Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/119/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Nowego w Nowem, pow. Świecie 1927-1935 0 rozwiń
Statut, protokoły posiedzeń zarządu kasy, księga pożyczek hipotecznych, bilans, lista członków. Liczba jednostek w zespole: 10
6/120/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wyrzyskiego w Wyrzysku 1921-1939 0 rozwiń
1. Akta główne: statuty, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, statystyka, rewizje, odpisy posiedzeń Sejmiku Powiatowego w Wyrzysku 2. Inwentury 3. Bilanse miesięczne i roczne 4. Listy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 154
6/121/0 Komunalna Kasa Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu 1925-1939 [1945-1950] 0 rozwiń
1. Wydział Krajowy i Dyrekcja Pomorskiej Kasy Pożyczkowej w Toruniu: uchwały i protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu 2. Organizacja Komunalnej Kasy Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu: instrukcje, regulaminy, okólniki, statut, rejestracja kasy 3. Budowa gmachu dla Komunalnej Kasy Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu: posiedzenia komitetu budowy, konkurs na projekt, plany wykonawcze, kolaudacja odbioru 4. Sprawozdania z działalności, statystyka, kontrole 5. Bilanse 6. Kredyty (banki, komunalne kasy oszczędności, samorząd miejski, powiatowy i podległe przedsiębiorstwa, instytucje wyznaniowe i stowarzyszenia, osoby prywatne): pożyczki i kredyty, układy konwersyjne 7. Likwidacja: przejęcie majątku, likwidacja długów, rekwizycja depozytów Liczba jednostek w zespole: 114
6/122/0 vacat - Urząd Pośrednictwa Pracy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/123/0 vacat - Urząd Pośrednictwa Pracy w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/124/0 Inspekcja Przemysłowa w Inowrocławiu [1857] 1894-1920 [1931] 0 rozwiń
1. Wystawy przemysłowe: badanie materiałów, wskaźniki cen 2. Sądy przemysłowe: zatrudnianie kobiet i młodocianych, położenie robotników 3. Robotnicy: regulaminy pracy, strajki, lokauty, wypadki przy pracy, kontakty z organizacjami branżowymi 4. Zezwolenia na zakładanie przedsiębiortstw i instalację kotłów Liczba jednostek w zespole: 64
6/125/0 Inspekcja Pracy 55 Obwodu w Inowrocławiu [1904] 1919-1934 0 rozwiń
Zażalenia robotników rolnych, zezwolenia na urządzenie zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych. Liczba jednostek w zespole: 6
6/126/0 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy [1910] 1924-1939 0 rozwiń
Przepisy archiwalne, działalność (sprawozdania i statystyka), teren działania oddziału, przejmowanie i scalanie akt, porządkowanie, udostępnianie i wypożyczanie archiwaliów, kwerendy, biblioteka, gmach i inwentura, archiwum Komisji Generalnej, biurowość, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 96
6/127/0 Archiwum Rzeszy w Gdańsku Oddział w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Finanse, rozmieszczanie zasobu, przejmowanie i scalanie akt, gromadzenie, przechowywanie, brakowanie i udostępnianie akt, pomoce archiwalne, prace naukowe, biblioteka, utrzymanie i wyposażenie budynku, przebudowa magazynów, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 149
6/128/0 Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy [1903] 1926-1939 0 rozwiń
1. Organizacja sieci pocztowej (11j.a.): instrukcje, regulaminy urzędu, podziały czynności, spisy agencji i urzędów, przesyłki zagraniczne 2. Organizacja urzędów pocztowych (9 j.a.): plany wymiany poczty w kraju i zagranicą, rozkłady jazdy autobusów, pociągów, lotów samolotów, organizowanie konwoju zbrojnego 3. Materiały statystyczne i pokontrolne (2 j.a.): dane statystyczne o ruchu telekomunikacyjnym, kontrole ambulansów, zestawienie rentowności 4. Defraudacje (2 j.a.): fałszerstwa książeczek oszczędnościowych, nadużycia pracowników poczty 5. Skargi i zażalenia (1 j.a.) 6. Debity, konfiskaty i komunikaty prasowe (1937-1939) (2 j.a.): wykazy skonfiskowanych druków, biuletyny prasowe 7. Akta osobowe urzędników pocztowych (3300 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3328
