Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Upamiętniania Miejsc Wali i Męczeństwa

Sygnatura
53/1415/0/2.35
Daty skrajne
1964 - 1974
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.35/583 Skład osobowy, plany pracy, sprawozdania z działalności i spotkania z młodzieżą Komisji Współpracy z Młodzieżą Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1964-1967 0
53/1415/0/2.35/584 Skład osobowy Powiatowych Komisji do spraw Młodzieży, plany pracy i sprawozdania z działalności. 1965-1967 0
53/1415/0/2.35/585 Kwestionariusze lektorów przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1968 0
53/1415/0/2.35/586 Protokoły posiedzeń Komisji do spraw Młodzieży Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1964-1967 0
53/1415/0/2.35/587 Protokoły posiedzeń Komisji do spraw Młodzieży Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1968-1973 0
53/1415/0/2.35/588 Plan pracy Komisji do spraw Młodzieży Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu na rok 1968 i zamierzenia na rok 1970. 1968-1969 0
53/1415/0/2.35/589 Informacja z działalności Komisji do spraw Młodzieży. 1965 0
53/1415/0/2.35/590 Informacja z działalności Komisji do spraw Współpracy z Młodzieżą przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu za rok 1972, Sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 16.ll.1970 - 31.Xll.1973 roku. 1973-1974 0
53/1415/0/2.35/591 Ankieta dotycząca działalności odczytowej i spotkań z młodzieżą w Oddziałach Powiatowych i Dzielnicowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1970 0
53/1415/0/2.35/592 Ankieta sprawozdawcza dotycząca spotkań lektorów Oddziałów Powiatowych i Dzielnicowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z młodzieżą szkolną i pozaszkolną. 1973 0
53/1415/0/2.35/593 Założenia i cele społecznych ośrodków metodycznych Izb Pamięci Narodowej. 1970 0
53/1415/0/2.35/594 Pięć zdjęć ze spotkania członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego ze studentami Politechniki Poznańskiej przy Klubie Dyskusyjnym i Filmowym AGORA ll. 1968 0