Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Oborniki

Sygnatura
53/1415/0/3.17
Daty skrajne
1955 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.17/781 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach. 1959-1975 0
53/1415/0/3.17/782 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach: 27.XI.1955; 15.III.1959; 28.XII.1963; 27.II.1966; 9.II.1968, 29.IX.1971; 21.X.1973. 1955-1975 0
53/1415/0/3.17/783 Protokoły z posiedzeń plenarnych Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach. 1965-1975 0
53/1415/0/3.17/784 Protokoły zebrań Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach 1963-1970 0
53/1415/0/3.17/785 Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach. 1965-1971 0
53/1415/0/3.17/786 Plan pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach na lata 1960 - 1973. 1960-1973 0
53/1415/0/3.17/787 Informacje i sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach w latach 1963 - 1975. 1965-1975 0
53/1415/0/3.17/788 Plany i sprawozdania finansowe Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach: 1. plany na lata 1960 - 1961, 2. sprawozdania za lata 1958 - 1961. 1959-1961 0
53/1415/0/3.17/789 Działalność społeczno - polityczna Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach /1959 - 1972/ oraz współpraca z młodzieżą /1970/. 1959-1972 0