Wizytówki i fotografie [sygn. 178-209]

Sygnatura
2/100/0/1.8
Daty skrajne
1861 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
1177
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 32 z 32 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/1.8/178 Wizytówki: "Cartes de table", "ex libris" Paderewskiego, klocki z fac simile 1888-1940 63
2/100/0/1.8/179 I. J. Paderewski w dzieciństwie - w otoczeniu rodziców: Jana i Polikseny z Nowickich oraz siostry Antoniny; 13 fotografii. 1861-1868 20
2/100/0/1.8/180 I. J. Paderewski w latach 1878-1896. Fotografie. t.I; 17 fotografii (2 dublety) 1878-1895 33
2/100/0/1.8/181 I. J. Paderewski w latach 1878-1896. Fotografie. t.II; brak fot. nr 1-2 1878-1895 14
2/100/0/1.8/182 I. J. Paderewski w latach 1895-1915. Fotografie 1895-1915 46
2/100/0/1.8/183 Souvenir. Album fotografii z wycieczki odbytej w 1904 1904, 1907 0
2/100/0/1.8/184 I. J. Paderewski w latach 1915-1921. Fotografie 1915-1921 36
2/100/0/1.8/185 I. J. Paderewski w latach 1922-1940. Fotografie 1922-1940 61
2/100/0/1.8/186 I. J. Paderewski. Fotografie i rysunki o dużym formacie 1895-1940 25
2/100/0/1.8/187 I. J. Paderewski w latach 1892-1930. Fotografie wykonane w formacie kart pocztowych 1892-1930 56
2/100/0/1.8/188 I. J. Paderewski w latach 1890-1939. Wycinki prasowe, odbitki, fotografie (szt.65); brak fot. nr 3 1890-1939 67
2/100/0/1.8/189 I. J. Paderewski. Rysunki i karykatury wykonane przez różne osoby 1890-1939 51
2/100/0/1.8/190 I. J. Paderewski. Fotografie obrazów, rzeźb i medalionów 1890-1940 44
2/100/0/1.8/191 "Paderewski, The Artist", "Paderewski. The Man". Fotografie popiersi wykonanych przez M. Hoffman 1923 6
2/100/0/1.8/192 I. J. Paderewski w czasie prób i koncertów. Fotografie, rysunki; brak s.10,12-13 1872-1939 40
2/100/0/1.8/193 "Sonata Księżycowa". Album fotografii ofiarowany A. Wilkońskiej przez L. Mendes'a 1936 0
2/100/0/1.8/194 I. J. Paderewski w czasie uroczystości, spotkań, zebrań oficjalnych. Fotografie 1910-1939 54
2/100/0/1.8/195 I. J. Paderewski w czasie podróży i wycieczek morskich. Fotografie 1900-1939 35
2/100/0/1.8/196 I. J. Paderewski w otoczeniu przyjaciół i znajomych. Fotografie 1890-1939 35
2/100/0/1.8/197 I. J. Paderewski w otoczeniu rodziny, przyjaciół i znajomych na tarasie willi Riond Bosson. Fotografie; brak fot. nr 9,12,25 1900-1939 41
2/100/0/1.8/198 I. J. Paderewski i H. Paderewska w otoczeniu przyjaciół i znajomych. Fotografie; brak fot. nr 6-7,9,11 1899-1929 25
2/100/0/1.8/199 I. J. Paderewski i E. Schelling w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Fotografie 1920-1939 7
2/100/0/1.8/200 Fotografie grupowe z udziałem I. J. Paderewskiego. Fotografie uroczystości i obchodów przesłane I. J. Paderewskiemu 1913-1940 32
2/100/0/1.8/201 Intimate Glimpses of Ignace Paderewski. Film produkcji International Film Service. Inc.; Przekazano do Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w dn. 24 I 1962 r. 1921 0
2/100/0/1.8/202 Bankiety i przyjęcia wydane na cześć M. Sembrich, W. H. Tafta, K. Buszczyńskiego (Konsul Generalny RP w Nowym Jorku) i I. J. Paderewskiego. Fotografie 1909-1921 0
2/100/0/1.8/203 Fotografie portretowe różnych osób dedykowane I. J. Paderewskiemu 1890-1940 25
2/100/0/1.8/204 Fotografie różnych osób z dedykacjami dla I. J. Paderewskiego. t.I; brak fot. nr 8,20 1890-1940 44
2/100/0/1.8/205 Fotografie różnych osób z dedykacjami dla I. J. Paderewskiego. t.II 1890-1940 39
2/100/0/1.8/206 Fotografie różnych osób przesłane I. J. Paderewskiemu. t.III 1890-1940 48
2/100/0/1.8/207 Fotografie różnych osób przesłane I. J. Paderewskiemu. t.IV; brak fot. nr 16 1880-1940 32
2/100/0/1.8/208 Albumy i zestawy fotografii nadesłane przez różne osoby 1890-1940 129
2/100/0/1.8/209 Albumy zdjęć z podróży do Nowej Zelandii. Fotografie 1904 69
Wyświetlanie 1 do 32 z 32 wpisów.