Sprawy szczegółowe - powiat krotoszyński

Sygnatura
53/296/0/6.8
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
3054
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 87 z 87 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/6.8/4460 Majętność Boszków, pow. krotoszyński Gorzelnia rolnicza O. Czartoryskiego 1924-1925 19
53/296/0/6.8/4461 Majętność Boszków, pow. krotoszyński nadzór nad kotłami parowymi 1922-1923 21
53/296/0/6.8/4462 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /młyna/ w Borku, pow. krotoszyński własność E. Sobańskiego 1934 31
53/296/0/6.8/4463 Majętność Bronów, pow .krotoszyński, własność Classen nr woj. kotła 6065 1927 25
53/296/0/6.8/4464 Majętność Dębiagóra, własność Weissa, pow. krotoszyński nr woj. kotła 6193 1928 32
53/296/0/6.8/4465 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego mleczarni Ottona Greczmiela w Dobrzycy pow. krotoszyński 1934 23
53/296/0/6.8/4466 Mleczarnia w Dobrzycy pow. krotoszyński, własność O. Greczmiela nr woj. kotła 2301 1934 26
53/296/0/6.8/4467 Gorzelnia majętności Dzierżanów, pow. krotoszyński nr woj. kotła 6239 1928-1935 39
53/296/0/6.8/4468 St. Graf Ostrów i Fenrych - maj. Górka pług parowy, nr woj. kotła 6365 1929 24
53/296/0/6.8/4469 St. Graff Ostrów i Fenrych, maj. Górka pług parowy 1929-1930 29
53/296/0/6.8/4470 Cegielnia w Kobiernie, pow. krotoszyński własność J. Czajka i St. Minta nr woj. kotła 4994 1928-1938 26
53/296/0/6.8/4471 /Cegielnia w Kobiernie, pow. krotoszyński, własność St. Minta nr 6579/ 1938 30
53/296/0/6.8/4472 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego / młyna i tartaku/ Jonasa Gottlieba w Kobylinie, pow. krotoszyński 1935 25
53/296/0/6.8/4473 Podanie o pozwolenie na budowę silosa i rozbudowy czyszczarni przy młynie parowym firmy Gottlieb Jonas, Kobylin, pow. krotoszyński 1938 47
53/296/0/6.8/4474 Projekt na pobudowanie spichlerza zbożowego dla firmy G. Jonas w Kobylinie pow. krotoszyński b.d. 25
53/296/0/6.8/4475 Projekt na pobudowanie spichlerza zbożowego dla firmy G. Jonas w Kobylinie pow. krotoszyński skala 1:100 b.d. 10
53/296/0/6.8/4476 Młyna Gottlieba Jonasa w Kobylinie pow. krotoszyński nr woj. 6532 1928-1931 83
53/296/0/6.8/4477 Rysunek na odbudowę młyna motorowego J. Trynkowej w Kobylinie pow. krotoszyński 1937 16
53/296/0/6.8/4478 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /młyna/ J. Trynki w Kobylinie, pow. krotoszyński 1938 27
53/296/0/6.8/4479 Mleczarnia w Kobylinie własność E. Hinz nr woj. kotła 302 1936 24
53/296/0/6.8/4480 Zatwierdzenie projektu budowy i urządzenia zakładu przemysłowego /Fabryki Płatków Ziemniaczanych i tartaku/ w Koźminie własność Koźmińskie Zakłady Rolniczo-Przemysłowe Spółka Akcyjna 1939 22
53/296/0/6.8/4481 Młyn J. Jagodzińskiego w Koźminie, pow. krotoszyński nr woj. 6209 1928 31
53/296/0/6.8/4482 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /młyna zbożowego/ P. Weinerta w Koźminie pow. krotoszyński nr rej 558 1932-1935 46
53/296/0/6.8/4483 Młyn P. Weinerta w Koźminie pow. krotoszyński nr woj. kotła 6621 1935-1936 49
53/296/0/6.8/4484 Koźmińska Spółdzielnia Mleczarska w Koźminie nr woj. 6768 1937 33
53/296/0/6.8/4485 Rzeźnia Miejska w Koźminie - Magistrat m. Koźmina nr woj. kotła 6025 1927-1928 21
