Okręg Poznański

Sygnatura
53/884/0/2
Daty skrajne
1920 - 1949
Liczba serii
1
Liczba skanów
13878
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 70 z 70 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/884/0/2/1 Organizacja Związku Powstańców Wielkopolskich. 1945-1949 154
53/884/0/2/58 Statut - regulaminy - instrukcje, wykaz akt. 1936-1939 369
53/884/0/2/59 Okólniki Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1934-1936 226
53/884/0/2/60 Okólniki okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936-1938 248
53/884/0/2/61 Okólniki Okręgu Poznańskiego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 102
53/884/0/2/62 Instrukcja biurowa Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 70
53/884/0/2/63 Instrukcja biurowa, instrukcja dla lustratora kół i regulamin dla referatu "Bratniej Pomocy" Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 56
53/884/0/2/64 I. Walny Zjazd Delegatów Okręgu Poznańskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych 1.III.1936 r. 1936 173
53/884/0/2/65 Akta Walnego Zjazdu Delegatów Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 7.III.1937 tom I. 1937 598
53/884/0/2/66 Walny Zjazd Delegatów Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 7.III.1937. Tom II. 1937 492
53/884/0/2/67 Walny Zjazd Okręgu 19.II.1939. 1939 360
53/884/0/2/68 Walny Zjazd Delegatów [wnioski na zjazd, ewidencja kół, sprawozdania sekretarza, komendanta delegatury grodzkiej, bilans] 1939 162
53/884/0/2/69 Akta dotyczące Walnego Zjazdu Związku 5.III.1939. 1939 48
53/884/0/2/70 Sprawozdanie Zarządu Okręgu za czas 1938/39. 1939 42
53/884/0/2/71 Odpisy protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 982
53/884/0/2/72 Zebranie Zarządu, odprawy prezesów, zaproszenia [Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski] 1935-1937 46
53/884/0/2/73 Korespondencja, protokoły zebrań, okólniki Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1938 178
53/884/0/2/74 Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 304
53/884/0/2/75 Protokoły z odpraw prezesów kół lokalnych Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 218
53/884/0/2/76 Prezes Okręgu [korespondencja, protokoły, sprawozdania] Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1939 246
53/884/0/2/77 Członkowie Zarządu Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich [korespondencja] 1935-1939 70
53/884/0/2/78 Akta sekretarza Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 42
53/884/0/2/79 Sprawy dotyczące komendantów wojewódzkich i grodzkich Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 74
53/884/0/2/80 Akta lustratora Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1937 56
53/884/0/2/81 Kierownik biura - Guza Stanisław - akta personalne Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1939 219
53/884/0/2/82 Komisja Oświatowa Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936-1938 98
53/884/0/2/83 Komisja Oświatowa Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 202
53/884/0/2/84 Komisja Bratniej Pomocy Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1938 102
53/884/0/2/85 Komisja Opieki Społecznej [protokoły zebrań] 1938 56
53/884/0/2/86 Składy osobowe Sądu Honorowego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 52
53/884/0/2/87 Sprawy Sądu Honorowego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 115
53/884/0/2/88 Sprawy Sądu Honorowego Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1937 50
53/884/0/2/89 Akta Sądu Honorowego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 114
53/884/0/2/90 Związek Weteranów Powstań Narodowych - obchód 17 rocznicy powstania. 1935 38
53/884/0/2/91 Imprezy, uroczystości, obchody Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 264
53/884/0/2/92 Obchód 20 - lecia powstania i korespondencja z Zarządem Głównym Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 104
53/884/0/2/93 Udział Związku w wyborach [Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich] 1936-1938 190
53/884/0/2/94 Listy członków Związku Powstańców Wielkopolskich głosujących do Rady Miejskiej. 1938-1939 96
53/884/0/2/95 Związki konkurencyjne. 1937-1939 62
53/884/0/2/96 Akcja Trafankowski i tow. 1935 50
53/884/0/2/97 Spis członków różnych kół Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 172
53/884/0/2/98 Odpisy orzeczeń komisji weryfikacyjnej powstańców - kolejarzy. 1936-1939 196
53/884/0/2/99 Sprawy odznaczeń. 1935-1938 476
53/884/0/2/100 Wnioski o odznaczenia krzyżem i medalem niepodległości. 1936 198
53/884/0/2/101 Sprawy odznaczeń. 1938-1939 600
53/884/0/2/102 Zapewnienie pracy powstańcom. 1939 134
53/884/0/2/103 Dotyczy obozów pracy. 1936 34
53/884/0/2/104 Wykaz bezrobotnych powstańców. 1936-1938 46
53/884/0/2/105 Zapewnienie pracy uczestnikom walk o niepodległość [pisma polecające i interwencje] tom I. 1938-1939 232
53/884/0/2/106 Podania powstańców o zapomogi. 1939 206
53/884/0/2/107 Korespondencja ogólna Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1935-1936 52
53/884/0/2/108 Korespondencja ogólna Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1938 187
53/884/0/2/109 Zarząd Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich - korespondencja. 1935-1939 252
53/884/0/2/110 Korespondencja Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski z władzami administracyjnymi. 1936 100
53/884/0/2/111 Korespondencja Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich z F.Z.O.O. 1936-1939 430
53/884/0/2/112 Korespondencja Okręgu Poznańskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich z Zarządem Głównym. 1936-1938 516
53/884/0/2/113 Korespondencja Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1938 174
53/884/0/2/114 Akta poufne [korespondencja] 1938 110
53/884/0/2/115 Korespondencja. 1938-1939 240
53/884/0/2/116 Korespondencja z kołami. 1939 80
53/884/0/2/117 Korespondencja. 1939 294
53/884/0/2/118 Kasa "Jedność Powstańcza" 1938-1939 40
53/884/0/2/119 Lista członków Związku Powstańców Wielkopolskich przesłane przez hitlerowców S.D. - Toruń do S.D. - Leitabschnitt - Poznań. 1941 114
53/884/0/2/366 Fotografie i fotokopie dotyczące przygotowań do Powstania Wielkopolskiego w Grodzisku i okolicy. 1920-1939 48
53/884/0/2/367 I Baon Koźmiński Towarzystwa Powstańców w Koźminie [historia, fotografie oraz spis członków] 1922-1939 73
53/884/0/2/379 Ewidencja wydanych [egzemplarzy] Roczników Powstania Wielkopolskiego z 1947 r. oraz dziennik podany Sekretariatu Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1947-1949 108
53/884/0/2/393 Sprawy organizacyjno - personalne Związku Weteranów Powstań Narodowych [sprawozdania, protokoły, spisy członków, składki] 1931-1937 954
53/884/0/2/394 Sprawy organizacyjno - personalne [ powiadomienie o zebraniach, sprawozdanie z zebrań. Spis bezrobotnych, zaświadczenie o przebiegu służby, programy szkoleniowe. 1936-1938 542
53/884/0/2/395 Korespondencja [spis bezrobotnych członków Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1938 74
53/884/0/2/396 Korespondencja. 1938-1939 68
Wyświetlanie 1 do 70 z 70 wpisów.