Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.1/4052 Dokumenty: legitymacje, przepustki, listy kurierskie, wizytówki, kalendarzyki, fotografie 1920-1940 216
2/100/0/14.1/4053 Sprawa otrzymania Legii Honorowej. Korespondencja; L.2 1932-1934 6
2/100/0/14.1/4054 Dyplomu orderów nadanych S. Strakaczowi: Legion d'Honnour i Orde de Couronne (rulony, tuba) 1932-1934 0
2/100/0/14.1/4055 Aniela Strakacz; L.81 1920; 1932-1933 167
2/100/0/14.1/4056 Strakacz Aniela; L.104 1934 253
2/100/0/14.1/4057 Strakacz Aniela; L.114 1935 232
2/100/0/14.1/4058 Strakacz Aniela; L.97 1936 202
2/100/0/14.1/4059 Strakacz Aniela; L.100 1937 206
2/100/0/14.1/4060 Strakacz Aniela; L.138 1938 283
2/100/0/14.1/4061 Strakacz Aniela; L.107 1939-1940 243
2/100/0/14.1/4062 Strakacz Anetka; L.116 1932-1940 329
2/100/0/14.1/4063 Strakaczowie: Staniaław, Władysław (bracia oraz inni krewni); L.66 1930-1939 167
2/100/0/14.1/4064 Karszo-Siedlewski Jan (dyplomata, brat Anieli Strakacz); Załączniki: telegram S. Strakacza do J. Kołłupajło; L.52 (odpowiedzi) 1935-1940 132
2/100/0/14.2/4065 Administration de concerts A. et M. Dandelot (Paris); L.7 1932-1940 13
2/100/0/14.2/4066 Comité du Monument à Claude Debussy (Paris); L.1 1931 3
2/100/0/14.2/4067 Comité National de Propagande pour la Musique. Paris; L.1 1932 3
2/100/0/14.2/4068 Dolmetsch Albert; L.17 (odpowiedź) 1934-1940 48
2/100/0/14.2/4069 Dyrekcja Miejskich Koncertów Symfonicznych (Poznań); L.1 1935 3
2/100/0/14.2/4070 Engles George (New York); L.28 (odpowiedź) 1932-1939 50
2/100/0/14.2/4071 Fitzgerald Lawrence (New York); L.26 (odpowiedzi) 1931-1940 39
2/100/0/14.2/4072 Foetisch Fréres S. A. Musique… (Lausanne); L.2 1939 6
2/100/0/14.2/4073 Fondation Musicale Reine Elisabeth (Bruxelles); L.11 (odpowiedzi) 1937 23
2/100/0/14.2/4074 Gramophone Company; L.12 1936-1939 20
2/100/0/14.2/4075 Henn Agence Artistique Internationale. Tournees Concerts. Thiatres (Genève); L.20 1931-1940 30
2/100/0/14.2/4076 Instytut Fryderyka Chopina (Warszawa); L.1 1938 3
2/100/0/14.2/4077 National Broadcasting Company; L.1 1938 3
2/100/0/14.2/4078 Pall Mall Productions Ltd. (London); L.74 (odpowiedzi) 1936-1939 128
2/100/0/14.2/4079 Schaad Herman B. (New York); L.6 1931-1934 11
2/100/0/14.2/4080 Sharpe L. G. Concert Agency (London); L.29 (odpowiedzi) 1934-1939 60
2/100/0/14.2/4081 Steinway & Sons; L.39 1930-1939 55
2/100/0/14.3/4082 Artykuły o wrażeniach z podróży po St. Zjednoczonych, pisane prawdopodobnie dla "Kuriera Warszawskiego" lub "ABC" 1932 48
2/100/0/14.3/4083 Dzienniczek (Zapiski codzienne, zawierające m.in. szereg ważnych wiadomości) 1934, 1935, 1937 237
