Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: w Polskim Białym Krzyżu (P.B.K.) [sygn. 3862-3963]

Sygnatura
2/100/0/9.4
Daty skrajne
1918 - 1931
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 102 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/9.4/3862 Statuty Polskiego Białego Krzyża 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3863 Struktura organizacyjna Polskiego Białego Krzyża: spis organizacji, schematy organów naczelnych, wykaz personelu Zarządu Naczelnego 1918 0
2/100/0/9.4/3864 Protokóły posiedzeń władz Polskiego Białego Krzyża 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3865 Sprawozdania z działalności Polskiego Białego Krzyża 1919-1922 0
2/100/0/9.4/3866 Sprawy organizacyjne Polskiego Białego Krzyża. Korespondencja II 1919-II 1920 0
2/100/0/9.4/3867 Sprawy organizacyjne Polskiego Białego Krzyża. Korespondencja VII 1920-III 1921 0
2/100/0/9.4/3868 Sprawy organizacyjne Polskiego Białego Krzyża. Korespondencja, m.in. z L. Kotarbińską IV 1921-III 1922 0
2/100/0/9.4/3869 Sprawy organizacyjne Polskiego Białego Krzyża. Korespondencja 1919-1922 0
2/100/0/9.4/3870 Korespondencja z życzeniami okolicznościowymi XII 1920-XII 1921 0
2/100/0/9.4/3871 Papier i koperty urzędowe 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3872 Praca kapitana Bronisława Kamińskiego w Polskim Białym Krzyżu. Korespondencja XI 1920-I 1921 0
2/100/0/9.4/3873 Sprawa Polek - sanitariuszek ze Stanów Zjednoczonych. Korespondencja VI 1919-III 1922 0
2/100/0/9.4/3874 Rachunki związane z pobytem sanitariuszek w Warszawie; 5 podteczek IV 1919-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3875 Korespondencja w sprawie zatrudnienia i opinia o pracy Violtte Berger VII-XII 1920 0
2/100/0/9.4/3876 Materiały propagandowo-informacyjne o działalności Polskiego Białego Krzyża: odezwy, przemówienia, artykuły i notatki prasowe 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3877 Nalepki, pocztówki, blankiety, odznaki sukienne Polskiego Białego Krzyża 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3878 Bilanse i sprawozdania rachunkowe centrali Polskiego Białego Krzyża 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3879 Zestawienia finansowe, kwity i rachunki Polskiego Białego Krzyża; 3 podteczki 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3880 Różne zestawienia finansowe Polskiego Białego Krzyża 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3881 Rachunki, dotyczące różnych wydatków Polskiego Białego Krzyża 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3882 Bilans brutto Hurtowni Polskiego Białego Krzyża za czas od 1 lutego do dnia 31 sierpnia 1920 r. 1920 0
2/100/0/9.4/3883 Kwity Polskiego Białego Krzyża za otrzymane i wydane pieniądze i towary 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3884 Zestawienie finansowe loterii i zbiórki "Lwów i Wilno" 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3885 Rachunki, kwity; 2 podteczki III 1919-II 1921 0
2/100/0/9.4/3886 Rachunki, pokwitowania 1919 0
2/100/0/9.4/3887 Kwity Polskiego Białego Krzyża V 1919-III 1920 0
2/100/0/9.4/3888 Pokwitowania różnych wydatków; 3 podteczki 1920 0
2/100/0/9.4/3889 Ofiary pieniężne na cele Polskiego Białego Krzyża 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3890 "Polskie Stowarzyszenie Właścicieli Hotelów i Pensjonatów w Warszawie". Pismo - adres do H. Paderewskiej przekazujące na Polski Biały Krzyż 27500 marek 1919 0
2/100/0/9.4/3891 Sprawozdanie Sekcji Darów Polskiego Białego Krzyża. Zestawienia ilości towarów otrzymanych i przechowywanych w składach X 1919-II 1921 0
2/100/0/9.4/3892 Podziękowania Polskiego Białego Krzyża za dary V 1919-II 1921 0
2/100/0/9.4/3893 Pokwitowania z Darów Wychodźctwa Polskiego w Ameryce XI 1919-IX 1920 0
2/100/0/9.4/3894 Spis pokwitowań z darów amerykańskich otrzymanych przez Polski Biały Krzyż 1920 0
2/100/0/9.4/3895 Sprawa zakupów. Korespondencja IV-VIII 1919 0
2/100/0/9.4/3896 Księga przychodu i rozchodu odzieży, obuwia, artykułów żywnościowych; notatki o darach II-X 1919 0
2/100/0/9.4/3897 Zestawienia ilości otrzymanych, sprzedanych papierosów b.d. 0
2/100/0/9.4/3898 Zestawienia wypłaconych zapomóg, pokwitowania; 3 podteczki I 1919-I 1921 0