6/129/0 Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy [1889] 1920-1932 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-finansowe 2. Sprawy nadleśnictw Liczba jednostek w zespole: 1119
6/130/0 vacat - Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/131/0 Nadleśnictwo Bąkowo, pow. Świecie 1817-1818 0 rozwiń
Policja leśna, dożywianie dzikich zwierząt. Liczba jednostek w zespole: 2
6/132/0 Nadleśnictwo Bydgoszcz 1905-1920 0 rozwiń
Rewizje granic, drogi leśne, pożary. Liczba jednostek w zespole: 6
6/133/0 Nadleśnictwo Cisy, pow. Chojnice 1845-1919 0 rozwiń
Budowle leśne, licytacje i dzierżawy, pożary, wynagrodzenie i gratyfikacje urzędników leśnych. Liczba jednostek w zespole: 15
6/134/0 Nadleśnictwo Czersk, pow. Chojnice 1847-1919, 1933-1987 0 rozwiń
Rekwizycje, gospodarstwa leśne, plany zalesień, pobór i taksy drewna, nieszczęśliwe wypadki, kradzież drewna, pożary, mapy gospodarcze, rejestry powierzchniowe, kontrole, wnioski ochrony lasu, cięć, hodowli, pozyskania zwierzyny, melioracji. Dok. tech. - 1 j.a. (remont leśniczówki Nieżurawia). Liczba jednostek w zespole: 360
6/135/0 Nadleśnictwo Chojnice 1904-1920 0 rozwiń
Plany zalesień, budowa domów mieszkalnych i gospodarczych. Liczba jednostek w zespole: 6
6/136/0 Nadleśnictwo Glinki, pow. Bydgoszcz 1847-1919 0 rozwiń
Sprawy administracyjne leśnictw, uprawnienia leśne, budowa dróg leśnych, domów mieszkalnych i gospodarczych, pobór drewna, polowania, pożary. Liczba jednostek w zespole: 75
6/137/0 Nadleśnictwo Jachcice, pow. Bydgoszcz 1836-1920 0 rozwiń
Granice nadleśnictw, obrót areałem leśnym, leśnictwa, drogi leśne, zalesienia, łowiectwo, pobór drewna, ekspoloatacja łąk, pożary, budynki administracyjne, tory kolejowe, ćwiczenia na poligonie, personalia. Liczba jednostek w zespole: 54
6/138/0 Nadleśnictwo Klosnowo, pow. Chojnice 1809-1920 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budowa dróg leśnych, pobór drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo. Liczba jednostek w zespole: 11
6/139/0 Nadleśnictwo Laska, pow. Chojnice 1808-1923 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 186
6/140/0 Nadleśnictwo Lipowo, pow. Tuchola 1834-1919 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 175
6/141/0 Nadleśnictwo Nowe, pow. Świecie 1804-1820 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 10
6/142/0 Nadleśnictwo Osusznica, pow. Tuchola 1919-1924 0 rozwiń
Dzierżawa gruntów, pobór i sprzedaż drewna, łowiectwo, personalia. Liczba jednostek w zespole: 3
6/143/0 Nadleśnictwo Państwowe Parszyn, pow. Chojnice 1890-1892 0 rozwiń
Budowa dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna. Liczba jednostek w zespole: 3
6/144/0 Nadleśnictwo Państwowe Przewodnik, pow. Świecie 1920-1924 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 105
6/145/0 Nadleśnictwo Przymuszewo, pow. Chojnice 1866-1918 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia. Liczba jednostek w zespole: 42
6/146/0 Nadleśnictwo Sarnia Góra, pow. Tuchola 1897-1908 0 rozwiń
Budowa dróg leśnych. Liczba jednostek w zespole: 1
6/147/0 Nadleśnictwo Woziwoda, pow. Tuchola 1806-1917, 1988-1989 0 rozwiń
Wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, sprawozdania z działalności, budżety, personalia, plany urządzenia gospodarstw leśnych, księgi ewidencji gruntów. Liczba jednostek w zespole: 72
