Archiwum Narodowe w Krakowie

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Sienna 16

Kraków

30-960

Godziny otwarcia:

09:00 - 17:00 (poniedziałek)

09:00 - 15:00 (wtorek)

09:00 - 15:00 (środa)

09:00 - 15:00 (czwartek)

09:00 - 15:00 (piątek)

numer telefonu:
+48 12 422 40 94
numer fax:
+48 12 421 35 44
E-mail:
sekretariat@ank.gov.pl
Strona www:
http://ank.gov.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie ma ponad 140-letnią instytucjonalną tradycję. Jest sukcesorem działającego od 1878 r. Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie (późniejszego Archiwum Państwowego w Krakowie) oraz istniejącego od 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

 

 

Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie.   W 1936 roku  przyjęło  nazwę  Archiwum  Państwowe, a 1 lutego 1952 roku włączono w jego struktury Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

Z  dniem 29 grudnia 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba  Archiwum. Tu powstało w 1896 roku  istniejące  do  dziś  Towarzystwo  Miłośników   Historii  i  Zabytków  Krakowa, a  swe  posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów  Galicji  Zachodniej, prekursor  służby  ochrony  zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Zasób Archiwum Narodowego w Krakowie i jego oddziałów zamiejscowych liczący ponad 25 kilometrów akt i obejmujący archiwalia od XII w. po współczesne, jest jednym z największych i najcenniejszych w kraju. Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, instytucje gospodarcze i osoby prywatne, głównie z terenu Małopolski. Obecnie trwa budowa nowego gmachu przy ul. Rakowickiej 22 spełniającego współczesne standardy przechowywania, zabezpieczania oraz udostępniania archiwaliów.

Materiały archiwalne udostępniane są w pięciu czytelniach na terenie Krakowa, w Ekspozyturze ANK w Spytkowicach, a także w oddziałach zamiejscowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością bezpośrednio na stronie www.ank.gov.pl

 

Wykaz czytelni centrali Archiwum Narodowego w Krakowie: 

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Oddział II - akt  administracji  państwowej  ogólnej  i  specjalnej,  sądownictwa  z XIX i XX w. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego,  wyznaniowych,  szkół  i  organizacji społecznych. Czytelnia  czynna  od  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, dyżur popołudniowy od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00-19.00 (w okresie lipiec-sierpień nie ma dyżuru popołudniowego).

Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych  z  XIX  i  XX  w. Czytelnia  czynna  od  poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Część zasobu oddziałów ANK udostępniana jest również w czytelni Ekspozytury ANK w Spytkowicach, ul. Zamkowa 48, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
 

Wielkość zasobu (m.b.):

16916.0

Liczba monografii w bibliotece:

45082

Powierzchnia magazynowa (m2):

3355.6

Pojemność półek (m.b.):

25545.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

83

Najciekawsze materiały

angle-left Zapowiadane nowości i aktualizacje na portalu Szukaj w Archiwach
Tym razem dla wszystkich zainteresowanych zasobem Archiwum Narodowego w Krakowie na portalu Szukaj w Archiwach opublikowano 27411 skanów z oryginałów. Są to uzupełnienia do zespołów, dla których skany już częściowo były publikowane oraz zespołów, których kopie akt nie były dostępne online.Aktualizacje - dodatkowe skany do zespołów:29/352 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Nowym (urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1811-1918, także alegata do akt małżeństw) – sygnatury 2, 4, 6, 8, 10-17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 78, 81, 83, 85, 87-118. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/3154729/354 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czaplach Wielkich (urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1871-1911, także alegata do akt małżeństw) – sygnatury 19-37, 39-69, 71-130 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/3154929/355 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołczy (urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1871-1911, także alegata do akt małżeństw) – sygnatury 25-123. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/3155029/356 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goszczy (urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1810…1918, także alegata do akt małżeństw) – sygnatury 1, 53-161. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/3155129/663 Zbiór kartograficzny (serie: Widoki Krakowa oraz Różne miejscowości (plany, widoki)) – sygnatury 431-439, 441-470, 472-474, 476-509, 511-515, 517-528, 531-800 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/32458Nowości - rozpoczęcie publikacji skanów dla zespołów:29/218 Starostwo Grodzkie Krakowskie (sprawy paszportowe z lat 1919-1925) – sygnatury 414-425. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/3122429/279 C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie (seria: Dominia, miasta, dobra kameralne, dyrekcja salinarna, fundusz religijny, klasztory, szpitale) – sygnatury 51-90. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/3147129/1463 Teki architekta Jana Zawiejskiego (Projekty Teatru Miejskiego w Krakowie) – sygnatury 2-211 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/124765Teatr w Krakowie. [Widok klatki schodowej I piętra]. Klatka schodowa dla lóż I go Piętra, projekt Jana Zawiejskiego, 1890 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1463/34)Budowa teatru w Krakowie. Projekty szczegółów architektonicznych w foyer], projekt Jana Zawiejskiego, 1892 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1463/185).

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus