Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Kalisz

Sygnatura
53/1415/0/3.8
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.8/697 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1962-1974 0
53/1415/0/3.8/698 Protokoły Zjazdów Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu: 12.IV.1959; 14.V.1961; 27.X.1963; 29.V.1966; 26.X.1968; 14.XI.1971; 28.X.1973. 1959-1975 0
53/1415/0/3.8/699 Protokoły posiedzeń Plenum Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1965-1971 0
53/1415/0/3.8/700 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1959-1967 0
53/1415/0/3.8/701 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1968-1972 0
53/1415/0/3.8/702 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1973-1975 0
53/1415/0/3.8/703 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1960-1962 0
53/1415/0/3.8/704 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1963-1966 0
53/1415/0/3.8/705 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1967-1969 0
53/1415/0/3.8/706 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1970-1971 0
53/1415/0/3.8/707 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1972-1975 0
53/1415/0/3.8/708 Protokoły z narad Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu z prezesami Kół i przewodniczącymi Oddziałowych Komisji Problemowych. 1973 0
53/1415/0/3.8/709 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu na lata 1964 - 1974. 1964-1974 0
53/1415/0/3.8/710 Informacje i sprawozdania z działalności i organizacji Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu na lata 1962 - 1974. 1963-1975 0
53/1415/0/3.8/711 Preliminarz budżetowy na rok 1973 i sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu na lata 1956 - 1966. 1959-1973 0
53/1415/0/3.8/712 Protokoły i sprawozdania z działalności Komisji Środowiskowych i Problemowych oraz różnych Środowisk istniejących przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1961-1973 0
53/1415/0/3.8/713 Działalność Komisji ds. Młodzieży Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1961-1973 0
53/1415/0/3.8/714 Protokoły Zebrań Informacyjnych Członków Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1961-1962 0
53/1415/0/3.8/715 Protokoły Zebrań Informacyjnych Członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1963-1966 0
53/1415/0/3.8/716 Protokoły Zebrań Informacyjnych Członków Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Kaliszu. 1967-1970 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 21 wpisów.