Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Wągrowiec

Sygnatura
53/1415/0/3.30
Daty skrajne
1956 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.30/897 Organizacja Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu. 1959-1975 0
53/1415/0/3.30/898 Zjazdy Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu: 5.IV.1959 roku, 23.IV.1961 roku, 9.VI.1963 roku, 23.I.1966 roku, 15.IX.1968 roku, 17.X.1971 roku, 28.X.1973 roku. 1959-1975 0
53/1415/0/3.30/899 Protokoły plenarnych posiedzeń Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu. 1960-1975 0
53/1415/0/3.30/900 Protokoły Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu. 1956-1974 0
53/1415/0/3.30/901 Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu. 1961-1965 0
53/1415/0/3.30/902 Plan pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu na lata 1960 - 1971. 1960-1970 0
53/1415/0/3.30/903 Sprawozdania statystyczne i opisowe ze stanu organizacyjnego i działalności Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu za lata 1959 - 1975. 1959-1975 0
53/1415/0/3.30/904 Plany finansowe na lata 1960 - 1961 i sprawozdania finansowe za lata 1958 - 1961 Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu. 1959-1962 0
53/1415/0/3.30/905 Działalność społeczno - polityczna /1958 - 1972/ i współpraca z młodzieżą /1970/ Oddziału Powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wągrowcu. 1958-1972 0
53/1415/0/3.30/906 Wykaz imienny byłych żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego członków zwyczajnych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, zamieszkałych na terenie powiatu i miasta Wągrowiec. 1975 0