Wydział Spraw Społecznych

Sygnatura
35/22/0/7.6
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
35/22/0/7.6.1.1/2071 Księga archiwalna wydziału spraw społecznych Magistratu m. Lublina 1921 0
35/22/0/7.6.1.1/2072 Spis akt wydziału spraw społecznych 1922-1927 0
35/22/0/7.6.1.1/2073 Biuletyn oficjalny polski Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - wykazy zachorowań i zgonów 1933 0
35/22/0/7.6.1.1/2074 Zarządzenia i okólniki w sprawie opieki społecznej - zewnętrzne 1931 0
35/22/0/7.6.1.1/2075 Zarządzenia i okólniki w sprawie opieki społecznej - zewnętrzne 1932 0
35/22/0/7.6.1.1/2076 Zarządzenia i okólniki w sprawie opieki społecznej - zewnętrzne 1933 0
35/22/0/7.6.1.1/2077 Przepisy i zarządzenia władz 1934-1937 0
35/22/0/7.6.1.1/2078 Zarządzenia i okólniki władz oraz korespondencja w sprawie opieki zamkniętej i pozazakładowej 1934-1937 0
35/22/0/7.6.1.1/2079 Zarządzenia i okólniki, korespondencja w sprawach opieki 1935-1937 0
35/22/0/7.6.1.1/2080 Zarządzenia i okólniki - wewnętrzne 1931 0
35/22/0/7.6.1.1/2081 Zarządzenia i okólniki wewnętrzne 1932 0
35/22/0/7.6.1.1/2082 Zarządzenia wewnętrzne wydziału spraw społecznych 1935-1939 0
35/22/0/7.6.1.1/2083 Zarządzenia wewnętrzne wydziału spraw społecznych 1939 0
35/22/0/7.6.1.1/2084 Organizacja i działalność wydziału 1931 0
35/22/0/7.6.1.1/2085 Wykaz podziału czynności w wydziale spraw społecznych i podstawy działania samorządu 1935-1938 0
35/22/0/7.6.1.1/2086 Organizacja miejskich zakładów opiekuńczych - statuty, regulaminy itp. 1925-1926 0
35/22/0/7.6.1.1/2087 Akta tyczące się personelu biura i zakładów wydziału opieki społecznej 1931 0
35/22/0/7.6.1.1/2088 Akta tyczące się personelu biura i zakładów wydziału opieki społecznej 1932 0
35/22/0/7.6.1.1/2089 Projekt statutu etatów stanowisk służbowych wydziału spraw społecznych 1937 0
35/22/0/7.6.1.1/2090 Reorganizacja wydziału spraw społecznych i obsada personalna stanowisk 1939 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 731 wpisów.