Organizacja Zarządu

Sygnatura
53/1415/0/1.7
Daty skrajne
1957 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
726
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/1.7/49 Statuty Związku Bojowników o Wolność i Demokrację /Projekt statutu z roku 1959, propozycje Prezydium Zarządu Okręgu z 1968 roku i statut z roku 1970/. 1959-1970 0
53/1415/0/1.7/50 Wykazy władz naczelnych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1959-1970 106
53/1415/0/1.7/51 Informacje o strukturze organizacyjnej i działalności Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1957 22
53/1415/0/1.7/52 Korespondencja z Zarządem Głównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w sprawach organizacyjnych i personalnych. 1960-1975 546
53/1415/0/1.7/53 Wykaz członków Prezydium Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1958 16
53/1415/0/1.7/54 Podział prac i odpowiedzialności członków Prezydium i Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1964-1967 36
53/1415/0/1.7/55 Sprawa powołania Zespołu Roboczego do spraw ścigania przestępców wojennych. 1964 0
53/1415/0/1.7/56 Tematyka inspekcji Okręgów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dla zebrania ocen i materiałów na Plenum Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1966 0
53/1415/0/1.7/57 Sprawy związane z regulaminem pracy biur i sekretarzy technicznych Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz prowadzeniem ksiąg inwentarzowych. 1967-1970 0
53/1415/0/1.7/58 Organizacja Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarządu Okręgu. 1968-1975 0
53/1415/0/1.7/59 Analiza struktury organizacyjnej Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1971 0
53/1415/0/1.7/60 Problemy doskonalenia metod pracy poznańskiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1971 0
53/1415/0/1.7/61 Odciski pieczątek Okręgu Poznańskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację /Oddziałów Powiatowych, Dzielnicowych, Kół i Komisji/. 1974 0
53/1415/0/1.7/62 Dane liczbowe dotyczące udziału we władzach Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu poszczególnych grup środowiskowych /powstańców wielkopolskich, kombatantów ll wojny, więźniów itp./. b.d. 0