2/100/0/9.4/3899 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego X-XII 1919 0
2/100/0/9.4/3900 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego I-II 1920 0
2/100/0/9.4/3901 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego III-IV 1920 0
2/100/0/9.4/3902 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego V-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3903 Pokwitowania na towary wydane z magazynu monopolowego VII 1920 0
2/100/0/9.4/3904 Kwity z odbioru ubrań i zapomóg dla osób cywilnych i wojskowych XII 1919-I 1920 0
2/100/0/9.4/3905 Pokwitowania na towary przekazane organizacjom społecznym III 1919-II 1920 0
2/100/0/9.4/3906 Wykazy, sprawozdania z rozdawnictwa darów wychodźctwa polskiego w Stanach Zjednoczonych XI-XII 1919 0
2/100/0/9.4/3907 Koło Centralnego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowcu Nr Nr 1-3 (Pokwitowania otrzymanych darów amerykańskich) III-IV 1920 0
2/100/0/9.4/3908 Koło Inwalidów Wojennych. Pokwitowania szkół i ochronek z rozdawnictwa odzieży z darów amerykańskich. Nr Nr 14-17 II-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3909 Koło Pracy Kobiet. Wykaz Weteranów. Dom Bożego Miłosierdzia… Koło im. E. Orzeszkowej. Nr Nr 4-12 (Pokwitowania otrzymanych darów amerykańskich) 1919-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3910 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Kilcach… Sala zajęć Św. Antoniego. Nr Nr 18-30 (Pokwitowania z rozdanych darów amerykańskich) I-VII 1920 0
2/100/0/9.4/3911 Punkt Rozdzielczy dla Zdemobilizowanych Żołnierzy. Chrześcijański Związek Rękodzielniczek "Dźwignia" Nr Nr 32,33,34,36 (Pokwitowania z otrzymanych darów) 1920 0
2/100/0/9.4/3912 Pokwitowania na dary rozdawane przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny "Pomoc Doraźna" III-V 1920 0
2/100/0/9.4/3913 Wydatki związane z opieką nad żołnierzami: rachunki, zestawienia 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3914 Zadania, organizacja i praca gospód żołnierskich. Regulaminy, podania o zarejestrowanie (wykaz, korespondencja) 1919 0
2/100/0/9.4/3915 Paczki dla żołnierzy na froncie. Korespondencja XI 1919-IV 1920 0
2/100/0/9.4/3916 Pomoc dla poszczególnych oddziałów wojskowych. Wykaz zapotrzebowania, spis ułanów Szwadronu Zapasowego 2 Pułku Ułanów, potrzebujących pomocy. Korespondencja 1919 0
2/100/0/9.4/3917 Opieka nad zdemobilizowanymi Hallerczykami. Korespondencja VIII-XII 1919 0
2/100/0/9.4/3918 Piosenki dla żołnierzy 1920 0
2/100/0/9.4/3919 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Ustawa, regulamin, sprawozdania, korespondencja 1920-1921 0
2/100/0/9.4/3920 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Miesięczne sprawozdania finansowe XII 1920-XII 1921 0
2/100/0/9.4/3921 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Sprawozdania rachunkowe, bilanse 1920-1921 0
2/100/0/9.4/3922 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej, korespondencja J. Rembielińskiej 1920 0
2/100/0/9.4/3923 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Korespondencja; patrz t.1708 1921-I 1922 0
2/100/0/9.4/3924 Korespondencja z życzeniami XII 1920-I 1922 0
2/100/0/9.4/3925 Sprawa założenia "Domu Żołnierza". Korespondencja, szkic urządzenia Gospody Żołnierskiej VIII-X 1919 0
2/100/0/9.4/3926 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. "Ognisko im. H. Paderewskiej" (dla żołnierzy). Umowa o najem lokalu, spis inwentarza, sprawozdania rachunkowe XI 1919-XI 1920 0
2/100/0/9.4/3927 "Koło Opieki nad Żołnierzem 5 Pułku Piechoty Legionów". Statut, sprawozdania, protokół, korespondencja IX 1920-XI 1921 0
2/100/0/9.4/3928 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Dom Ozdrowieńców Wojskowych im. I. i H. Paderewskich w Skolimowie. Sprawozdania rachunkowe 1920 0
2/100/0/9.4/3929 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie I-II 1920 0
2/100/0/9.4/3930 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie (Pokwitowania) III -V 1920 0
2/100/0/9.4/3931 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie (Pokwitowania) IV-V 1920 0
2/100/0/9.4/3932 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie (Pokwitowania) V-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3933 Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w Warszawie (Pokwitowania) VI-VII 1920 0