6/148/0 Nadleśnictwo Chociński Młyn, pow. Chojnice 1842-1938 0 rozwiń
Administracja gruntami i budynkami, utrzymanie szkoły. Liczba jednostek w zespole: 6
6/149/0 Nadleśnictwo Wtelno, pow. Bydgoszcz 1885-1890 0 rozwiń
Leśnictwo w Tryszczynie. Liczba jednostek w zespole: 1
6/150/0 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Komitet Powiatowy w Sępólnie Krajeńskim 1924-1939 0 rozwiń
1. Pomorska Liga Obrony Powietrznej Państwa: wytyczne władz nadrzędnych, materiały propagandowe 2. Organizacja i działalność komitetu: protokoły posiedzeń, sprawozdania, wytyczne władz nadrzędnych 3. Instruktor powiatowy OPG: plany pracy, materiały propagandowe i szkoleniowe, wykazy sprzętu 4. Sprawy finansowo-budżetowe komitetu: budżety, sprawozdania finansowe komitetu i władz wojewódzkich 5. Koła gminne i szkolne: organizacja, protokoły posiedzeń, sprawozdania, szkolenia i konkursy 6. Działalność propagandowa, szkolenia: sprawozdania, programy, instrukcje, plakaty, 7. Drużyny odkażające: kursy, sprzęt 8. Budownictwo przeciwlotnicze: skrypt dla projektantów 9. Obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa w powiecie: zarządzenia starosty 10. Fundusz im. Żwirki i Wigury 11. Kursy i ćwiczenia: programy, uczestnicy Liczba jednostek w zespole: 23
6/151/0 Państwowy Urząd Budownictwa Naziemnego w Świeciu [1842-1919] 1920-1931 0 rozwiń
1. Budowle szkolne: budowy i remonty szkół w powiecie (sygn. 1-10) 2. Budowle domenalne: budowa szkoły, umowa z wykonawcami (sygn. 11) 3. Budowle dla pracowników leśnych: remonty, budowy domów mieszkalnych dla pracowników (sygn. 12-27) Liczba jednostek w zespole: 25
6/152/0 Państwowy Urząd Budownictwa Naziemnego w Żninie [1907-1919] 1920-1932 0 rozwiń
1. Generalia: mapy topograficzne, sieć triangulacyjna, wycena gruntów pod zabudowę, rozbudowa miasta, spółdzielnie mieszkaniowe 2. Sprawy ogólno-administracyjne: działalność inspekcji, wykazy budów 3. Budowle kościelne: cmentarze - ewidencja poległych w I wojnie światowej i w powstaniu wielkopolskim Liczba jednostek w zespole: 13
6/153/0 Prefekt Departamentu Bydgoskiego Księstwa Warszawskiego w Bydgoszczy [1783-1807] 1808-1815 [1819] 0 rozwiń
Przywileje miasta Torunia, podatek czopowy, organizacja szpitali w Bydgoszczy, Mroczy, Koronowie i Szubinie, zapisy testamentowe dla szpitala w Toruniu, leczenie chorych, przepisy w sprawie handlu solą, emigracja do Rosji, koszty utrzymania i konserwacji śluz i Kanału Bydgoskiego. Liczba jednostek w zespole: 23
6/154/0 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Toruniu 1920-1939 0 rozwiń
1. Dyrekcja: zarządzenia, struktura organizacyjna DOKP, wykazy pracowników 2. Finanse i administracja: zarządzenia i instrukcje w sprawach finansowych, wpływy i rozchody 3. Sprawy personalne: okólniki i instrukcje w sprawach osobowych, wykazy imienne stanu zatrudnienia, listy płac 4. Zabezpieczenie i mobilizacja: instrukcje, telegramy dotyczące ewakuacji 5. Taryfy i przewozy: zarządzenia, okólniki, instrukcje, regulaminy 6. Budownictwo i modernizacja: instrukcje, konferencje, regulaminy, tabele przelotności węzłów Toruń, Działdowo, Piła, mapa dróg powiatu lipnowskiego, oszczędność i racjonalizacja Liczba jednostek w zespole: 80
6/155/0 Podprefektury Departamentu Bydgoskiego - zbiór szczątków zespołów [1806] 1807-1815 0 rozwiń
I. Podprefektura Bydgoszcz: organizacja wewnętrzna magistratu w Łabiszynie, skargi na burmistrzów łabiszyńskich II. Podprefektura Inowrocław: organizacja pospolitego ruszenia w powiecie inowrocławskim III. Podprefektura w Wałczu: proklamacje, zaburzenia w Pile Liczba jednostek w zespole: 5
