Interesy Józefa hr. Wielopolskiego. Dobra Niegardów, Przesławice, Wiśniowa, Balowice

Sygnatura
21/288/0/8
Daty skrajne
1750 - 1898
Liczba serii
1
Liczba skanów
7685
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/8/418 J.W Józef hrabia Wielopolskie /Interesy prawno- majątkowe, korespondencja/ 1856-1867 281
21/288/0/8/419 Dobra Przęsławice i Niegardów J W-nej Maryi Hr Wielopolskiej. Ogólne /Akta prawno- majątkowe, korespondencja, rachunki/ 1880-1897 476
21/288/0/8/420 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Senacie w sprawie hr. Wielopolskich przeciwko ks. Jabłońskiej, hr Potulickiej i innym /w spr. O dobra Przęsławice i Niegardów/ 1820-1860 400
21/288/0/8/421 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Senacie w sprawie hr. Wielopolskich przeciwko ks. Jabłońskiej, hr. Potulickiej i innym /o dobra Przęsławice i Niegardów/ 1861-1866 776
21/288/0/8/422 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa /Korespondencja z Józefem Wielopolskim w sprawach prawno- majątkowych/ 1859-1869 246
21/288/0/8/423 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa /Korespondencja w sprawach prawno- majątkowych/ 1863-1867 21
21/288/0/8/424 Stosunki majątkowe /Umowy między Józefem Wielopolskim a hr Potulickimi w sprawie dóbr Przęsłwice i Niegardów/ 1813-1867 66
21/288/0/8/425 Dobra Przęsławice i Niegardów w dzierżawie W-go T.Hatschiera 1876-1898 378
21/288/0/8/426 Podatki dóbr Przęsławice i Niegardów 1866-1876 17
21/288/0/8/427 Niegardów, Dziesięcina /Pokwitowanie- odbioru dziesięciny z dóbr Moniaczkowice, Niegrdów, Przęsławice/ 1750-1852 0
21/288/0/8/428 Przęsławice- kupno tychże dóbr 1862-1871 321
21/288/0/8/429 Zarząd dóbr Przęsławice 1817-1875 128
21/288/0/8/430 /Zarząd dóbr Przęsławice/ Raporty gospodarcze rządcy dóbr Przęsławice 1817-1875 106
21/288/0/8/431 Przęslawice: Ignacy i Franciszek hrabiowie Potuliccy /Korespondencja z Józefem hr. Wielopolskim dotycząca dóbr/ 1866-1869 105
21/288/0/8/432 Przęslawice. Komisja włościańska Likwidacyjna 1861-1868 0
21/288/0/8/433 /Sprawa zadłużenia dóbr/ Przęsławice w Towarzystwie Kredytowym 1863-1868 33
21/288/0/8/434 Ubezpieczenie ruchomości i nieruchomości w dobrach Przęsławice 1859-1868 91
21/288/0/8/435 Przęsławice. Sprzedaż lasu 1866-1866 23
21/288/0/8/436 Regestr kasowy w dobrach Przęsławice od dnia 24 czerwca 1866 zaprowadzony 1866-1866 20
21/288/0/8/437 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od dnia 1 października 1868-1869 283
21/288/0/8/438 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od 1 listopada do 28 lutego 1869 roku 1868-1869 176
21/288/0/8/439 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od 19 lipca 1869 roku 1868-1870 532
21/288/0/8/440 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od 1 marca 1869 roku do dnia 18 lipca 1869 roku 1869-1869 408
21/288/0/8/441 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od 1 lipca 1876 roku 1876-1877 110
