Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Budowlane

Sygnatura
66/301/0/10
Daty skrajne
1957 - 1976
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/301/0/10/6 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1969 i założenia na rok 1970 1968-1969 0
66/301/0/10/8 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1971 1971-1971 0
66/301/0/10/13 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1972 1973-1973 0
66/301/0/10/14 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1974 1973-1973 0
66/301/0/10/15 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1974 1973-1974 0
66/301/0/10/18 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1975 1975-1975 0
66/301/0/10/19 Wnioski do projektu planu techniczno-ekonomicznego na rok 1976 1976-1976 0
66/301/0/10/54 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1969 1970-1970 0
66/301/0/10/56 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1971 1972-1972 0
66/301/0/10/58 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1972 1973-1973 0
66/301/0/10/60 Informacja o wykonaniu planu techniczno-ekonomicznego za rok 1973 1973-1973 0
66/301/0/10/61 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1973 1974-1974 0
66/301/0/10/64 Roczne sprawozdanie z wykonania planu na rok 1974 1974-1975 0
66/301/0/10/65 Informacja o wykonaniu planu na 1974 i 1975 rok 1974-1975 0
66/301/0/10/131 Bilans na 31-12-1975 z załącznikami 1976-1976 0
66/301/0/10/132 Badanie bilansu za 1975 rok z orzeczeniem, informacją i protokołem 1976-1976 0
66/301/0/10/133 II wersja bilansu na 31-12-1975 1976-1976 0
66/301/0/10/172 Analiza ekonomiczna za rok 1964 1965-1965 0
66/301/0/10/173 Analiza ekonomiczna za rok 1965 1966-1966 0
66/301/0/10/175 Analiza roczna z działalności za rok 1966 1967-1967 0
66/301/0/10/176 Analiza pracy za rok 1967 Działu Transportu 1968-1968 0
66/301/0/10/177 Analiza działalności za 1967 rok 1968-1968 0
66/301/0/10/178 Analizy ekonomiczne za rok 1968 1969-1969 0
66/301/0/10/184 Analiza ekonomiczna działalności 1969-1969 0
66/301/0/10/185 Analiza kompleksowa z działalności za rok 1971 1972-1972 0
66/301/0/10/186 Analiza działalności za rok 1972 1973-1973 0
66/301/0/10/187 Analiza ekonomiczna za rok 1973 1974-1974 0
66/301/0/10/188 Analiza ekonomiczna za rok 1974 1975-1975 0
66/301/0/10/189 Analiza ekonomiczna za rok 1975 1976-1976 0
66/301/0/10/204 Dokumenty dotyczące powołania Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego 1957-1975 0
66/301/0/10/226 Program przedsięwzięć na lata 1971-1975 1972-1972 0
66/301/0/10/254 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora 1970-1970 0
66/301/0/10/256 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora 1971-1971 0
66/301/0/10/258 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora 1972-1972 0
66/301/0/10/260 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora 1973-1973 0
66/301/0/10/281 Polecenia służbowe dyrektora 1970-1970 0
66/301/0/10/282 Polecenia służbowe dyrektora 1971-1971 0
66/301/0/10/283 Polecenia służbowe dyrektora 1972-1972 0
66/301/0/10/324 Regulamin pracy 1970-1970 0
66/301/0/10/325 Regulamin współzawodnictwa pracy 1972-1972 0
66/301/0/10/327 Regulamin organizacji i działania dyżurnych bezpieczeństwa pracy 1974-1974 0
66/301/0/10/328 Regulamin pracy 1975-1975 0
66/301/0/10/387 Program poprawy dyscypliny pracy 1975-1975 0
66/301/0/10/414 Analiza stanu BHP za II półrocze 1968 roku 1969-1969 0
66/301/0/10/416 Analiza kompleksowa BHP za 1969 rok 1970-1970 0
66/301/0/10/418 Analiza stanu BHP w roku 1970 1970-1970 0
66/301/0/10/419 Analiza stanu BHP w roku 1971 1971-1971 0
66/301/0/10/420 Analiza stanu BHP w roku 1972 1973-1973 0
66/301/0/10/422 Analiza stanu BHP za rok 1973 1974-1974 0
66/301/0/10/423 Analiza stanu BHP za rok 1974 1975-1975 0
66/301/0/10/425 Analiza stanu BHP za rok 1975 1976-1976 0
66/301/0/10/451 Sprawozdania z wykonania uchwał samorządu robotniczego 1973-1973 0
66/301/0/10/480 Spisy zdawczo-odbiorcze akt w składnicy akt 1966-1970 0
Wyświetlanie 1 do 53 z 53 wpisów.