Sekretariat Osobisty Prezydenta Ministrów i Sekretariat Osobisty I. J. Paderewskiego: skargi, rady, memoriały [sygn. 691-710]

Sygnatura
2/100/0/4.3
Daty skrajne
1918 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.3/691 Prośby o audiencję I 1919-X 1920 0
2/100/0/4.3/692 Raport służbowy kompanii zamkowej VII 1919 0
2/100/0/4.3/693 Adresy osób i instytucji 1919-1921 0
2/100/0/4.3/694 Spisy i wykazy akt m.in. szczegółowy spis akt paryskiego archiwum Prezydenta Ministrów 1919 0
2/100/0/4.3/695 Skargi na nadużycia gospodarcze, nędzę, paskarstwo, uwagi o zachowaniu się żołnierzy na ulicy. Korespondencja, wycinek prasowy II 1919-IV 1921 0
2/100/0/4.3/696 Doniesienia o przestępstwach gospodarczych. Korespondencja VIII-XI 1919 0
2/100/0/4.3/697 Skargi na złe funkcjonowanie lub nadużycia urzędów, na wydalenia z pracy; 3 podteczki XI 1918-XII 1920 0
2/100/0/4.3/698 Skargi, doniesienia, dotyczące różnych osób. Korespondencja II 1919-I 1920 0
2/100/0/4.3/699 Prośby więźniów i oskarżonych o ułaskawienia XI 1918-XI 1919 0
2/100/0/4.3/700 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej X 1918-III 1919 0
2/100/0/4.3/701 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej IV-VIII 1919 0
2/100/0/4.3/702 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej IX-XII 1919 0
2/100/0/4.3/703 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej 1919-1920 0
2/100/0/4.3/704 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej I 1920-I 1921 0
2/100/0/4.3/705 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej. Korespondencja. Protokół IV 1918-X 1919 0
2/100/0/4.3/706 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej. Korespondencja XI-XII 1919 0
2/100/0/4.3/707 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej, m.in. mapa kolejowa Polski, wydana przez Naczelne Dowództwo W.P., Sztab Generalny I 1920-I 1921 0
2/100/0/4.3/708 Projekty odbudowy gospodarki krajowej, informacje o sytuacji w Rosji Radzieckiej - nadesłane przez S. Matuszewskiego 1919 0
2/100/0/4.3/709 Memoriały L. Freytaga 1919-1920 0
2/100/0/4.3/710 Uwagi ks. Bulliat'a w sprawach wojskowych i polityki zagranicznej IV 1919-X 1920 0