6/155/1 Podprefektura w Bydgoszczy 1809-1815 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/155/2 Podprefektura w Inowrocławiu [1806]1807-1815 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/155/3 Podprefektura w Wałczu 1811-1814 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/156/0 Akta policji niemieckiej z terenu województwa bydgoskiego - zbiór szczątków zespołów [1922] 1939-1945 0 rozwiń
I. Komendant Policji Bezpieczeństwa w Bydgoszczy: wezwania, protokoły przesłuchań, ewidencja aresztowanych i więźniów obozów centrali przesiedleńczej i koncentracyjnych II. Placówka Gestapo w Bydgoszczy: organizacja, rozkazy i zawiadomienia, zajęcia mieszkań Polaków, fotografie aresztantów III. Placówka Kripo w Bydgoszczy: meldunki, zatrzymania Polaków pod zarzutem przestępstw pospolitych, ewidencja zatrzymanych IV. Prezydent Policji w Bydgoszczy: wizy dla Niemców i innych obcokrajowców - zezwolenia V. Żandarmeria powiatowa w Chojnicach: obsada posterunków, wyposażenie, wyszkolenie, werbunek, sprawozdania z nastrojów ludności, doniesienia, aresztowania VI. Podkomenda Policji Bezpieczeństwa w Inowrocławiu: ewidencja broni i amunicji VII. Placówka Gestapo w Inowrocławiu: zarządzenia i okólniki, zaopatrzenie w broń i amunicję VIII. Komando Operacyjne 2/IV Liczba jednostek w zespole: 42
6/156/1 Komenda Policji Bezpieczeństwa w Bydgoszczy [1922]1939-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/156/2 Placówka Gestapo w Bydgoszczy [1938]1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
6/156/3 Placówka Kripo w Bydgoszczy [1922]1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
6/156/4 Prezydent Policji w Bydgoszczy 1941-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/156/5 Żandarmeria Powiatowa w Chojnicach 1941-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/156/6 Podkomenda Policji Bezpieczeństwa w Inowrocławiu 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/156/7 Placówka Gestapo w Inowrocławiu 1939-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/156/8 Komando Operacyjne 16 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/156/9 Schutzpolizei - Komendantura w Tucholi 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/157/0 Okręgowa Komenda Policji Państwowej w Toruniu [1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie 2. Sprawowanie nadzoru nad partiami, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz mniejszościami narodowymi 3. Inwigilacja organizacji i osób narodowości polskiej i obcej podejrzanych o działalność antypolską i szpiegowską 4. Mniejszości narodowe 5. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego: sprawozdania i raporty sytuacyjne 6. Prasa i ruch wydawniczy 7. Ruch graniczny 8. Akta osobowe policjantów Liczba jednostek w zespole: 1645
6/158/0 Urząd Opieki nad Weteranami i Rodzinami Poległych w Bydgoszczy [1888] 1939-1945 0 rozwiń
Teczki dotyczące poszczególnych osób w układzie alfabetycznym; zawierają dane o konkretnych podopiecznych, ich losie w czasie wojny, dokumentację medyczną i finansową. Liczba jednostek w zespole: 2737
6/159/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Bydgoszczy 1853-1920 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-budowlane: instrukcje i wytyczne dotyczące zatrudnienia, kwalifikacji, dokształcania i wynagradzania pracowników, postępowanie karne wobec firm i pracowników 2. Budowle kościelne: umowy, kosztorysy robót, rozliczenia prac budowlanych, remontów i wyposażenia obiektów sakralnych 3. Budowle szkolne: budowa i remonty szkół, kontrola przebiegu robót 4. Budowle domenalne: umowy, kosztorysy prac budowlanych 5. Budowle leśne: umowy, kosztorysy, opisy budynków, dokumentacja techniczna 6. Dokumentacja techniczna obiektów Liczba jednostek w zespole: 202
6/160/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Chojnicach 1821-1918 0 rozwiń
