Komisje problemowe - Komisja Socjalna

Sygnatura
53/1415/0/2.36
Daty skrajne
1956 - 1974
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.36/595 Organizacja Komisji Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1960-1971 0
53/1415/0/2.36/596 Protokoły posiedzeń Komisji Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1959-1971 0
53/1415/0/2.36/597 Plany pracy Komisji Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu na lata 1964 - 1974. 1964-1973 0
53/1415/0/2.36/598 Sprawozdanie z działalności Komisji Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa za lata 1960 - 1973. 1963-1974 0
53/1415/0/2.36/599 Protokoły z zebrań Komitetu Organizacyjnego Odsłonięcia Pomnika w Żabikowie. 1956 0
53/1415/0/2.36/600 Komisja Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa - opieka nad pomnikami, cmentarzami, tablicami pamiątkowymi itp. 1958-1964 0
53/1415/0/2.36/601 Komisja Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa - opieka nad pomnikami, cmentarzami, tablicami pamiątkowymi itp. 1965-1973 0
53/1415/0/2.36/602 Komisja Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - Fort Vll i Cytadela. 1964-1969 0
53/1415/0/2.36/603 Komisja Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa - niemieckie obozy koncentracyjne. 1964-1970 0
53/1415/0/2.36/604 Komisja Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa - straty ludnościowe miasta Poznania we wrześniu 1939 roku, bombardowanie Poznania, pomoc Polaków dla radzieckich skoczków na terenie Wielkopolski w latach 1944 - 1945. 1964-1972 0
53/1415/0/2.36/605 Komisja Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu - pomniki w Kostrzyniu i Rożnowicach. 1968-1969 0
53/1415/0/2.36/606 Komisja Upamiętniania Miejsc Walki i Męczeństwa - izby pamięci narodowej na terenie województwa poznańskiego. 1970 0
53/1415/0/2.36/607 Korespondencja w sprawie budowy pomnika ku czci żołnierzy "Armii Poznań" na terenie miasta Poznania. 1971-1972 0