Zbiory tematyczne

Sygnatura
53/881/0/2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 83 z 83 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/881/0/2.1/54 Partie polityczne i stosunek Polaków do zaborców. [Wycinki z pracy] 1913, 1916 0
53/881/0/2.1/55 Ciała prawodawcze [mowy posłów polskich w parlamencie pruskim. Wycinki z gazet.] 1893-1917 0
53/881/0/2.1/56 Wybory - organizacje wyborcze [wycinki prasowe] 1913-1918 124
53/881/0/2.1/57 [Wybory do parlamentu pruskiego. Wycinki prasowe] 1914 50
53/881/0/2.1/58 Procesy polityczne, konfiskaty majątków. [Wycinki prasowe.] 1914 21
53/881/0/2.1/59 Prawa i instytucje antypolskie. [Wycinki z gazet.] 1914-1917 143
53/881/0/2.1/60 Życie polityczne- [wycinki prasowe.] 1918 45
53/881/0/2.1/61 Wnioski petentów pisma w Biurze Rady i kierowane do władz państwowych. 1917-1918 37
53/881/0/2.2/62 Wywłaszczanie, ustawa parcelacyjna [wycinki prasowe] 1913-1918 156
53/881/0/2.2/63 Objawy dobrowolnej germanizacji. [Wycinki prasowe] 1913-1918 61
53/881/0/2.2/64 Wykaz [lista] nazwisk sprzedawców ziemi Niemcom. b.d. 363
53/881/0/2.2/65 Korespondencja w sprawie kupna i sprzedaży ziemi Niemcom i od Niemców [między innymi w powiecie złotowskim] 1916-1920 73
53/881/0/2.2/66 Zapotrzebowanie siły roboczej przez właścicieli ziemskich. 1915-1919 71
53/881/0/2.3/67 Rejestr towarzystw polskich w Berlinie. b.d. 40
53/881/0/2.3/68 Adresy Kółek Rolniczych w Prusach Zachodnich i w Prowincji Poznańskiej oraz adresy organizacji studenckich zagranicą. b.d. 477
53/881/0/2.3/69 Wykazy [lista] różnych stowarzyszeń działających w zaborze pruskim 1914 97
53/881/0/2.3/70 Wyroki sądowe w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. [Wycinki prasowe.] 1913-1914 67
53/881/0/2.3/71 Ruch społeczno-zarobkowy, różne organizacje i stowarzyszenia. [Wycinki prasowe.] 1913-1918 114
53/881/0/2.3/72 Subwencje Rady dla stowarzyszeń, organizacji i redakcji gazet polskich 1916-1917 63
53/881/0/2.3/73 Sprawozdanie z działalności "Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych, Oświatowych na Rzeszę Niemiecką z siedzibą w Poznaniu" wraz z wykazem tych Towarzystw oraz korespondencja różna. I-VIII 1914 37
53/881/0/2.3/74 Korespondencja Komitetu Wykonawczego związków polskich w Niemczech Zachodnich. 1917-1918 79
53/881/0/2.3/75 Biuro Społecznego Koła Polskiego w Berlinie - korespondencja oraz sprawozdania z działalności 1918 146
53/881/0/2.4/76 Ruch wychodźczy sezonowy [wycinki prasowe] 1913-1917 84
53/881/0/2.4/77 Emigracja do Ameryki [wycinki prasowe] 1913-1918 17
53/881/0/2.4/78 Towarzystwo Opieki nad Wychodźcami Sezonowymi w Berlinie [bilanse roczne] 1916-1918 96
53/881/0/2.4/79 Sprawy zatrudnienia robotników [wycinki prasowe] 1918-1919 34
53/881/0/2.5/80 Wiadomości wojenne z frontu walk [wycinki prasowe] VIII-IX 1914 199
53/881/0/2.5/81 Wiadomości wojenne z frontu walk [wycinki prasowe] 1914-1917 107
53/881/0/2.5/82 Głosy prasy i publikacje zagraniczne o Polsce [Wycinki z gazet] 1913-1918 109
53/881/0/2.5/83 Głosy prasy niemieckiej o Polsce [Wycinki z gazet] 2 VII-11 IX 1915 367
53/881/0/2.5/84 Sprawy Polskie w zaborach: austriackim i rosyjskim [wycinki z prasy niemieckiej] 1914 212
53/881/0/2.5/85 Sprawy Polaków na terenie zaborów i zagranicą [Wycinki prasowe] 1914-1917 210
53/881/0/2.5/86 Sprawy kościelne a Polska [wycinki z prasy niemieckiej] 1914 17
53/881/0/2.5/87 Papież a Polska. Pomoc dla Polski [Wycinki prasowe] 1915-1916 88
