Biblioteka i Archiwum

Sygnatura
53/881/0/2.7
Daty skrajne
1894 - 1923
Liczba serii
1
Liczba skanów
2005
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/881/0/2.7/109 Spis [wykaz] książek w bibliotece Rady Narodowej w Poznaniu. b.d. 106
53/881/0/2.7/110 Zbiór ustaw, statutów, katalogów i inne. b.d. 315
53/881/0/2.7/111 Zbiór czasopism 1914-1923 129
53/881/0/2.7/112 Zbiór czasopism: Wiarus Polski 1906 rok. Kurier Poznański 1912 rok, Berliner Tageblatt 1912 rok, Posener Tageblatt 1912 rok, Gazeta Poznańska 1916/1918 rok, Dziennik Poznański 1918 rok, Gazeta Opolska 1918 rok, Przegląd Codzienny 1921 rok, Kurier Gdański. 1906-1921 48
53/881/0/2.7/113 Kaszuby i Mazury [wycinki prasowe] oraz spis miejscowości sporządzony przez ks. W. Barczewskiego do wydawnictwa "Geografia Polskiej Warmii". 1912-1914 61
53/881/0/2.7/114 Socjalizm - informacje, polemiki, dyskusje na łamach prasy na temat socjalizmu w Polsce. [Wycinki prasowe] 1913-1916 98
53/881/0/2.7/115 Pismo różne: rezolucja Polskiej Partii Postępowej z 1914 roku sprawozdania Polskiej Rady Narodowej w Ameryce, Rady Narodowej we Lwowie, Rady Generalnej Związku Towarzystw Przyjaciół Ligi Narodów. 1913-1923 43
53/881/0/2.7/116 Pisma różne. [Adresy Związków i Towarzystw polskich w poznańskim, broszura pod tytułem "Czym jest Rada Główna Opiekuńcza" rozporządzenia dotyczące robotników z Królestwa Polskiego przebywających w poznańskim, pismo Urzędu Miasta Warszawy] 1916-1922 58
53/881/0/2.7/117 Referat: "Życie gospodarcze Polaków w Prusach 1815-1915". 1915 31
53/881/0/2.7/118 Referat: "Polskość Górnego Śląska w świetle historii" oraz list zbiorowy biskupów belgijskich w sprawie polskiej. 1920 16
53/881/0/2.7/119 Zbiór referatów między innymi "Plebiscyt a młodzież akademicka", "Praca społeczna młodzieży akademickiej w Anglii", "Równość a postępy", "Uniwersytet Lubelski" i inne. 1920 153
53/881/0/2.7/120 Wycinki prasowe w sprawie polskiej o różnej treści. 1914-1917 90
53/881/0/2.7/121 Wycinki prasowe dotyczące Polski o różnej treści 1911-1918 208
53/881/0/2.7/122 Wycinki prasowe w sprawach polskich o różnej treści. 1914-1920 62
53/881/0/2.7/123 Różne komunikaty prasowe. [Wycinki prasowe.] 1918 55
53/881/0/2.7/124 Wycinki prasowe różnej treści o sprawie polskiej z gazet niemieckich. 1921-1922 46
53/881/0/2.7/125 Polskie Archiwum Wojenne- Delegatura w Poznaniu [korespondencja różna.] 1918-1920 60
53/881/0/2.7/126 Odezwa Komitetu Poznańskiego Polskiego Archiwum Wojennego do rodaków o nadsyłanie materiałów archiwalnych związanych z wojną. VIII 1918 9
53/881/0/2.7/127 Historia Polski w języku niemieckim w broszurze "Polnische Könige" oraz w gazecie "Deutsche Warschauer Zeitung", ponadto rozprawa o pożyczce wojennej [język niemiecki] i gazeta francuska z 1894 roku "Le Petit Temps" z artykułu na temat socjalizmu we Włoszech 1894, 1915-1916 41
53/881/0/2.7/128 Wycinki prasowe [Gazeta Poznańska, Ziemia lubelska] na tematy wojny 1918 rok, mapa terenu wojny z Rosją [1914- 1916], ogłoszenia i dwie karty kolorowe na temat pożyczki wojennej, odezwa dowództwa wojsk niemieckich do Polaków w Królestwie Polskim, rozporządzenia w prasie dotyczące aprowizacji w czasie wojny [1915 r.]. Gazeta Gdańska 22 VI 1918 r. 1914-1918 43
Wyświetlanie 1 do 20 z 27 wpisów.