Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/139/0 Nadleśnictwo Laska, pow. Chojnice 1808-1923 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 186
6/140/0 Nadleśnictwo Lipowo, pow. Tuchola 1834-1919 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 175
6/141/0 Nadleśnictwo Nowe, pow. Świecie 1804-1820 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 10
6/142/0 Nadleśnictwo Osusznica, pow. Tuchola 1919-1924 0 rozwiń
Dzierżawa gruntów, pobór i sprzedaż drewna, łowiectwo, personalia. Liczba jednostek w zespole: 3
6/143/0 Nadleśnictwo Państwowe Parszyn, pow. Chojnice 1890-1892 0 rozwiń
Budowa dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna. Liczba jednostek w zespole: 3
6/144/0 Nadleśnictwo Państwowe Przewodnik, pow. Świecie 1920-1924 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 105
6/145/0 Nadleśnictwo Przymuszewo, pow. Chojnice 1866-1918 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 42
6/146/0 Nadleśnictwo Sarnia Góra, pow. Tuchola 1897-1908 0 rozwiń
Budowa dróg leśnych. Liczba jednostek w zespole: 1
6/147/0 Nadleśnictwo Woziwoda, pow. Tuchola 1806-1917, 1988-1989 0 rozwiń
Wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, sprawozdania z działalności, budżety, personalia, plany urządzenia gospodarstw leśnych, księgi ewidencji gruntów. Liczba jednostek w zespole: 72
6/148/0 Nadleśnictwo Chociński Młyn, pow. Chojnice 1842-1938 0 rozwiń
Administracja gruntami i budynkami, utrzymanie szkoły. Liczba jednostek w zespole: 6
6/149/0 Nadleśnictwo Wtelno, pow. Bydgoszcz 1885-1890 0 rozwiń
Leśnictwo w Tryszczynie. Liczba jednostek w zespole: 1
6/150/0 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Komitet Powiatowy w Sępólnie Krajeńskim 1924-1939 0 rozwiń
1. Pomorska Liga Obrony Powietrznej Państwa: wytyczne władz nadrzędnych, materiały propagandowe 2. Organizacja i działalność komitetu: protokoły posiedzeń, sprawozdania, wytyczne władz nadrzędnych 3. Instruktor powiatowy OPG: plany pracy, materiały propagandowe i szkoleniowe, wykazy sprzętu 4. Sprawy finansowo-budżetowe komitetu: budżety, sprawozdania finansowe komitetu i władz wojewódzkich 5. Koła gminne i szkolne: organizacja, protokoły posiedzeń, sprawozdania, szkolenia i konkursy 6. Działalność propagandowa, szkolenia: sprawozdania, programy, instrukcje, plakaty, 7. Drużyny odkażające: kursy, sprzęt 8. Budownictwo przeciwlotnicze: skrypt dla projektantów 9. Obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa w powiecie: zarządzenia starosty 10. Fundusz im. Żwirki i Wigury 11. Kursy i ćwiczenia: programy, uczestnicy Liczba jednostek w zespole: 23
6/151/0 Państwowy Urząd Budownictwa Naziemnego w Świeciu [1842-1919] 1920-1931 0 rozwiń
1. Budowle szkolne: budowy i remonty szkół w powiecie (sygn. 1-10) 2. Budowle domenalne: budowa szkoły, umowa z wykonawcami (sygn. 11) 3. Budowle dla pracowników leśnych: remonty, budowy domów mieszkalnych dla pracowników (sygn. 12-27) Liczba jednostek w zespole: 25
6/152/0 Państwowy Urząd Budownictwa Naziemnego w Żninie [1907-1919] 1920-1932 0 rozwiń
1. Generalia: mapy topograficzne, sieć triangulacyjna, wycena gruntów pod zabudowę, rozbudowa miasta, spółdzielnie mieszkaniowe 2. Sprawy ogólno-administracyjne: działalność inspekcji, wykazy budów 3. Budowle kościelne: cmentarze - ewidencja poległych w I wojnie światowej i w powstaniu wielkopolskim Liczba jednostek w zespole: 13
6/153/0 Prefekt Departamentu Bydgoskiego Księstwa Warszawskiego w Bydgoszczy [1783-1807] 1808-1815 [1819] 0 rozwiń
Przywileje miasta Torunia, podatek czopowy, organizacja szpitali w Bydgoszczy, Mroczy, Koronowie i Szubinie, zapisy testamentowe dla szpitala w Toruniu, leczenie chorych, przepisy w sprawie handlu solą, emigracja do Rosji, koszty utrzymania i konserwacji śluz i Kanału Bydgoskiego. Liczba jednostek w zespole: 23
6/154/0 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Toruniu 1920-1939 0 rozwiń
1. Dyrekcja: zarządzenia, struktura organizacyjna DOKP, wykazy pracowników 2. Finanse i administracja: zarządzenia i instrukcje w sprawach finansowych, wpływy i rozchody 3. Sprawy personalne: okólniki i instrukcje w sprawach osobowych, wykazy imienne stanu zatrudnienia, listy płac 4. Zabezpieczenie i mobilizacja: instrukcje, telegramy dotyczące ewakuacji 5. Taryfy i przewozy: zarządzenia, okólniki, instrukcje, regulaminy 6. Budownictwo i modernizacja: instrukcje, konferencje, regulaminy, tabele przelotności węzłów Toruń, Działdowo, Piła, mapa dróg powiatu lipnowskiego, oszczędność i racjonalizacja Liczba jednostek w zespole: 80
6/155/0 Podprefektury Departamentu Bydgoskiego - zbiór szczątków zespołów [1806] 1807-1815 0 rozwiń
I. Podprefektura Bydgoszcz: organizacja wewnętrzna magistratu w Łabiszynie, skargi na burmistrzów łabiszyńskich II. Podprefektura Inowrocław: organizacja pospolitego ruszenia w powiecie inowrocławskim III. Podprefektura w Wałczu: proklamacje, zaburzenia w Pile Liczba jednostek w zespole: 5
6/155/1 Podprefektura w Bydgoszczy 1809-1815 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/155/2 Podprefektura w Inowrocławiu [1806]1807-1815 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/155/3 Podprefektura w Wałczu 1811-1814 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 141 do 160 z 3 847 wpisów.