Referat Społeczno-Polityczny

Sygnatura
66/118/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
86
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/118/0/3/61 Sprawy ogólne załatwiane przez Referat Społeczno-Polityczny 1945-1946 0
66/118/0/3/62 Okólniki i zarządzenia dotyczące spraw społeczno-politycznych 1945-1947 0
66/118/0/3/63 Sprawy Ogólne Referatu Społeczno-Politycznego 1950-1950 0
66/118/0/3/64 Sprawy stronnictw politycznych 1948-1949 0
66/118/0/3/65 Zagadnienia społeczno-zawodowo-gospodarcze i kulturalne z punktu widzenia politycznego 1948-1948 0
66/118/0/3/66 Sprawozdania sytuacyjne (zagadnienia społeczne, zawodowe, gospodarcze i kulturalne z punktu widzenia politycznego) 1948-1948 0
66/118/0/3/67 Sprawy dotyczące wyborów (referendum ludowe) 1946-1946 0
66/118/0/3/68 Sprawy dotyczące wyborów (referendum ludowe) 1946-1946 0
66/118/0/3/69 Sprawy dotyczące wyborów (referendum ludowe) 1946-1947 0
66/118/0/3/70 Listy wyborów do referendum 1947-1947 0
66/118/0/3/71 Wybory do Sejmu i ciał samorządowych (zawiera tylko sprawozdanie za I kwartał 1949 r. Powiatowego Związku Samorządowego w Sulęcinie) 1949-1949 0
66/118/0/3/72 Sprawy związane z prowadzeniem ewidencji organów samorządowych (zawiera tylko wykazy składu PRN i rad narodowych niższego szczebla) 1948-1948 0
66/118/0/3/73 Sprawy bezpieczeństwa publicznego 1945-1946 0
66/118/0/3/74 Sprawy bezpieczeństwa i współpraca z organami bezpieczeństwa i MO 1946-1946 0
66/118/0/3/75 Przestępczość polityczna (w tym sprawozdania obozu koncentracyjnego w Słońsku) 1945-1946 0
66/118/0/3/76 Korespondencja w sprawach przestępczości politycznej 1947-1947 0
66/118/0/3/77 Pas graniczny 1946-1946 0
66/118/0/3/78 Pas graniczny 1947-1947 0
66/118/0/3/79 Stowarzyszenia i związki 1945-1946 0
66/118/0/3/80 Rejestr stowarzyszeń i związków 1947-1947 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 53 wpisów.