Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Trzcianka

Sygnatura
53/1415/0/3.28
Daty skrajne
1958 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.28/878 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance. 1960-1973 0
53/1415/0/3.28/879 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance: 19.IV.1959 roku; 25.VI.1961 roku; 4.VIII.1963 roku; 13.III.1966 roku; 15.IX.1968 roku, 17.X.1971 roku; 21.X.1973 roku. 1959-1975 0
53/1415/0/3.28/880 Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance. 1963-1975 0
53/1415/0/3.28/881 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance. 1960-1975 0
53/1415/0/3.28/882 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance. 1960-1967 0
53/1415/0/3.28/883 Protokoły zebrań Kół Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance: 1. Koło Dzierząź Wielki 1971, 2. Koło Krzyż 1964, 3. Koło Trzcianka 1961 - 1973. 1961-1973 0
53/1415/0/3.28/884 Plany pracy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance na lata 1961 - 1964. 1961-1964 0
53/1415/0/3.28/885 Sprawozdania i informacje z działalności i stanu organizacyjnego Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance za lata 1963 - 1975. 1964-1975 0
53/1415/0/3.28/886 Plany finansowe /1960/, sprawozdania finansowe /1958 - 1961/ Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance. 1959-1962 0
53/1415/0/3.28/887 Działalność społeczno - polityczna /1958 - 1972/ oraz współpraca z młodzieżą /1968 - 1970/ Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Trzciance. 1958-1972 0