Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płonce Kościelnej powiat Łapy 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 9-17; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 18-23; Sołtysi 1960-1972, sygn. 24-25; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1962-1972, sygn. 26; Protokoły zebrań wiejskich 1962-1972, sygn. 27; Kontrola zewnętrzna 1963-1967, sygn. 28; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 29; Budżety gromady 1954-1968, sygn. 30-41; Statystyka 1964, 1966-1967, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/241/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Goniądzu powiat Mońki 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950- 1972 sygn.1-11; Komisje GRN 1965-1972, sygn. 12-17, 34 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.18-27; Samorząd mieszkańców 1968, sygn. 28; Protokoły zebrań mieszkańców 1971, sygn. 29-30; Kontrola zewnętrzna 1962-1973, sygn.31-32; Plany gospodarcze 1962-1968, sygn. 33. Liczba jednostek w zespole: 34
4/242/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Knyszynie powiat Mońki 1950-1973 [1974-1978] 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950- 1972 sygn.1-10, 56; Komisje GRN 1964-1972, sygn. 11-24; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.25 -38, 57; Protokoły narad pracowników Biura Miejskiego, sołtysów i dzielnicowych 1964-1969, sygn. 39; Protokoły narad sołtysów 1972, sygn. 40; Samorząd mieszkańców 1968-1969, sygn. 41; Front Jedności Narodu 1963-1970, sygn. 42; Protokoły zebrań aktywu społecznego 1967-1969, sygn. 43; Protokoły zebrań mieszkańców 1964-1969, sygn. 44; Protokoły zebrań wiejskich 1972, sygn. 45; Kontrola zewnętrzna 1966- 1973, sygn. 46- 48; Budżet miasta 1964-1969, sygn. 49-54; Plany gospodarcze 1960-1968, sygn.55. Liczba jednostek w zespole: 57
4/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bajkach Starych powiat Mońki 1957-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957, 1960-1961 sygn. 2-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białosukni powiat Mońki 1958-1961 [1963] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1961 sygn. 2. Dopływ z dn. 2009-09-04; nab.3195/2009r. 1 j.a.-0,01 mb. (książka meldunkowa wsi Gurbicze 1958-1961 [1963] Liczba jednostek w zespole: 3
4/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długołęce powiat Mońki 1955-1977 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1968, sygn.1-4; Komisje GRN 1963-1968, sygn. 5-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968 sygn.7-10; Plany gospodarcze 1962-1966, sygn. 11; Kontrola zewnętrzna 1966-1969, sygn. 12; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1968, sygn. 13. Dopływ z dnia 2009-05-28; nab.3170/2009r. 27 j.a.-0,45 mb. Liczba jednostek w zespole: 40
4/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dolistowie Starym powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1970, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1969, sygn.4 -5; Sołtysi 1964-1972, sygn. 6-7; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 8-9; Gromadzki Komitet FJN 1968-1969, sygn. 10; Kontrola zewnętrzna 1968-1970, sygn. 11; [brak j.a. o sygn. 11]; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 12; Budżety gromady 1967-1971, sygn. 13-15; Kontrola zewnętrzna, 1969-1972, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 15
4/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Downarach powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1965-1969, sygn.1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1972, sygn.3-7, 18; Komisje GRN 1968-1972, sygn. 8-10, 17; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 11-12, 16; Sołtysi 1971, sygn. 13; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1972, sygn. 14-15. Liczba jednostek w zespole: 18
4/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziękoniach powiat Mońki 1957-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1957- 1971, sygn.1-4, 34; Komisje GRN 1957-1971, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1957 1962-1971, sygn.9-14; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1967-1971, sygn. 15; Protokoły zebrań wiejskich 1967-1971, sygn. 16; Protokoły narad sołtysów 1967-1971, sygn. 17; Wybory sołtysów 1964-1971, sygn. 18; Gromadzki Komitet FJN 1968-1970, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 20-21, 33; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1965-1971, sygn. 22; Budżety gromady 1963-1969, sygn. 23-28; Plany gospodarcze gromady 1970, sygn. 29; Programy rozwoju rolnictwa gromady 1966, sygn. 30; Działalność LZS 1967-1970, sygn. 31; Statystyka 1966, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 34
