Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: organizacja i sprawozdania z jej działalności

Sygnatura
53/1415/0/2.21
Daty skrajne
1952 - 1974
Liczba serii
1
Liczba skanów
1252
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.21/325 Organizacja Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1958-1973 0
53/1415/0/2.21/326 Plany pracy Głównej Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na lata 1965 - 1971, pismo okólne Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu w sprawie pracy Komisji do spraw Historii. 1958-1970 0
53/1415/0/2.21/327 Roczne plany pracy Okręgowej Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu na lata 1963 - 1974. 1962 0
53/1415/0/2.21/328 Plany perspektywiczne Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu na lata 1968 - 1975. 1967-1971 0
53/1415/0/2.21/329 Omówienie zadań i programu prac dla referentów historycznych przy oddziałach powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1958 0
53/1415/0/2.21/330 Zakres tematyczny do zbierania materiałów to jest relacji, wspomnień, dokumentów i pamiątek. b.d. 0
53/1415/0/2.21/331 Protokoły zebrań Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1958-1973 0
53/1415/0/2.21/332 Sprawozdanie z działalności Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za lata 1958 - 1973. 1961-1973 0
53/1415/0/2.21/333 Sprawozdanie zespołu Okręgowej Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu dla dziejów walki o polskość Ziem Zachodnich i Północnych. 1973 0
53/1415/0/2.21/334 Popularyzacja postępowych tradycji walk o narodowe i społeczne wyzwolenie. /Obchody rocznic, wystawy, referaty okolicznościowe, spotkania, sesje popularno - naukowe, konkursy, imprezy/. 1952-1964 381
53/1415/0/2.21/335 Popularyzacja postępowych tradycji walk o narodowe i społeczne wyzwolenie. /Obchody rocznic, wystawy, referaty okolicznościowe, spotkania, sesje popularno - naukowe, konkursy/. 1965-1973 218
53/1415/0/2.21/336 Kwerendy, informacje i ankiety Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1958-1974 614
53/1415/0/2.21/337 Wykazy miejsc walk i akcji przeciwko okupantowi, pomniki i tablice pamiątkowe, nazwy ulic i szkół. 1956-1972 0
53/1415/0/2.21/338 Krótkie wiadomości o bitwach w związku z pobieraniem ziemi z pobojowisk z okazji obchodów 550 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. 1960 0
53/1415/0/2.21/339 Informacja dotycząca aktualnego stanu upamiętnienia miejsc związanych z życiem, działalnością i śmiercią wybitnych obcokrajowców na ziemiach polskich w okresie historycznym od 1900 roku. 1974 0
53/1415/0/2.21/340 Konferencja naukowa w sprawie organizacji służby weterynaryjnej w powstaniu wielkopolskim 1918/19 /protokół i korespondencja/. 1961 39
53/1415/0/2.21/341 Działalność wydawnicza; korespondencja, umowy, informacje, plany wydawnicze. 1959-1973 0