Komisje środowiskowe - Okręgowa Komisja Byłych więźniów Politycznych

Sygnatura
53/1415/0/2.6
Daty skrajne
1957 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.6/277 Organizacja Komisji Środowiskowej byłych Więźniów Politycznych. 1959-1975 0
53/1415/0/2.6/278 Protokoły posiedzeń Komisji byłych Więźniów Politycznych. 1957-1973 0
53/1415/0/2.6/279 Plany pracy Komisji Środowiskowej byłych Więźniów Politycznych Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu na lata 1965 - 1969. 1965-1968 0
53/1415/0/2.6/280 Sprawozdania i informacje z działalności Komisji Środowiskowej byłych Więźniów Politycznych za lata 1959 - 1973. 1959-1975 0
53/1415/0/2.6/281 Wojewódzka Komisja Środowiskowa byłych Więźniów Politycznych przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. /Spis lekarzy więźniów i sympatyków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, badania lekarskie byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych/. 1962-1965 0
53/1415/0/2.6/282 Wojewódzka Komisja Środowiskowa byłych Więźniów Politycznych przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - opieka nad Fortem Vll. 1963-1975 0
53/1415/0/2.6/283 Informacje dotyczące pomników i miejsc pamięci narodowej w Poznaniu - Komisji Środowiskowej byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. 1973 0
53/1415/0/2.6/284 Imienne wykazy byłych więźniów Majdanka zamieszkałych na terenie województwa poznańskiego. 1974 0
53/1415/0/2.6/285 Sprawa fałszywych informacji o obozach koncentracyjnych zawartych w tomie Vlll Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. 1967 0