Sprawy parcelacyjne - powiat szamotulski

Sygnatura
53/296/0/5.29
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
1356
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 24 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.29/2742 Księga kontroli prac parcelacji prywatnej powiatu szamotulskiego 1935-1938 11
53/296/0/5.29/2743 /2 mapy powiatu szamotulskiego/ 1934 9
53/296/0/5.29/2744 /Umowy dzierżawne majątku Duszniki powiatu szamotulskiego/ zawarte między Towarzystwem Akcyjnym,,Siew" w Poznaniu a Okręgowym Urzędem Ziemskim 1922-1928 45
53/296/0/5.29/2745 Tymczasowy rejestr pomiarowo-parcelacyjny majątku Duszniki powiatu szamotulskiego 1938 68
53/296/0/5.29/2746 Rejestr pomiarowy zasiewów i upraw jesiennych i wiosennych majętności Duszniki 1939 30
53/296/0/5.29/2747 Rejestr przydziału zasiewów majątku Duszniki 1939 12
53/296/0/5.29/2748 Rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny gruntów przeznaczonych do parcelacji z majątku Duszniki 1938 22
53/296/0/5.29/2749 /Plan poglądowy majętności Duszniki powiatu szamotulskiego/ Skala 1:4000 1938 9
53/296/0/5.29/2750 /Plany poglądowe majętności Duszniki powiatu szamotulskiego/ Skala 1:4001 1938 10
53/296/0/5.29/2751 Orzeczenie wojewody poznańskiego, zatwierdzenie projektu parcelacji majątku Młynkowo powiatu szamotulskiego 1939 133
53/296/0/5.29/2752 Rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny majątku Młynkowo powiatu szamotulskiego 1938-1939 29
53/296/0/5.29/2753 Tymczasowy rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny majątku Młynkowo powiatu szamotulskiego 1939 13
53/296/0/5.29/2754 Zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Szamotułach na nabycie ziemi z majętności państwowej Młynkowo 1938 56
53/296/0/5.29/2755 Parcelacja majątku Nowawieś powiatu szamotulskiego 1935-1938 236
53/296/0/5.29/2756 Poddzierżawcy majątku Nowa wieś pod Wronkami 1928-1931 144
53/296/0/5.29/2757 Tymczasowy rejestr pomiarowy majątku Nowawieś powiatu szamotulskiego 1935 22
53/296/0/5.29/2758 Tymczasowy rejestr pomiarowy majątku Nowawieś powiatu szamotulskiego 1935 41
53/296/0/5.29/2759 Rejestr zasiewów obrębu Nowawieś pod Wronkami powiatu szamotulskiego 1935 16
53/296/0/5.29/2760 /Kopie z mapy katastralnej majątku Nowawieś powiatu szamotulskiego/ skala 1:5000 1935 9
53/296/0/5.29/2761 Parcelacja ordynacji obrzyckiej powiatu szamotulskiego 1934-1936 141
Wyświetlanie 1 do 20 z 24 wpisów.