Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/442/0 Akta notariusza Jerzego Herasimowicza w Częstochowie 1950-1951 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1950 - 1951, sygn. 1 - 2; Repertoria do akt notarialnych z lat 1950 - 1951, sygn. 3 - 5; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1950 - 1951, sygn. 7; Protesty weksli z lat 1950 - 1951, sygn. 6, 8 - 9. Liczba jednostek w zespole: 9
8/443/0 Akta notariusza Zygmunta Jarczewskiego w Częstochowie 1926-1946 0 rozwiń
Akta notariusza Zygmunta Jarczewskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1933 - 1946, sygn. 1 - 20; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1933 - 1946, sygn. 21 - 28 repertoria z lat 1933-1936, księga depozytów, dzienniki korespondencyjne Liczba jednostek w zespole: 41
8/444/0 Akta notariusza Tomasza Jasieńskiego w Częstochowie 1924-1933 0 rozwiń
Akta notariusza Tomasza Jasieńskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1924 - 1933, sygn. 1 - 30; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1924 - 1933, sygn. 31 - 38; Korespondencja, materiały pomocnicze z lat 1926 - 1933, sygn. 39; Wypisy aktów notarialnych z lat 1926 - 1929, sygn. 40 Repertoria sygn.41- 72 Liczba jednostek w zespole: 72
8/445/0 Akta notariusza Władysława Jeżewskiego w Częstochowie 1915-1919 0 rozwiń
Akta notariusza Władysława Jeżewskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1915 - 1918, sygn. 1 - 11; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1915 - 1918, sygn. 12 - 13 Repertoria z lat 1915-1918 księga wpłat z 1919 roku Liczba jednostek w zespole: 18
8/446/0 Akta notariusza Tadeusza Kossa w Częstochowie 1927-1948 [1951] 0 rozwiń
Akta notariusza Tadeusza Kossa w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1927 - 1948, sygn. 1 - 46; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1927 - 1948, sygn. 47 - 64. Skorowidz z roku 1948, sygn. 64, zawiera również wpisy dotyczące akt notariusza Wincentego Tyszki w Częstochowie. Repertoria z lat 1927-1948 księgi depozytów, księgi weksli Liczba jednostek w zespole: 104
8/447/0 Akta notariusza Adama Plebanka w Częstochowie 1917-1919 0 rozwiń
Akta notariusza Adama Plebanka w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1917 - 1919, sygn. 1 - 6; Skorowidz do akt notarialnych z lat 1917 - 1919, sygn. 7. Repertoria, księga opłat Liczba jednostek w zespole: 12
8/448/0 Akta notariusza Henryka Płoweckiego w Częstochowie 1936-1951[1952] 0 rozwiń
Akta notariusza Henryka Płoweckiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1936 - 1951, sygn. 1 - 19; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1936 - 1951, sygn. 20 - 26 dzienniki korespondencyjne, księgi weksli, księgi protestów, repertoria Liczba jednostek w zespole: 54
8/449/0 Akta notariusza Augusta Roesslera w Częstochowie 1911-1914, 1919-1924 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 1 - 39; Repertoria do akt notarialnych z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 49 - 51, 53 - 54, 57 -58, 60 - 70; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 40 - 47; Księgi opłat notarialnych z lat 1912 - 1914, sygn. 52, 55 - 56, 59; Wypisy akt notarialnych z roku 1923, sygn. 48. Liczba jednostek w zespole: 70
8/450/0 Akta notariusza Wacława Różyckiego w Kłobucku 1913-1914 0 rozwiń
Akta notariusza Wacława Różyckiego w Kłobucku, w tym: Akta notarialne z lat 1913 - 1914, sygn. 1 - 2; Skorowidz do akt notarialnych z lat 1913 - 1914, sygn. 3 Repertorium z 1913 roku, sygn.4 księga opłat z 1913 roku, sygn.5 Liczba jednostek w zespole: 5
8/451/0 Akta notariusza Włodzimierza Skalskiego w Częstochowie 1934-1951[1952] 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1934 - 1951, sygn. 1 - 25; Repertoria do akt notarialnych z lat 1934 - 1952, sygn. 39, 48, 51 - 52, 55, 57 - 64. Posteriora stanowią wpisy Państwowego Biura Notarialnego w Częstochowie, nr rep. not. 1 - 134 od 1 do 17 stycznia 1952 roku; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1934 - 1951, sygn. 26 - 37; Protesty weksli z lat 1935 - 1944, sygn. 44., 46, 49, 53 - 54, 56; Księga depozytów z lat 1934, 1942 - 1944, 1949, sygn. 38; Księgi opłat notarialnych z lat 1934 - 1941, sygn. 40 - 43, 45, 47, 50. Liczba jednostek w zespole: 64
8/452/0 Akta notariusza Wincentego Tyszko w Częstochowie 1948-1951[1952] 0 rozwiń
Akta notarialne (sygn. 1-6); Pomoce ewidencyjne - Repertorium (sygn. 9-11); Skorowidze (sygn. 7-8); Protesty weksli (sygn. 12). Liczba jednostek w zespole: 12
8/453/0 Państwowe Biuro Notarialne w Częstochowie 1952-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 148
8/454/0 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud w Częstochowie 1950-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 108
8/455/0 Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego i Kopalnictwa Rud "Biprorud" w Częstochowie 1952-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 728
8/456/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krzepicach [1919]1945-1950 0 rozwiń
Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach z lat 1947 - 1950, sygn. 4 - 5; Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Krzepicach z lat 1946 - 1950, sygn. 6; Księga rewizyjna z lat 1919 - 1948, sygn. 7; Budżety miasta Krzepic z lat 1947 - b1948, sygn. 8 - 9; Sprawozdania finansowe z lat 1949 - 1950, sygn. 10 - 11. Liczba jednostek w zespole: 12
8/457/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach 1950-1972[1973] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1970, sygn. 1; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 2 - 23; Rejestry uchwał Miejskiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 24 - 26; Realizacja uchwał Miejskiej rady Narodowej z lat 1963 - 1971, sygn. 27; Protokoły spotkań radnych z wyborcami z lat 1956 - 1970, sygn. 28; Wnioski i interpelacje radnych z lat 1964 - 1971, sygn. 29 - 31; Protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR z lat 1965 - 1966, sygn. 32; Protokoły posiedzeń i kontroli komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 33 - 60; Wnioski i opinie komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1971, sygn. 61 - 64; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 65 - 86; Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z roku 1964, sygn. 87; Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania z lat 1959 - 1971, sygn. 88 - 93; Sprawozdania statystyczne dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1971 - 1973, sygn. 94; Skargi i wnioski z lat 1961 - 1972, sygn. 95 - 96; Kontrole zewnętrzne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1973, sygn. 97 - 99; Budżety z lat 1950 - 1971, sygn. 100 - 120; Sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1951 - 1973, sygn. 121 - 124. Liczba jednostek w zespole: 164
8/458/0 Przedsiębiorstwo Realizacji Kompletnych Obiektów Przemysłowych "Komobex" w Częstochowie 1952-1994 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 126
8/459/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Częstochowie 1967-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
8/460/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Pławnie 1874-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 97
8/461/0 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17 w Częstochowie 1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 441 do 460 z 1 176 wpisów.