2/100/0/14.3/4084 Do tych co przejęli spuściznę… (Prawdopodobnie artykuł S. Strakacza - druga redakcja) 1935 8
2/100/0/14.3/4085 "Kurier Warszawski" (Korespondencja z redakcją, artykuły, listy S. Neymana); patrz t.3008 1935-1937 33
2/100/0/14.3/4086 Kronika prowadzona podczas tournée I. J. Paderewskiego po Stanach Zjednoczonych 1939 10
2/100/0/14.3/4087 Notatnik z okresu wojny 1939-1940 89
2/100/0/14.3/4088 Libretta operetek: szkicownik z nutami 1932-1939 186
2/100/0/14.4/4089 Goldberg; L.1 1939 3
2/100/0/14.4/4090 Orłowski (poseł RP na emigracji w Budapeszcie); L.1 1939 3
2/100/0/14.4/4091 Raczkiewicz Władysław; L.1 1939 3
2/100/0/14.4/4092 Romerówna Jadwiga (pracowniczka Sekretariatu Ligi Narodów); Załączniki: a) listy S. Strakacza do J. Avenol'a (rękopis, maszynopis); b) "Copie d'une note du Chef de Service de l'Opium au Director du Departament III du Sécrétariat de la S.D.N. datée du 15 mars 1940" (4 egz.); L.3 (odpowiedź) 1940 43
2/100/0/14.4/4093 Trębicki Kazimierz konsul R.P. w Genewie; L.1 1940 3
2/100/0/14.4/4094 N.N.; List informuje m.in., że I. J. Paderewski nie utrzymuje żadnych stosunków z obozem rządzącym w Polsce; L.1 b.d. 4
2/100/0/14.4/4095 Listy do różnych osób, brudnopisy oraz notatki 1930-1940 132
2/100/0/14.5/4096 Departament de Justice et Police; L.2 1927-1940 4
2/100/0/14.5/4097 Ilustration Photopress A.G. (Zürich); L.1 1939 3
2/100/0/14.5/4098 Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Rządu R.P. na emigracji); L.1 1940 3
2/100/0/14.5/4099 "Rzeczpospolita" (Warszawa); L.1 1926 3
2/100/0/14.5/4242 Sikorski Władysław; L.32 1932-1933 62
2/100/0/14.6/4100 Adamek J. (b. konsul w Zagrzebiu i w Algerze, b. pracownik sekretariatu Ligi Narodów); Załączniki: 1) curriculum vitae J. Adamka (3 egz.); 2) list oraz życiorys Bronisława Skowrońskiego (dr med., kapitan); L.2 1940 10
2/100/0/14.6/4101 Alma Tadema Laurence; Załączniki: wycinek prasowy; L.40 (odpowiedź) 1932-1939 106
2/100/0/14.6/4102 Andrzejewski Z. (ppłk); Załączniki: a) rozkaz do komendantów oficerskich na Węgrzech; b) raport o sytuacji w obozach polskich oficerów i żołnierzy na Węgrzech; c) memoriał o sytuacji w Polsce przed 1939 r.; d) memoriał: "Wytyczne dla Polskiego Ministerstwa Propagandy"; L.5 1939 102
2/100/0/14.6/4103 Hamilton Fish Armstrong (Editor of "Foreign Affaire"); L.3 1935-1939 5
2/100/0/14.6/4104 Aubac Stephane (dziennikarz); Załączniki: a) memoriał o sytuacji w Polsce po 1926 r. podpisany przez S. Aubac'a - "Vincent Vitos… Prague, Janier 1934"; b) S. Strakacz - "La Suisse en pleine vose de redressement" (artykuł, maszynopis); c) S. Aubac - "Le civisme de M. Paderewski" (artykuł, maszynopis); d) S. Aubac - "Trêve de paix ou veille de guerre? Im livre du général Sikorski" (artykuł, wycinek z "La Croix", 8 I 1935 r.; e) "Agence de Presse Franco - Etrangére", nr 29 z 15 III 1935 r. ; f) tekst tajnego układu polsko-niemieckiego z 25 II 1934 r. w: "Le Bourbonnais Republicain" (maszynopis, 2 egz., j. fr.); L.58; 6 podteczek 1932-1935 118
