Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące wojny z faszyzmem hitlerowskim na Wschodzie i Zachodzie Europy

Sygnatura
53/1415/0/2.31
Daty skrajne
1946 - 1972
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.31/548 Armia Krajowa - Relacje i wspomnienia jej członków. 1948-1971 0
53/1415/0/2.31/549 Relacje i wspomnienia uczestników Powstania Warszawskiego. 1967 0
53/1415/0/2.31/550 Armia Ludowa - Relacje i wspomnienia jej członków. 1963-1972 0
53/1415/0/2.31/551 Gomolec Ludwik, Organizowanie Armii Ludowej w powiecie poznańskim. b.d. 0
53/1415/0/2.31/552 Bataliony Chłopskie - Relacje i wspomnienia byłych członków. 1947-1967 0
53/1415/0/2.31/553 Spis członków Komitetu, sekretarzy Komórek i członków Komórek Konspiracyjnej Organizacji "Młot" od 1942 - 1945 roku. b.d. 0
53/1415/0/2.31/554 Relacje i wspomnienia z ruchu oporu w czasie okupacji hitlerowskiej: 1. Dla Ciebie Polsko, 2. Dolina, 3. Front Walki za Naszą i Waszą Wolność, 4. Gwardia Ludowa, 5. Harnasie, 6. Legion Miłośników Ojczyzny, 7. Organizacja Ruchu Oporu, …c.d. Uwagi 1949-1970 0
53/1415/0/2.31/555 Ruch oporu w czasie okupacji hitlerowskiej: 1. Polska Niepodległa, 2. Polska Straż Zachodnia, 3. Stronnictwo Narodowe, 4. Szaniec, 5. Szare Szeregi, 6. Wielkopolska Organizacja Powstańców, 7. Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich, 8. Związek …c.d. Uwagi 1946-1972 0
53/1415/0/2.31/556 Komunistyczna Partia Polski - Relacje i wspomnienia członków. 1946-1947 0
53/1415/0/2.31/557 Polska Partia Robotnicza - Relacje i wspomnienia członków. 1947-1967 0
53/1415/0/2.31/558 Gomolec Ludwik, Geneza, organizacja i straty w szeregach Polskiej Partii Robotniczej na terenie powiatu poznańskiego. b.d. 0