53/296/0/6.8/4486 Kwestionariusz aktualizacyjny Gazowni Miejskiej w Koźminie pow. krotoszyński 1938-1939 54
53/296/0/6.8/4487 Zatwierdzenie budowy tartaku Emmy Steinert w Koźminie pow. krotoszyński 1933 28
53/296/0/6.8/4488 Tartak parowy Steinerta w Koźminie pow. krotoszyński nr woj. 398 1926-1935 23
53/296/0/6.8/4489 Tartak Steinerta w Koźminie, pow. krotoszyński nr woj. kotła 4471 1933 27
53/296/0/6.8/4490 Koźmińskie Zakłady Rolniczo-Przemysłowe w Koźminie pow. krotoszyński - Suszarnia płatków kartoflanych nr woj. kotła 568 1939 22
53/296/0/6.8/4491 Zatwierdzenie projektu przemysłowego urządzenia fabryki proszku mlecznego Firmy "Progres" w Krotoszynie 1930-1935 77
53/296/0/6.8/4492 /Fabryka proszku mlecznego i mleka kondensowanego w Krotoszynie - własność A. Kluge nadzór nad kotłownią/ 1935 13
53/296/0/6.8/4493 Fabryka mleka proszkowanego i kondensowanego w Krotoszynie nr woj. kotła 4669 1935 31
53/296/0/6.8/4494 Krotoszyńska fabryka kaszy Ekstra w Krotoszynie nr woj. kotła 70 1922-1935 32
53/296/0/6.8/4495 Projekt urządzenia fabryki konserw mięsnych Firmy Bacon Factory w Krotoszynie 1936 14
53/296/0/6.8/4496 Rozbudowa fabryki konserw Bacon Factory własność J. Wronecki i B. Jezierski w Krotoszynie 1939 15
53/296/0/6.8/4497 Browar Krotoszyński - Towarzystwo Akcyjne nr woj. kotła 5881 1925 31
53/296/0/6.8/4498 Firma Akwawit w Krotoszynie /urządzeni zakładu przemysłowego/ 1933 23
53/296/0/6.8/4499 Zakład elektryczny w Krotoszynie /elektrownia miejska/ 1927-1937 284
53/296/0/6.8/4500 Kwestionariusz elektrowni miejskiej w Krotoszynie 1937-1938 60
53/296/0/6.8/4501 Kwestionariusz Gazowni Miejskiej w Krotoszynie 1935-1939 64
53/296/0/6.8/4502 Zatwierdzenie projektu zakładu przemysłowego /Rzeźni/ nr 460 własność Magistratu m. Krotoszyna 1931 36
53/296/0/6.8/4503 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /Rzeźnia Miejska/ w Krotoszynie 1934 26
53/296/0/6.8/4504 Zatwierdzenie rozbudowy rzeźni miejskiej w Krotoszynie 1934 28
53/296/0/6.8/4505 Rzeźnia Miejska w Krotoszynie /Zatwierdzenie projektu urządzenia zakładu przemysłowego/ 1939 23
53/296/0/6.8/4506 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /mleczarnia/ w Krotoszynie /spółka z nieogr. odp 1937 24
53/296/0/6.8/4507 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego mleczarni krotoszyńskiej /Spółka z o.o. u./ w Krotoszynie 1937-1938 59
53/296/0/6.8/4508 /Mleczarnia miejska w Krotoszynie/ 1938 92
53/296/0/6.8/4509 Krotoszyńska Mleczarnia w Krotoszynie nr woj. 6284 1929-129 23
53/296/0/6.8/4510 Mleczarnia krotoszyńska, Spółka z nieogr. odpowiedzialnością w Krotoszynie nr woj. kotła 21 1938 17
53/296/0/6.8/4511 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /młyna/ F, Trynki w Krotoszynie nr 507 1932 33
53/296/0/6.8/4512 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /młyna/ I. Jandzińskiego w Krotoszynie 1933 35
53/296/0/6.8/4513 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /młyna motorowego/ Braci Jandzińskiech w Krotoszynie /przebudowa domy mieszkalnego na spichrze/ 1934 35
53/296/0/6.8/4514 Tartak L. Grzymisławskiego w Krotoszynie nr woj. kotła 5966 1927 26
53/296/0/6.8/4515 Tartak parowy W. Fuhrmanna w Krotoszynie nr woj. kotła 1928 24