2/100/0/14.6/4105 Aubac Stephane; Załączniki: a) wycinek prasowy; b) list S. Aubac'a do I. J. Paderewskiego; c) list S. Aubac'a do Sikorskiego z 11 VI 1937 r.; d) listy K. Olchowicza do S. Aubac'a; e) list S. Aubac'a do J. Orłowskiego (red. "Nowej Prawdy"); f) St. Aubac - "Un nouveau livredu général Sikorski" (artykuł, wycinek); g) S. Aubac - "Déclin des influences françaisse en Pologne…" (artykuł, wycinek); h) list Z. Kaczyńskiego do Association Syndicale de Presse Etrangére; i) list "Gazette de Lausanne"; j) pokwitowanie; L.58; 2 fotografie 1936-1940 163
2/100/0/14.6/4106 Bagniewski Piotr i Maria; Załączniki: a) wypełnione ankiety paszportowe; b) projekt listu S. Strakacza do Polmission w Waszyngtonie; L.9; 2 fotografie s.3-4 1940 22
2/100/0/14.6/4107 Bartel Paul (dziennikarz); L.2 1932 5
2/100/0/14.6/4108 Bitner W. (Konsul R.P. w Tuluzie); patrz t.4158 1940 6
2/100/0/14.6/4109 Bord François 1940 3
2/100/0/14.6/4110 Borzęcki Lech; L.1 1937 8
2/100/0/14.6/4111 Borzęcki Marian (adwokat); L.12 (odpowiedź) 1931-1939 19
2/100/0/14.6/4112 Bridel Gaston; L.2 (odpowiedź) 1936 4
2/100/0/14.6/4113 Brzostowski Wieńczysław (dziennikarz); L.1 1934 3
2/100/0/14.6/4114 Bulowski Leon; Załączniki: wycinek z "Głosu narodu" z 6 V 1933 r.; L.1 1933 5
2/100/0/14.6/4115 Chrzanowski T. S. (reżyser filmowy); L.2; Patrz także teczki: "W. Bilarewski do J. Paderewskiego", "Towarzystwo Uczestników Powstania Wlkp 1918/19 Poznań Dzielnica III Zamek do I. Paderewskiego", "C. Ratajski do I. Paderewskiego" oraz "Władze miejskie m. Poznania do I. Paderewskiego". 1934 6
2/100/0/14.6/4116 Coubold Mary O.; L.1 1939 5
2/100/0/14.6/4117 Couvreau Eugéne; L.3 (odpowiedź) 1939 7
2/100/0/14.6/4118 Crafts Elisabeth; Załączniki: a) list W. J. Douglas do E. Czafts z 22 XI 1937 r.; b) kopia listu Chaunceya Mc Cormicka do płk. Donovana z 18 IV 1940 r.; c) "Paderewski Fund for Polish Relief" - Campaign Bulletins No. 12, April 13th, 1940 and No. 18, April 23, 1940; d) wycinek prasowy; e) rysunek postaci I. Paderewskiego; f) spis utworów I. Paderewskiego; L.38 1935-1940 148
2/100/0/14.6/4119 Częścik M.; Załączniki: "Kosztorys pracy na terenie jednego województwa" (rękopis); 5 odpisów z listów wykonano w AAN z odpisów znajdujących się u prof. L. Grosfelda; L.12 1930-1938 45
2/100/0/14.6/4120 Danysz 1939 3