53/881/0/2.5/88 Obczyzna i Kresy [wycinki prasowe] 1913-1917 109
53/881/0/2.5/89 Sprawa żydowska [wycinki prasowe] 1913-1917 240
53/881/0/2.5/90 Rusini [wycinki prasowe] 1915-1918 14
53/881/0/2.5/91 Niepodległa Polska [wycinki prasowe] 1915-1918 79
53/881/0/2.5/92 Niepodległa Polska [wycinki prasowe] 1917-1918 39
53/881/0/2.5/93 Wroga polityka Niemiec wobec Polski w 1918 roku [wycinki prasowe] 1918 252
53/881/0/2.5/94 Sprawa Polski i jej granic [wycinki prasowe] 1918 95
53/881/0/2.5/95 Sprawa granic niepodległej Polski [wycinki prasowe z gazety "Danziger Allgemeine Zeitung"] 1919-1920 20
53/881/0/2.5/96 Sprawa wolnego miasta Gdańska [wycinki prasowe z "Dziennika Gdańskiego"] 1919 29
53/881/0/2.5/97 Sprawa wolnego miasta Gdańska [wycinki prasowe z gazety "Danziger Neueste Nachrichten"] 1919-1920 26
53/881/0/2.5/98 Plebiscyt na Warmii i Mazurach [wycinki prasowe] 1919-1920 42
53/881/0/2.5/99 Plebiscyt na Wileńszczyźnie - listy uprawnionych do głosowania. 1920-1921 86
53/881/0/2.5/100 Plebiscyt na Wileńszczyźnie - korespondencja i list uprawnionych do głosowania. 1921 222
53/881/0/2.5/101 Materiały dotyczące wyborów do Sejmu Ustawodawczego. 1921 27
53/881/0/2.5/102 Akcja wyborcza na terenie województw:- pomorskiego i poznańskiego 1921 26
53/881/0/2.6/103 Obchody, rocznice, wystawy, zjazdy i inne uroczystości. Wycinki prasowe 1913-1918 55
53/881/0/2.6/104 Rok Kościuszkowski - korespondencja związana z obchodami setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. 1917-1918 360
53/881/0/2.6/105 Potwierdzenie otrzymanych składek pieniężnych na fundusz Kościuszkowski i inne komunikaty związane z funduszem [Wycinki prasowe] 1917-1918 107
53/881/0/2.6/106 Komitet Kościuszkowski - korespondencja związana z obchodami ku czci Tadeusza Kościuszki. 1918-1920 51
53/881/0/2.6/107 Korespondencja różna, w tym dotycząca funduszów publicznych. 1918 87
53/881/0/2.6/108 Podziękowania za złożone dary pieniężne na pomnik Wolności w Poznaniu, na Górnoślązaków i na Wojsko Polskie [wycinki prasowe] oraz rozliczenia finansowe. 1919-1920 64
53/881/0/2.6/243 Materiały Komitetu Obchodu Kościuszkowskiego - sprawy organizacyjne obchodu- oraz teksty literackie na akademię 1917 75
53/881/0/2.7/109 Spis [wykaz] książek w bibliotece Rady Narodowej w Poznaniu. b.d. 106
53/881/0/2.7/110 Zbiór ustaw, statutów, katalogów i inne. b.d. 315
53/881/0/2.7/111 Zbiór czasopism 1914-1923 129
53/881/0/2.7/112 Zbiór czasopism: Wiarus Polski 1906 rok. Kurier Poznański 1912 rok, Berliner Tageblatt 1912 rok, Posener Tageblatt 1912 rok, Gazeta Poznańska 1916/1918 rok, Dziennik Poznański 1918 rok, Gazeta Opolska 1918 rok, Przegląd Codzienny 1921 rok, Kurier Gdański. 1906-1921 48
53/881/0/2.7/113 Kaszuby i Mazury [wycinki prasowe] oraz spis miejscowości sporządzony przez ks. W. Barczewskiego do wydawnictwa "Geografia Polskiej Warmii". 1912-1914 61
53/881/0/2.7/114 Socjalizm - informacje, polemiki, dyskusje na łamach prasy na temat socjalizmu w Polsce. [Wycinki prasowe] 1913-1916 98
53/881/0/2.7/115 Pismo różne: rezolucja Polskiej Partii Postępowej z 1914 roku sprawozdania Polskiej Rady Narodowej w Ameryce, Rady Narodowej we Lwowie, Rady Generalnej Związku Towarzystw Przyjaciół Ligi Narodów. 1913-1923 43
53/881/0/2.7/116 Pisma różne. [Adresy Związków i Towarzystw polskich w poznańskim, broszura pod tytułem "Czym jest Rada Główna Opiekuńcza" rozporządzenia dotyczące robotników z Królestwa Polskiego przebywających w poznańskim, pismo Urzędu Miasta Warszawy] 1916-1922 58