21/288/0/8/442 Wy Edmund Zagórski. Dzierżawa Niegardowa /Korespondencja w sprawie dzierżawy dóbr/ 1876-1877 23
21/288/0/8/443 Dzierżawa. Niegardowa /kontakty dzierżawne i rachunki/ 1876-1877 39
21/288/0/8/444 Niegardów. Towarzystwo /Zaciągnięcie pożyczki/ 1876-1877 39
21/288/0/8/445 Niegardów. Oszacowanie budynków oraz budowa takowych 1871-1871 7
21/288/0/8/446 Niegardów. Kupno tychże dóbr 1805, 1831-1871 245
21/288/0/8/447 Niegardów. Komisja włościańska i likwidacyjna 1821, 1865-1869 73
21/288/0/8/448 Rachunki roczne dóbr Niegardowa 1819-1833 353
21/288/0/8/449 Niegardów. Rachunki od roku 1834 do roku 1855 1834-1855 293
21/288/0/8/450 Dziennik przychodu i rozchodu gotowych pieniędzy w dobrach Niegardów od dnia 24 czerwca 1832 roku, poczynając p. Franciszkowi Złowadzkiemu ekonomowi udzielonych 1832-1833 107
21/288/0/8/452 Rachunek przychodu zboza tudziez gotowych pieniędzy w dobrach Niegardów od dnia 24 czerwca 1832 do tegoż dnia 1833 roku 1833-1833 75
21/288/0/8/453 Wiśniowa. Kupno tychże dóbr 1859-1868 176
21/288/0/8/454 J.W Kołłątaj /Akta dotyczące sumy posagowej Ludwiki Kołłątajowej zabezpieczonej na hipotece dóbr Wiśniowa/ 1859-1867 37
21/288/0/8/455 Wykaz hipoteczny dóbr Wiśniowa 1860-1860 49
21/288/0/8/456 Wiśniowa. Opis dóbr /i rejestr pomiarowy dóbr z roku 1859/ 1864-1866 37
21/288/0/8/457 Wiśniowa. Zarząd dóbr 1860-1866 20
21/288/0/8/458 Wiśniowa. Sprzedaż lasów 1861-1861 8
21/288/0/8/459 Wiśniowa. Komisja włosciańska i likwidacyjna 1857-1866 189
21/288/0/8/460 Wiśniowa- gorzelnia 1860-1866 19
21/288/0/8/461 Wiśniowa- plebania 1859-1866 38
21/288/0/8/462 Wiśniowa. Piotr Jakubowski /Akta dotyczace pożyczki zaciągniętej przez Józefa Wielopolskiego u Piotra Jakubowskiego zabezpieczonej na hipotece dóbr Wiśniowa/ 1862-1866 12
21/288/0/8/463 /Akta procesowe/. Orlean Heskel w Staszowie /przeciwko Józefowi Wielopolskiemu o niedotrzymanie warunków umowy w sprawie sprzedaży lasu w dobrach Wiśniowa/ 1866-1868 49
21/288/0/8/464 W. Jawornicki Władysław patron przy Trybunale Cywilnym w Radomiu /Korespondencja w sprawie zaciągnięcia w Towarzystwie Kredytowym pożyczki na dobra Wiśniowa/ 1866-1866 40
21/288/0/8/465 /Kupno dóbr Dalowice/ 1868-1869 45
21/288/0/8/466 Zmiana dóbr Wiśniowa na dobra Dalowice 1869-1869 31
21/288/0/8/467 Dalowice. Akta sprzedaży oraz opisy i klasyfikacja gruntów 1875-1875 39
21/288/0/8/468 Dowody rozchodu kasy dóbr Dalowice od 1.VII. 1870 r. 1870-1871 130
21/288/0/8/469 Dowody rozchodu kasy dóbr Dalowice za 1871/72 r 1871-1872 199
21/288/0/8/470 Dowody rozchodu kasy dóbr Dalowice za 1872/73 r 1872-1873 104
21/288/0/8/471 Dowody rozchodu kasy dóbr Dalowice za 1874/75 1874-1875 81
21/288/0/8/472 /Akta osobowe i rachunki Józefa Wielopolskiego/ 1874-1875 14
21/288/0/8/473 Paszporta /Józefa i Marii Wielopolskich/ 1863-1866 77
21/288/0/8/474 Rachunki. Wyprawy 1859-1859 40
Wyświetlanie 1 do 56 z 56 wpisów.