4/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hornostajach powiat Mońki 1959-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1971, sygn.1-4; Komisje GRN 1961-1971, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1971, sygn.9-12; Sołtysi 1962-1970, sygn. 13-15; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1964-1968, sygn.16; Protokoły zebrań wiejskich 1963-1970, sygn.17-18; Sprawy organizacyjne Biura Gromadzkiego 1968-1969, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1962-1971, sygn. 20-21, 38; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady 1961-1970, sygn. 23; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1969, sygn. 24-25; Budżety gromady 1959-1969, sygn. 26-35; Statystyka 1966, 1968-1969 sygn.36-37. Liczba jednostek w zespole: 38
4/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionówce powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1972, sygn.1-3, 31-33; Uchwały GRN 1961-1965, sygn. 4; Komisje GRN 1963-1969, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.9-11, 34-37; Sołtysi 1961-1970, sygn. 12-13; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1971, sygn. 14-15; Protokoły narad pracowników Biura Gromadzkiego 1964-1965, sygn. 16; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1963-1971, sygn. 17; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 18-19, 30; Plany gospodarcze gromady 1963-1970, sygn. 20-21; Budżety gromady 1961-1971, sygn. 22-29, 38. Liczba jednostek w zespole: 38
4/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaświłach powiat Mońki 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1969, sygn.1-4; Komisje GRN 1965-1972, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1972, sygn.9-13; Sołtysi 1967, 1971, sygn. 14-15; Spotkania radnych z wyborcami 1970-1971, sygn. 16; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1969, sygn. 17; Protokoły zebrań wiejskich 1967,1971, sygn. 18-19; Protokoły odpraw sołtysów 1967, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 21, 33; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady 1962-1971, sygn. 23; Zadania gospodarcze / poszczególnych wsi gromady/ 1964, 1966, sygn. 24-25; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967, 1972, 26-27; Budżety gromady 1966-1971, sygn. 28-32. Dopływ z dnia 2009-09-04; nab. 3192/2009r., 15 j.a.-0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 48
4/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinówce Kościelnej powiat Mońki 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-10; Uchwały GRN 1963-1972, sygn. 11; Komisje GRN 1963-1972, sygn. 12-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.16 -23; Uchwały Prezydium GRN, 1963-1972, sygn. 24; Wybory do Sejmu i rad narodowych 1965, sygn. 25; Wybory sołtysów1958-1971, sygn. 26; Gromadzki Komitet FJN 1963-1970, sygn. 27; Protokoły narad sołtysów 1963-1972, sygn. 28; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 29; Sprawozdania z działalności Prezydium GRN 1967-1971, sygn. 30; Normatywy GRN i Biura Gromadzkiego 1965-1969, sygn. 31; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 32-33, 48; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 34; Plany gospodarcze gromady 1961-1971, sygn. 35; Budżety gromady 1959-1971, sygn. 36-46; Statystyka rolna 1962-1972, sygn. 47. Liczba jednostek w zespole: 48
4/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klewiance powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1962- 1971, sygn.1-7; Komisje GRN 1962-1969, sygn.8-12, 20-21; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1962-1971, sygn.13-17; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 18; Kontrola zewnętrzna 1969-1971, sygn. 19. Liczba jednostek w zespole: 21
4/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszynie powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-4, 22-23, 31; Komisje GRN 1967-1972, sygn. 5-7, 24-27, 32; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.8 -12, 28-29; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1969, sygn. 13; Protokoły narad sołtysów 1968-1971, sygn. 14, 30; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1970, sygn.15; Budżety gromady 1967-1970, sygn. 16-19; Statystyka rolna 1967, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna 1967, 1969-1972, sygn. 21, 33. Dopływ z dnia 2009-05-27; nab.3167/2009r. 4 j.a.-0,05 mb Liczba jednostek w zespole: 37
Wyświetlanie 256 do 270 z 1 754 wpisów.