1. Generalia: wykazy zabytków w powiecie, sieć triangulacyjna, spisy dróg, osiedli, linii tramwajowych 2. Budowle kościelne: stan budowli, budowa, prace remontowo-restauratorskie, wyposażenie liturgiczne, opinie konserwatora 3. Budowle szkolne: budowa, remonty - kosztorysy, przeróbki budowlane szkół 4. Budowle domenalne: opisy budynków, kosztorysy robót budowlanych 5. Budowle pracowników leśnych: wykazy budów i remontów, spis budynków, bezpłatny przydział drewna budowlanego 6. Budowle administracji państwowej: przepisy dotyczące wykonawstwa robót, opisy budynków i ich wyposażenia, kosztorysy 7. Budowa dróg: opisy dróg, wykazy dróg w Regencji Kwidzyńskiej, kontrola przebiegu prac, wynagrodzenie robotników 8. Budowa mostów: kontrola i wykaz mostów, śluz, tam w powiecie 9. Dokumentacja techniczna obiektów Liczba jednostek w zespole: 303
6/161/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Nakle, pow. Wyrzysk 1842-1916 0 rozwiń
1. Generalia: subsydia na rzecz budowy kościoła i szkół 2. Budowle kościelne: budowa i wyposażenie kościoła 3. Budowle szkolne: budowa, remonty, lustracje budynków szkolnych 4. Budowle domenalne: zakup i inwentaryzacja budynków 5. Budowle pracowników leśnych: przejęcie budynku 6. Budowle administracji państwowej: opis, roboty wykończeniowe 7. Budowa dróg: wykaz wydatków, rozliczenia budowy dróg 8. Budowa mostów: przebudowa mostów drewnianych na żelazne Liczba jednostek w zespole: 77
6/162/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Świeciu 1817-1920 0 rozwiń
1. Budowle szkolne: budowy, przeróbki budowlane w budynkach szkolnych i mieszkaniach nauczycieli 2. Budowle domenalne: remonty, odbudowa pogorzelisk 3. Budowle dla pracowników leśnych: remonty, przeróbki budowlane 4. Budowa mostów: umowa z wykonawcą Liczba jednostek w zespole: 235
6/163/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Szubinie/Żninie 1836-1919 [1925] 0 rozwiń
1. Generalia: instrukcja dotycząca wykonania map, wykazy budów, ochrona i opieka nad zabytkami 2. Sprawy ogólno-administracyjne: zatrudnienie, przepisy ws. wynagrodzenia 3. Budowle kościelne: remonty 4. Budowle szkolne: budowa szkół i mieszkań dla nauczycieli 5. Budowle domenalne: opisy, szacunki budynków, inwentaryzacja 6. Budowle pracowników leśnych i uprawnienia drzewne: abluicje drewna budowlanego, opisy budynków 7. Budowle administracyjne: przeróbki budowlane 8. Budowa dróg: subsydia samorządu powiatowego, kosztorysy robót 9. Sprawy melioracyjne: wykaz akt, instrukcja dotycząca robót melioracyjnych 10. Dokumentacja techniczna obiektów Liczba jednostek w zespole: 128
6/164/0 Urząd Budownictwa Wodnego w Bydgoszczy [1781] 1790-1920 [1924] 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-administracyjne: ochrona i opieka nad zabytkami, sprawy sporne, regulacja funkcjonowania administracji, kompetencje i terytorialny zakres działania 2. Personel: pracownicy biurowi i techniczni, nadzór rzeczny, załogi statków i promów, robotnicy - zatrudnienie, wynagrodzenie, kwalifikacje, odznaczenia, egzaminy dla służby budownictwa wodnego, awanse, mobilizacja, sprawy socjalne, ubezpieczenia, renty, kasy chorych 3. Majątek Urzędu Budownictwa Wodnego: - grunty i obszary wodne: zakup i dzierżawa, odszkodowania - budynki służbowe: budowy, remonty, utrzymanie - budowle wodne - rybołówstwo: zarządzenia i wytyczne, hodowla i ochrona ryb, plan Brdy - sprzęt budowlany, tabor pływający i materiał pędny: wykazy sprzętu, kontrola odcinków wodnych, wykaz statków żeglugi rzecznej, wykorzystanie promów 4. Budżet Urzędu Budownictwa Wodnego: - fundusze na budownictwo wodne: kosztorysy, umowy z wykonawcami robót - płace pracowników i koszty biurowe - dochody - opłaty kanałowe, śluzowe, podatki: wnioski, wyciągi katastralne dotyczące opodatkowania nieruchomości 5. Ustawodawstwo wodne: - przepisy rzeczno-policyjne: instrukcje i zarządzenia w sprawach wodnych, akta rozpraw w sprawach utonięć - sprawy sporne lądowo-wodne: ustalenie granic gruntów, uznanie sądowe granic - uprawnienia wodne: zezwolenia policyjne na budowę urządzeń wodnych i korzystanie z plaż, rurociągów - wpisy do księgi wodnej 6. Budowa i utrzymanie dróg wodnych: - zarządzenia, instrukcje dotyczące budowli wodnych - rozbudowa portu w Brdyujściu: dostawy materiałów budowlanych, naprawa brzegów, regulacja, instalacja elektryczna - utrzymanie urządzeń wodnych na Kanale Bydgoskim: regulacja, spiętrzenia wody, budowa urządzeń wodnych - budowa urządzeń wodnych na Brdzie: powiększenie portu w Brdyujściu, pogłębienie rzeki, budowa śluz, prace ziemne - utrzymanie urządzeń wodnych na Noteci: regulacja, umacnianie brzegów, budowa urządzeń, pogłębianie - utrzymanie urządzeń na Wiśle: przebudowa śluzy, powiększenie portu w Bydgoszczy, ruch statków, spław drewna - Kanał Bydgoski: rozbudowa, regulacja, budowa śluz, umowy z wykonawcami - porty i przystanie, baseny rybackie: wykorzystanie portu ładunkowego na Noteci przez Barcin, zezwolenia na użytkowanie portów - zakłady przemysłowe: spiętrzenia wody dla młynów, budowa tartaku, cukrownie - zużycie wody - drogi, koleje, mosty: zarządzenia dotyczące budowy dróg bitych, wykazy mostów, kosztorysy prac budowlanych - przedsiębiorstwa komunalne: plany, kosztorysy budowlane - urzadzenia ściekowe, nawadniające, instalacja telefoniczna: budowa, remonty, zanieczyszczenia wód, odwadnianie łąk nadnoteckich, działalność spółek wodnych - odszkodowania w związku z budową Kanału Bydgoskiego: sprawy sporne 7. Żegluga i spław: - przepisy rzeczno-żeglarskie: nadzór policyjny - taryfy opłat kanału żeglugowego: instrukcje dotyczące opłat, wykazy statków i tratew, pobór opłaty kanałowej - śluzowanie statków: nadzór nad śluzami, opłaty - stan żeglugi na poszczególnych odcinkach rzecznych: zanieczyszczenie Brdy, żeglowność Noteci, sprawy sporne, kontrola statków - cechowanie, rejestracja statków - znakowanie dróg wodnych, flagi statków: oznakowanie trasy na Gople - statystyka żeglugi i spławu: wykazy statków z towarami, transporty drewna, ruch statków parowych, żegluga holownicza - poruczenia dla szyprów ze strony urzędów, awarie statków: pomiary i opracowania kartograficzne 8. Studia hydrometeorologiczne, pomiary, wodowskazy, powódź: - studia hydrometeorologiczne - pomiary: niwelacja terenu nad dolną Brdą, obliczenie poligonometryczne - kontrola stanu wód, wodowskazy: odczyty - wały ochronne, powódź: budowa wałów, pogłębienie koryta rzeki 9. Spisy akt Liczba jednostek w zespole: 2695
6/165/0 Państwowy Zarząd Wodny w Bydgoszczy [1862] 1920-1939 [1940] 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-administracyjne: instrukcja katastralna dotycząca pomiarów 2. Sprawy personalne: ewidencja, nauka zawodu, renty, zapomogi 3. Majątek Zarządu Wodnego: grunty i budynki, obszary wodne i rybackie, sprzęt pływający - przejęcie mienia, dzierżawa, taryfy przewozowe 4. Ustawodawstwo wodne: uprawnienia wodne 5. Budownictwo wodne: zarządzenia, instrukcje, roboty wodne, projekty, kosztorysy, wykaz portów i mostów-statystyka, fotografie 6. Żegluga i spław: ustawa wodna, taryfy opłat na Noteci, zezwolenia, uprawnienia dla Lloyda Bydgoskiego, raporty wodowskazowe, powodzie, szkody Liczba jednostek w zespole: 279
6/167/0 Urząd Budownictwa Melioracyjnego w Bydgoszczy 1858-1919,1920 0 rozwiń
1. Generalia 2. Regulacja strumieni 3. Drenowanie gruntów 5. Nawadnianie i odwadnianie gruntów 6. Kartografiki Liczba jednostek w zespole: 88
Wyświetlanie 121 do 180 z 3 847 wpisów.