2/100/0/14.6/4121 Dervaux; L.4 1940 7
2/100/0/14.6/4122 Dobrzyński W. T.; L.5 1931-1939 19
2/100/0/14.6/4123 Drohojowski Jan; Załączniki: a) Odezwa I. J. Paderewskiego do Polonii Amerykańskiej z dn. 30 V 1939 r. (maszynopis); b) list R. Bailly do matki J. Drohojowskiego (kopia); c) "Nowy Satyryk", Akademia w Zbrojowni"; d) wycinki prasowe; e) list N.N. do J. Drohojowskiego; f) "Rola Boża", nr 7, 30 III 1940 r.; L.25 (odpowiedź) 1934-1940 76
2/100/0/14.6/4124 During Nulli; L.1; Załączniki: wycinek prasowy 1940 9
2/100/0/14.6/4125 Dzendzel Henryk (Redaktor Polskiej Agencji Agrarnej); L.2; Patrz artykuł I. Paderewskiego dla Polskiej Agencji Agrarnej 1939 7
2/100/0/14.6/4126 Dzieduszycki Tadeusz; L.1 1933 6
2/100/0/14.6/4127 Englisch Zygfryd A (attache konsularny w N. Yorku); L.2 1932 6
2/100/0/14.6/4128 Estreicher Karol (Sekretarz Prezydium Rady Ministrów); L.1 1940 3
2/100/0/14.6/4129 Eydziatowicz K. (kierownik "Radia Polskiego"); L.3 1940 7
2/100/0/14.6/4130 Fiedorowicz Jerzy; Załączniki: życiorys Jerzego Fiedorowicza; L.1 1935 5
2/100/0/14.6/4131 Ford Karol (dziennikarz); Załączniki: "Une interview de Paderewski…"; L.2 1940 11
2/100/0/14.6/4132 Frankowski Feliks; L.1 1920 8
2/100/0/14.6/4133 Frendl Agenor; Załączniki: 1) odpis notatki prof. Kaeckenbeeck'a; 2) listy G. Kaeckenbeeck'a; L.1 1940 11
2/100/0/14.6/4134 Gibson Hugh (dyplomata); L.6 1938-1939 15
2/100/0/14.6/4135 Giron Simone; L.1 1935, 1939 8
2/100/0/14.6/4136 Glaser Stefan (profesor); L.3 1938-1939 7
2/100/0/14.6/4137 Goldstein Maksymilian; Załączniki: recenzja z lwowskiego "Dziennika Polskiego"; L.1 1938 0
2/100/0/14.6/4138 Grabowski Z.; L.1 1940 0
2/100/0/14.6/4139 Greanleas Winifred Holiday; Załączniki: wycinek prasowy; L.17 (odpowiedź) 1935-1940 0
2/100/0/14.6/4140 Grunne de Guilleunne; L.4 (odpowiedź) 1937-1939 12
2/100/0/14.6/4141 Grzymała Siedlecki Adam; Załączniki: listy Maryli Siedleckiej (żony) Grzymała-Siedleckiego do I. Paderewskiego; L.2 1931 15
2/100/0/14.6/4142 Guenin René (dr med.); Załączniki: 1) L'Appel; 2) Ce que j'ai vu en Espague republicaine; L.1 1939 9
2/100/0/14.6/4143 Herse Karol (pracownik Konsulatu R.P. w Pittsburgu); Załączniki: listy Karola Herse i Marii Herse (żona) do I. Paderewskiego; L.1 1939 8
2/100/0/14.6/4144 Hlond August; L.1 1933 3
2/100/0/14.6/4145 Hoover Allen (syn Herberta Hoover'a); L.1 1939 4
2/100/0/14.6/4146 Hoover Herbert i Lou Henry; L.3 (odpowiedź) 1938, 1939 11
2/100/0/14.6/4147 Horodyński Bolesław; L.1 1931 3
2/100/0/14.6/4148 House Edward Mandell i Emilie; L.3 1932-1933 6
2/100/0/14.6/4149 Jackowski Tadeusz; L.2 1937 6
2/100/0/14.6/4150 Jasny Maurice; L.1 1937 4
Wyświetlanie 1 do 100 z 348 wpisów.