53/881/0/2.7/117 Referat: "Życie gospodarcze Polaków w Prusach 1815-1915". 1915 31
53/881/0/2.7/118 Referat: "Polskość Górnego Śląska w świetle historii" oraz list zbiorowy biskupów belgijskich w sprawie polskiej. 1920 16
53/881/0/2.7/119 Zbiór referatów między innymi "Plebiscyt a młodzież akademicka", "Praca społeczna młodzieży akademickiej w Anglii", "Równość a postępy", "Uniwersytet Lubelski" i inne. 1920 153
53/881/0/2.7/120 Wycinki prasowe w sprawie polskiej o różnej treści. 1914-1917 90
53/881/0/2.7/121 Wycinki prasowe dotyczące Polski o różnej treści 1911-1918 208
53/881/0/2.7/122 Wycinki prasowe w sprawach polskich o różnej treści. 1914-1920 62
53/881/0/2.7/123 Różne komunikaty prasowe. [Wycinki prasowe.] 1918 55
53/881/0/2.7/124 Wycinki prasowe różnej treści o sprawie polskiej z gazet niemieckich. 1921-1922 46
53/881/0/2.7/125 Polskie Archiwum Wojenne- Delegatura w Poznaniu [korespondencja różna.] 1918-1920 60
53/881/0/2.7/126 Odezwa Komitetu Poznańskiego Polskiego Archiwum Wojennego do rodaków o nadsyłanie materiałów archiwalnych związanych z wojną. VIII 1918 9
53/881/0/2.7/127 Historia Polski w języku niemieckim w broszurze "Polnische Könige" oraz w gazecie "Deutsche Warschauer Zeitung", ponadto rozprawa o pożyczce wojennej [język niemiecki] i gazeta francuska z 1894 roku "Le Petit Temps" z artykułu na temat socjalizmu we Włoszech 1894, 1915-1916 41
53/881/0/2.7/128 Wycinki prasowe [Gazeta Poznańska, Ziemia lubelska] na tematy wojny 1918 rok, mapa terenu wojny z Rosją [1914- 1916], ogłoszenia i dwie karty kolorowe na temat pożyczki wojennej, odezwa dowództwa wojsk niemieckich do Polaków w Królestwie Polskim, rozporządzenia w prasie dotyczące aprowizacji w czasie wojny [1915 r.]. Gazeta Gdańska 22 VI 1918 r. 1914-1918 43
53/881/0/2.7/129 Afisze, druki, odezwy, wycinki prasowe związane z wybuchem wojny i jej przebiegiem, między innymi telegramy: o mobilizacjiz 2 sierpnia 1914 roku i rekwirowaniu pojazdów oraz rozkład jazdy pociągów specjalnych w związku z mobilizacją [język niemiecki.] 1914-1919 33
53/881/0/2.7/130 Rocznica Konstytucji 3 Maja - okólnik Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy oraz zaproszenia i karty wstępu na akademię związaną z rocznicą Konstytucji. V 1916 18
53/881/0/2.7/131 Odezwa Zarządu Głównego Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy do robotników - odezwa Komitetu Centralnego KPRP do robotników i żołnierzy na dzień 1 Maja oraz broszura w języku rosyjskim na temat 1 Maja XI 1917-V 1919 30
53/881/0/2.7/132 Rozpoządzenia niemieckiego ministerstwa wojny dotyczące konfiskat kruszczów - druk, [język niemiecki.] 1916-1918 91
53/881/0/2.7/133 Wybory do Sejmu i Rady Miejskiej - Poznań, Warszawa, Wilno: porządek obrad, odezwy, apele, postulaty, afisze wybocze, listy kandydatów oraz wskazówki dla uczestników plebiscytu na Górnym Śląsku a także statut Komitetu Remigracyjnego w Poznaniu 1918-1921 39
53/881/0/2.7/134 Zbiór różny: listy i karty pocztowe byłych jeńców wojennych, zdjęcie z uroczystości ku czci Tadeusza Kościuszki, kantata na pogrzeb Kościuszki [nuty], modlitwa do błogosławionego Andrzeja Boboli. 1915-1917 19
53/881/0/2.7/135 Fotografie związane z wojną między innymi zdjęcie z frontu niemiecko- austriacko-rosyjskiego od Tobołowa do Galicji 1916 - 1918, sztab Legionów Polskich z 1914 roku w czasopiśmie "Welt am Bild", afisze satyryczne, karty, bony żywnościowe i tym podobne 1914-1918 103
Wyświetlanie 1 do 83 z 83 wpisów.