Współdziałanie z radami narodowymi

Sygnatura
53/1415/0/1.17
Daty skrajne
1950 - 1974
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/1.17/183 Wykaz członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację ze wszystkich Oddziałów Okręgu Poznańskiego wchodzących w skład Komisji Kwalifikacyjnych przy Radach Narodowych. 1950 0
53/1415/0/1.17/184 Charakterystyki kandydatów na posłów do Sejmu PRL z ramienia Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu /Henryk Mazur, Alfons Sobolewski, Edmund Goćwiński, Feliks Załachowski/. 1956 0
53/1415/0/1.17/185 Współdziałanie i pomoc Rad Narodowych dla organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1964-1965 0
53/1415/0/1.17/186 Współdziałanie Oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Radami Narodowymi - udział członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Powiatowych Radach Narodowych. 1965 0
53/1415/0/1.17/187 Komisje przydziału mieszkań przy Oddziałach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1965 0
53/1415/0/1.17/188 Sprawozdanie z kontroli realizacji pisma Szefa Rady Ministrów z dnia 17.X.1964 roku w sprawie udzielania pomocy organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1966 0
53/1415/0/1.17/189 Informacja i wnioski dotyczące realizacji Uchwały nr 3/37/66 Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania z 28.l.1966 roku w sprawie zacieśnienia współpracy między Związku Bojowników o Wolność i Demokrację a jednostkami organizacyjnymi Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania. 1966-1969 0
53/1415/0/1.17/190 Omówienie przebiegu wspólnej konferencji Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania i Prezydium Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1969 0
53/1415/0/1.17/191 Informacja dotycząca realizacji wniosków Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu z listopada 1967 roku w sprawie dalszej działalności Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu i jego ogniw terenowych. 1969 0
53/1415/0/1.17/192 Wykazy imienne członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego wybranych na posłów do Sejmu i radnych do Rad Narodowych. 1969 0
53/1415/0/1.17/193 Współdziałanie Zarządu Okręgu i Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Powiatowymi i Miejskimi Radami Narodowymi. 1969-1974 0