaniu] 12-30 VI 1918 0
53/881/0/1.1/13 Sprawy osobowe - personalia pracowników Biura Rady Narodowej w Poznaniu. 1918-1921 0
53/881/0/1.1/14 Dziennik podawczy korespondencji Biura Rady 1913-1916 0