Organizacja oddziałów /in generis/

Sygnatura
53/1415/0/3.2
Daty skrajne
1954 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.2/644 Wytyczne dla pracy opiekunów Oddziałów Powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1954 0
53/1415/0/3.2/645 Analiza działalności powiatowych zarządów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na podstawie sporządzonych sprawozdań wyborczych. 1956 0
53/1415/0/3.2/646 Wykaz ilościowy Oddziałów Powiatowych, Kół i członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1959-1975 0
53/1415/0/3.2/647 Kwestionariusze członków władz i aktywu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddziałów Dzielnicowych i Powiatowych. 1961 0
53/1415/0/3.2/648 Kwestionariusze członków władz i aktywu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddziałów Dzielnicowych i Powiatowych. 1965-1966 0
53/1415/0/3.2/649 Komisje Inwentaryzacyjne przy Oddziałach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1968 0
53/1415/0/3.2/650 Wykazy członków poszczególnych Oddziałów Powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i ich przynależność polityczna i środowiskowa. 1969 0
53/1415/0/3.2/651 Wykaz Kół Terenowych na dzień 30.Xl.1969 roku. 1969 0
53/1415/0/3.2/652 Opiekunowie Oddziałów Powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1972 0
53/1415/0/3.2/653 Zbiorczy arkusz statystyczny Okręgu i Oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, dotyczący ilości członków i ich środków utrzymania. 1974 0
53/1415/0/3.2/654 Wykaz Kół. b.d. 0