Okręg Poznański

Sygnatura
53/884/0/2
Daty skrajne
1920 - 1949
Liczba serii
1
Liczba skanów
13878
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 70 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/884/0/2/1 Organizacja Związku Powstańców Wielkopolskich. 1945-1949 154
53/884/0/2/58 Statut - regulaminy - instrukcje, wykaz akt. 1936-1939 369
53/884/0/2/59 Okólniki Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1934-1936 226
53/884/0/2/60 Okólniki okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936-1938 248
53/884/0/2/61 Okólniki Okręgu Poznańskiego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 102
53/884/0/2/62 Instrukcja biurowa Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 70
53/884/0/2/63 Instrukcja biurowa, instrukcja dla lustratora kół i regulamin dla referatu "Bratniej Pomocy" Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 56
53/884/0/2/64 I. Walny Zjazd Delegatów Okręgu Poznańskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych 1.III.1936 r. 1936 173
53/884/0/2/65 Akta Walnego Zjazdu Delegatów Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 7.III.1937 tom I. 1937 598
53/884/0/2/66 Walny Zjazd Delegatów Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 7.III.1937. Tom II. 1937 492
53/884/0/2/67 Walny Zjazd Okręgu 19.II.1939. 1939 360
53/884/0/2/68 Walny Zjazd Delegatów [wnioski na zjazd, ewidencja kół, sprawozdania sekretarza, komendanta delegatury grodzkiej, bilans] 1939 162
53/884/0/2/69 Akta dotyczące Walnego Zjazdu Związku 5.III.1939. 1939 48
53/884/0/2/70 Sprawozdanie Zarządu Okręgu za czas 1938/39. 1939 42
53/884/0/2/71 Odpisy protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 982
53/884/0/2/72 Zebranie Zarządu, odprawy prezesów, zaproszenia [Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski] 1935-1937 46
53/884/0/2/73 Korespondencja, protokoły zebrań, okólniki Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1938 178
53/884/0/2/74 Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 304
53/884/0/2/75 Protokoły z odpraw prezesów kół lokalnych Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 218
53/884/0/2/76 Prezes Okręgu [korespondencja, protokoły, sprawozdania] Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1939 246
Wyświetlanie 1 do 20 z 70 wpisów.