53/296/0/6.8/4516 Cegielnia parowa w Krotoszynie nr woj. kotła 6014 1927-1936 35
53/296/0/6.8/4517 Fabryka wyrobów ceramicznych w Krotoszynie nr woj. kotła 627 1929-1934 30
53/296/0/6.8/4518 Przebudowa fabryki kafli w Krotoszynie własność K. Adascha 1938 31
53/296/0/6.8/4519 Zatwierdzenie fabryki mebli P. Pawlaka w Krotoszynie 1933 26
53/296/0/6.8/4520 Fabryka mebli Pawlak i Spółka w Krotoszynie nr woj. 26 1922-1933 29
53/296/0/6.8/4521 Projekt na przebudowanie budynku maszynerii i szopy otwartej na realności K. Adascha /Fabryka kafli/ w Krotoszynie 1938 14
53/296/0/6.8/4522 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego odlewni żelaza K. Lesiński w Krotoszynie 1933 23
53/296/0/6.8/4523 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego fabryki lakierów i politury własność Bułak-Bałachowicz w Krotoszynie nr rej. 573 1932 24
53/296/0/6.8/4524 Majętność Kuklinów, pow. krotoszyński własność J. Chełkowski nr woj. kotła 6151 1928 25
53/296/0/6.8/4525 Gospodarstwo rolne Kuklinów, pow. krotoszyński J. Chełkowskiego nr woj. kotła 6152 1928 24
53/296/0/6.8/4526 Gorzelnia rolnicza w Orli, pow. krotoszyński własność Heising nr woj. kotła 5774 /pow. krotoszyński/ 1925 26
53/296/0/6.8/4527 Tartak Olg. Czartoryskiego w Piaskach, pow. krotoszyński nr woj. kotła 5787 1925 23
53/296/0/6.8/4528 Elektrownia w Pogorzeli pow. krotoszyński z uprawnieniami rządowymi nr 216 1932-1934 139
53/296/0/6.8/4529 Gospodarstwo rolne w Pogorzeli własność Jagielskiego nr woj. kotła 78 1922-1937 32
53/296/0/6.8/4530 Majętność Psiepole, pow. krotoszyński własność E. Franek nr woj. kotła 6226 1928 24
53/296/0/6.8/4531 Mleczarnia w Rozdrażewie pow. krotoszyński nr woj. kotła 481 1930 24
53/296/0/6.8/4532 Tartak w majętności Rzemiechów pow. krotoszyński nr porz. kotła 139 1923 23
53/296/0/6.8/4533 Mleczarnia parowa w Sośnicy pow. krotoszyński Szczepan Szczepański nr woj. kotła 1932-1937 27
53/296/0/6.8/4534 Mleczarnia majętności Szelejewo pow. krotoszyński nr woj. kotła 5791 1925-1928 25
53/296/0/6.8/4535 Cukrownia Witaszyce pow. krotoszyński nr woj. kotła 6458 1930 25
53/296/0/6.8/4536 Cukrownia Witaszyce pow. krotoszyński nr woj. kotła 6459 1930-1931 28
53/296/0/6.8/4537 Zjednoczone Cukrownie Witaszyce - Zduny nr woj. kotła 3815 1937 19
53/296/0/6.8/4538 Zjednoczone Cukrownie Witaszyce - Zduny pow. krotoszyński nr woj. kotła 3816 1937 22
53/296/0/6.8/4539 Majętność Wronów pow. krotoszyński, własność Claassen nr woj. kotła 6064 1927-1928 27
53/296/0/6.8/4540 Zatwierdzenie projektu młyna i piekarni Konieczyńskiego w Wyganowie, pow. krotoszyński nr woj. 530 1932 33
53/296/0/6.8/4541 Cukrownia w Zdunach pow. krotoszyński nr woj. kotła 4977 1926 36
53/296/0/6.8/4542 Cukrownia Zduny pow. krotoszyński nr woj. kotła 5923 1926 32
53/296/0/6.8/4543 Cukrownia Zduny pow. krotoszyński woj. nr porz. kotła 5924 1926 31
53/296/0/6.8/4544 Cukrownia Zduny pow. krotoszyński woj. nr porz. kotła 5925 1926 32
53/296/0/6.8/4545 Kwestionariusz Gazownia Miejska w Zdunach 1935-1939 55
53/296/0/6.8/4546 Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /cegielni parowej/ Fabryka dachówek i dren Spółka z o.o. B. Weber w Zdunach pow. krotoszyński 1937 47
Wyświetlanie 1 do 87 z 87 wpisów.