Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/180/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dorożkach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1-4; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1958, sygn.9-11; Protokoły zebrań sołtysów 1959, sygn.12; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 13-17. Liczba jednostek w zespole: 17
4/181/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Folwarkach Tylwickich powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn. 1-8, 31; Komisje GRN 1965-1971, sygn.9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1970, sygn.14-20; Kontrola zewnętrzna 1964-1970, sygn.21; Budżet gromady 1964-1971, sygn.22-29; Plan gospodarczy 1965, sygn. 30. Liczba jednostek w zespole: 31
4/182/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gnieciukach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955- 1959, sygn. 2; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 3-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/183/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabówce powiat Białystok 1960-1972 [1973-1978] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1969, sygn. 1-4, Komisje GRN 1960-1969, sygn.5 -8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1969, sygn.9 -12; Protokoły: wyborów, zebrań wyborczych, odpraw sołtysów, zebrań wiejskich 1964-1967, sygn. 13-15; Kontrola zewnętrzna 1963-1970, sygn.16; Budżet gromady 1962-1971, sygn.17 -25; Plan gospodarczy 1961- 1966, sygn.26; Dokumentacja projektowo- kosztorysowa 1967, sygn. 27; Projekt techniczno- roboczy połączenia telefonicznego 1966, sygn. 28; Statystyka rolna 1964-1967, sygn. 29. Dopływ z dn. 21-09-2011r. nab. 3383/2011r., 1962-1972; 1 j.a.-0,01 mb. Rejestry mieszkańców - nab.3631/2017r. 1964-1972[1973-1978]13 j.a-0,20 mb Liczba jednostek w zespole: 43
4/184/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horodnianach powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-15; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 16-20; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn. 21-28; Wybory do Sejmu i rad narodowych, sołtysów, ankiety radnych GRN 1967-1969, sygn. 29-31; Protokoły zebrań wiejskich, aktywu gromadzkiego 1960-1972, sygn. 32-33; Kontrola zewnętrzna 1959-1971, sygn. 34-36; Plany gospodarcze. Programy rozwoju rolnictwa 1960-1970, sygn. 37-38; Budżet gromady 1954- 1971, sygn. 39-55; Spisy rolne 1959- 1968, sygn. 56-59; Statystyka rolna 1971-1972, sygn. 60. Liczba jednostek w zespole: 60
4/185/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jałówce powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1971, sygn. 1-5; Komisje GRN 1967-1968, sygn.6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1959-1971, sygn.11-15; Protokoły odpraw sołtysów 1967, sygn. 16 Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn.17-18; Budżet gromady 1964-1971, sygn.19 -26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/186/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeżewie Starym powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-14; Komisje GRN 1955-1970, sygn.15-19; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn.20-30, 62; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958, 1961, 1971, sygn. 31; Protokoły narad sołtysów 1958-1971, sygn. 32-33; Protokoły zebrań wiejskich i gromadzkich 1955-1971, sygn. 34-37; Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn. 38- 41; Budżet gromady 1954-1971, sygn.42-56; Plan gospodarczy 1962- 1968, sygn.57; Statystyka 1960, sygn. 58; Plany wzrostu produkcji rolnej, intensyfikacji produkcji zwierzęcej 1960, 1971, sygn. 59; Programy agrominimum 1968, sygn. 60-61 DOPŁYW: kn.2806/2006r., 1966-1972, 3 j.a. DOPŁYW: kn.3022/2008r., 1954-1972, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 66
4/187/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juchnowcu Dolnym powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959-1972, sygn. 1-10; Komisje GRN 1959-1971, sygn. 11-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957-1972, sygn.17-25; Wykazy radnych GRN 1965, sygn. 26; Wyboru do Sejmu i rad narodowych. Wybory sołtysów 1965-1971, sygn. 27-29; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1963-1968, sygn. 30; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1969, sygn. 31; Protokoły narad sołtysów 1966-1969, sygn. 32; Zebrania wiejskie 1963-1971, sygn. 33-36; Plany gospodarcze 1960-1967, sygn. 37, 56; Kontrola zewnętrzna 1960-1972, sygn.38- 41, 57; Budżet gromady 1958-1971, sygn.42 -55. Dopływ z dn. 2009-09-03; 17 j.a.-0,24 mb. Liczba jednostek w zespole: 74
4/188/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jurowcach powiat Białystok 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955- 1961, sygn. 1-2; Komisje GRN 1957- 1958, sygn.3-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 8-9; Protokoły zebrań wiejskich 1956, sygn. 10; Wybory sołtysów 1958, sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/189/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juszkowym Grodzie powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959-1972, sygn. 1-6, Komisje GRN 1961-1968, sygn.7 -11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn.12-16; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, zebrań wiejskich, zebrań aktywu gromadzkiego 1963-1972, sygn. 17-20; Protokoły odpraw sołtysów 1964-1972, sygn. 21; Protokoły posiedzeń Komitetu Gromadzkiego FJN 1963-1967, sygn. 22; Kontrola zewnętrzna 196-1971, sygn.23; Plan gospodarczy 1960-1966, sygn. 24-25; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 26-39; Statystyka rolna 1967, sygn. 40-41; Projekt wyznaczenia terenów budowlanych 1967, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/190/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Konowałach powiat Białystok 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN 1961-1972, sygn.9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1972, sygn.14 -21; Wybory sołtysów. Protokoły odpraw sołtysów 1963-1971, sygn. 22-24; Materiały dotyczące realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR 1968-1970, sygn. 25; Protokoły zebrań wiejskich 1960-1971, sygn. 26; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1972, sygn. 27; Plan gospodarczy. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1959-1971, sygn. 28-30; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 31-32; Budżety gromady 1955-1971, sygn. 33-50. Liczba jednostek w zespole: 50
4/191/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koźlikach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.6; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 7-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/192/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Królowym Moście powiat Białystok 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-4; Komisje GRN 1961-1972, sygn.5 -17; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972, sygn.18 -21; Plany gospodarcze 1968- 1071, sygn. 22; Protokoły i zarządzenia pokontrolne 1966-1972, sygn. 23; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 24-31. Liczba jednostek w zespole: 31
4/193/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kurianach powiat Białystok 1955-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/194/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lewickich powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2; Komisje GRN 1959, sygn. 3; Protokoły odpraw sołtysów 1959, sygn. 4; Kontrola zewnętrzna 1955, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 196 do 210 z 1 754 wpisów.