Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Poznań

Sygnatura
53/1415/0/3.22
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.22/824 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1959-1975 0
53/1415/0/3.22/825 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu: 26.IV.1959; 30.VII.1961; 3.XI.1963; 24.IV.1966; 3.XI.1968; 7.XI.1971; 13.X.1973. 1959-1975 0
53/1415/0/3.22/826 Protokoły plenarnych zebrań Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1959-1972 0
53/1415/0/3.22/827 Protokoły z posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1959-1974 0
53/1415/0/3.22/828 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1962-1974 0
53/1415/0/3.22/829 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu na lata 1964 - 1974. 1964-1974 0
53/1415/0/3.22/830 Sprawozdania statystyczne i opisowe oraz informacje dotyczące organizacji i działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu w latach 1960 - 1974. 1960-1975 0
53/1415/0/3.22/831 Plany i sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu: 1. plan na rok 1960, 2. sprawozdania za lata 1958 - 1972. 1958-1973 0
53/1415/0/3.22/832 Działalność społeczno - polityczna Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu /1960 - 1974/ oraz współpraca z młodzieżą /1969 - 1970/. 1960-1974 0