2/100/0/9.4/3934 Sprawa otwarcia pracowni bakteriologicznej w Polsce. Korespondencja 1920 0
2/100/0/9.4/3935 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Szpital im. H. Paderewskiej: sprawozdania, wykazy, bilanse, korespondencja 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3936 Sekcja Instytucji im. H. Paderewskiej. Szpital im. H. Paderewskiej: protokóły, sprawozdania I 1920-1921 0
2/100/0/9.4/3937 Szpital Polskiego Białego Krzyża im. H. Paderewskiej: zapotrzebowania, pokwitowania VI 1919-I 1920 0
2/100/0/9.4/3938 Szpital im. Heleny Paderewskiej. Rozkaz pochwalny, korespondencja, wycinki IX-X 1921 0
2/100/0/9.4/3939 Korespondencja H. Paderewskiej ze Szpitalem Polskiego Białego Krzyża VII 1920-XI 1921 0
2/100/0/9.4/3940 Szwalnia Polskiego Białego Krzyża im. H. Paderewskiej. Sprawozdania finansowe, korespondencja XI 1919-II 1921 0
2/100/0/9.4/3941 "Towarzystwo Pomocy dla Inteligencji", sprawozdania i korespondencja 1920-1931 0
2/100/0/9.4/3942 "Schronisko dla Inteligencji im. H. Paderewskiej" w Sulejówku: rachunki, korespondencja 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3943 Szkoła gospodarstwa domowego w Julinie. Odpis aktu kupna, wykazy wydatków, rachunki, fotografie, plany 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3944 Korespondencja z F. E. Fronczakiem dotycząca szkoły w Julinie XI 1920-V 1921 0
2/100/0/9.4/3945 "Żłobek…", "Ochronka…", "Szkoła im. H. Paderewskiej": raporty, korespondencja VI 1919-XII 1921 0
2/100/0/9.4/3946 "Klub Sprzedawców Gazet Katolickich Związku Kobiet" pod protektoratem H. Paderewskiej. Regulamin, protokół, sprawozdanie, raporty, korespondencja 1919-1921 0
2/100/0/9.4/3947 Stosunki Polskiego Białego Krzyża z innymi organizacjami i instytucjami. Korespondencja. M.in. broszura x bisk. dr Władysława Bandurskiego "A my o tym nic nie wiemy", Kraków 1920 r.; 2 podteczki III 1919-II 1920 0
2/100/0/9.4/3948 Stosunki między Polskim Białym Krzyżem, a Polskim Czerwonym Krzyżem. Korespondencja I 1919-VI 1920 0
2/100/0/9.4/3949 Apele H. Paderewskiej do wychodźstwa polskiego w St. Zjednoczonych o dary dla Polski VI-XI 1920 0
2/100/0/9.4/3950 Korespondencja H. Paderewskiej z ks. L. Bójnowskim dyrektorem Polskiego Białego Krzyża na Stany Zjednoczone i Kanadę XI 1920-VI 1921 0
2/100/0/9.4/3951 Korespondencja z E. Witkowskim w sprawach Polskiego Białego Krzyża. Wykazy dostaw amerykańskich dla P.B.K. IV 1921-II 1922 0
2/100/0/9.4/3952 Sprawa pomocy dla Polski. Korespondencja z działaczami wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych II-VIII 1919 0
2/100/0/9.4/3953 Sprawy Polskiego Białego Krzyża i pomocy dla Polski. Korespondencja z organizacjami i działaczami wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych XI 1920-V 1921 0
2/100/0/9.4/3954 Sprawa pomocy dla Polskiego Białego Krzyża. Korespondencja z Wydziałem Narodowym. Sprawozdania Skarbnika Wydziału Narodowego. Ustawa - regulamin placówek P.B.K. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 1919, IX 1920-XI 1921 0
2/100/0/9.4/3955 Sprawa pomocy dla Polski. Korespondencja z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w Stanach Zjednoczonych: blankiety deklaracji członkowskich P.B.K.; 2 podteczki 1919-1922 0
2/100/0/9.4/3956 Stosunki Polskiego Białego Krzyża z American Red Cross. Korespondencja VIII 1919-1920 0
2/100/0/9.4/3957 Działalności Polskiego Białego Krzyża we Francji. Korespondencja, wycinki prasowe, fotografia IX 1920-III 1922 0
2/100/0/9.4/3958 "Contributions for beds. - Polish Hospital in France". Zeszyt z zestawieniami wpływów i wydatków Polskiego Białego Krzyża na rzecz szpitala we Francji 1920-1921 0
2/100/0/9.4/3959 Działalność Polskiego Białego Krzyża w Wielkiej Brytanii. Pomoc społeczeństwa brytyjskiego. Ognisko Polskie w Londynie. Korespondencja, plakaty, prospekty 1919-I 1922 0
2/100/0/9.4/3960 Sprawa daru dla Polskiego Białego Krzyża, przekazanego przez sir James'a Allen'a (High Commissioner for New Zealand). Korespondencja XII 1920-I 1921 0
2/100/0/9.4/3961 Działalność H. Paderewskiej w Polskim Białym Krzyżu. Działalność Polskiego Białego Krzyża. Fotografie t.I 1918-1919 0
Wyświetlanie 1 do 100 z 102 wpisów.