Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: ugrupowania i partie polityczne [sygn. 3014-3032]

Sygnatura
2/100/0/5.17
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.17/3014 Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (Wezwanie o poparcie w wyborach do Sejmu); Rękopis S. Strońskiego; maszynopis z podpisami W. Korfantego, S. Głąbińskiego, E. Dubanowicza i L. Czerniewskiego 1922 0
2/100/0/5.17/3015 Narodowa Partia Pracy. Program (maszynopis - poprawki ręką dr J. Orłowskiego) 1922 0
2/100/0/5.17/3016 Związek Ludowo-Narodowy Rzeczpospolitej Polskiej. Podziękowanie dla działaczki [...] Marji Wiwatowskiej 1923 0
2/100/0/5.17/3017 "Zdradzony Proletariat". Odezwa "Rodacy, Bracia , Towarzysze" 1927 0
2/100/0/5.17/3018 Włodzimierz Kobyliński "Moje przekonania"; Broszura podpisana "Polski Zjednoczony Proletariat", poniżej imię i nazwisko autora 1927 0
2/100/0/5.17/3019 Polskie Centrum Katolicko-Ludowe. Odezwa, program, zestawienie wydatków (maszynopisy, broszurka); patrz t.1709 1927 0
2/100/0/5.17/3020 Stronnictwo Narodowe. Program, uchwały Rady Naczelnej 1928, 1931 0
2/100/0/5.17/3021 II Ogólnopolski Kongres Młodego Obozu Katolickiego "Odrodzenie". Apele Komitetu Organizacyjnego i Finansowego, lista Komitetu Honorowego, program 1929 0
2/100/0/5.17/3022 Kongres Centrolewu. Deklaracja 1930 0
2/100/0/5.17/3023 Komitet Organizacyjny uczczenia pamięci Profesora Gabriela Narutowicza. Odezwa; Załączniki: przekaz pocztowy 1931 0
2/100/0/5.17/3024 Komitet Obrony Narodowej, Grupa Lotnicza. Odezwa pt. "Żwirko i Wigura zginęli śmiercią lotników!" 1932 0
2/100/0/5.17/3025 Tajny Komitet Walki z Dyktaturą Faszystowską w Polsce. Odezwa pt. "Robotnicy! Chłopi!". U góry napis niebieskim ołówkiem - "Ola S." - prawdopodobnie przeznaczona dla Wł. Sikorskiego 1933 0
2/100/0/5.17/3026 "Sztafeta" (Pismo Narodowo-Radykalne); 3 egz.: nr 13, 15 IV 1934 (dod. nadzw. z deklaracją O.N.R.); lipiec 1934; 15 sierpnia 1936 r. 1934-1935 0
2/100/0/5.17/3027 Stronnictwo Ludowe, władze naczelne i okręgowe w Krakowie. Rezolucje, biuletyn strajkowy, materiał, wycinek prasowy 1935-1939 0
2/100/0/5.17/3028 Zjazd w Morges. Komunikaty, projekt oświadczenia I. J. Paderewskiego (rękopis W. Witosa), uchwała 1936 0
2/100/0/5.17/3029 Związek Jedności narodowej . Statut; U góry napis: Adam hr Roniker 14-15 luty 1936 1936 0
2/100/0/5.17/3030 Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców Ziem Zachodnich R.P. 1918-1938, nr 5 1938 0
2/100/0/5.17/3031 Stronnictwo Narodowe. Odezwa : "Rodacy! Przysięgnijmy…" b.d. 0
2/100/0/5.17/3032 Stowarzyszenie "Wyzwolenie" w Kościelnikach. Statut b.d. 0