Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Chodzież

Sygnatura
53/1415/0/3.3
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.3/655 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży. 1959-1975 0
53/1415/0/3.3/656 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży: 17.lll.1963; 27.lll.1966; 24.Xl.1968; 28.Xl.1971; 21.X.1973. 1963-1975 0
53/1415/0/3.3/657 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży. 1959-1975 0
53/1415/0/3.3/658 Protokoły zebrań Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży. 1961-1975 0
53/1415/0/3.3/659 Protokoły zebrań Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży.. 1961-1969 0
53/1415/0/3.3/660 Protokoły zebrań członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Środowiska byłych Więźniów przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży. 1971-1972 0
53/1415/0/3.3/661 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży na lata 1961 - 1975. 1961-1975 0
53/1415/0/3.3/662 Sprawozdania z działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży za lata 1962 - 1967. 1962-1967 0
53/1415/0/3.3/663 Sprawozdania organizacyjne Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży za lata 1962 - 1969. 1962-1969 0
53/1415/0/3.3/664 Plany finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży na lata 1960 - 1962. 1960-1962 0
53/1415/0/3.3/665 Sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży za lata 1958 - 1969. 1959-1970 0
53/1415/0/3.3/666 Działalność społeczno - polityczna Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży. 1958-1972 0
53/1415/0/3.3/667 Działalność Zespołu ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Chodzieży. 1968-1971 0