Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Śrem

Sygnatura
53/1415/0/3.26
Daty skrajne
1957 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.26/858 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie. 1959-1975 0
53/1415/0/3.26/859 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie: 7.XII.1958 roku, 30.VI.1963 roku; 28.XI.1965 roku; 1.XII.1968 roku; 14.XI.1971 roku; 21.X.1973 roku. 1958-1975 0
53/1415/0/3.26/860 Protokoły plenarnych posiedzeń Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie. 1957-1966 0
53/1415/0/3.26/861 Protokoły zebrań Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie. 1959-1975 0
53/1415/0/3.26/862 Protokoły posiedzeń prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie. 1960-1975 0
53/1415/0/3.26/863 Protokoły zebrań w Kołach Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie: 1. Koło Dolsk - 1962, 2. Koło Kórnik - 1960 - 1968, 3. Koło Książ - 1963 - 1966, Koło Śrem - 1961 - 1973. 1960-1973 0
53/1415/0/3.26/864 Plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie na lata 1964 - 1975. 1964-1975 0
53/1415/0/3.26/865 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie za okres 1949 - 1975 roku. 1962-1975 0
53/1415/0/3.26/866 Plany i sprawozdania finansowe Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie: 1. plany na lata 1960 - 1961, 2. sprawozdania za lata 1959 - 1961. 1959-1962 0
53/1415/0/3.26/867 Działalność społeczna - polityczna i współpraca z młodzieżą Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Śremie: 1. działalność społeczno - polityczna 1960 - 1974, 2. współpraca z młodzieżą 1968. 1960-1974 0
53/1415/0/3.26/868 Trzy zdjęcia Ochotniczego Hufca Pracy Jarocin oraz delegacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddziału Powiatowego w Śremie /1. Przed pomnikiem rozstrzelanych Polaków przez hitlerowców w roku 1939 w Książu Wielkopolskim, 2. Przed pomnikiem poległych powstańców w roku 1846 w Książu Wielkopolskim, 3. Na terenie mogił poległych powstańców w roku 1846 w Książu Wielkopolskim/ . 3 zdjęcia b.d. 0