Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Nowe Miasto

Sygnatura
53/1415/0/3.35
Daty skrajne
1959 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/3.35/942 Organizacja Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Nowe Miasto. 1963-1965 0
53/1415/0/3.35/943 Zjazdy Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Nowe Miasto: 24.XI.1963 roku, 27.III.1966 roku, 8.XI.1968 roku, 25.XI.1972 roku, 27.X.1973 roku. 1963-1973 0
53/1415/0/3.35/944 Plany pracy Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Nowe Miasto na lata 1964 - 1975. 1964-1975 0
53/1415/0/3.35/945 Sprawozdania statystyczne i opisowe z organizacji i działalności Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Nowe Miasto za lata 1964 - 1974. 1964-1974 0
53/1415/0/3.35/946 Działalność społeczno - polityczna Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Nowe Miasto. 1964-1968 0
53/1415/0/3.35/947 Akta Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Poznań - Starołęka: 1. Materiały z zebrań sprawozdawczo - wyborczych /15.III.1959; 21.IV.1963/, 2. Sprawozdania organizacyjne za lata 1962 - 1963, 3. Plany finansowe na lata 1960 - 1961, 4. Sprawozdania finansowe za lata 1958 - 1961. 1959-1963 0
53/1415/0/3.35/948 Akta Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Żegrze koło Poznania: 1. Materiały z zebrań sprawozdawczo - wyborczych /8.XII.1959, 7.IV.1963/, 2. Sprawozdania organizacyjne za lata 1962 - 1963, 3. Plany finansowe na lata 1960 - 1961, 4. Sprawozdania finansowe za lata 1958 - 1961. 1959-1963 0