Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/158/0 Sąd Gminny 4-go Okręgu powiatu kieleckiego 1885-1914 0 rozwiń
Akta spraw spraw cywilnych o podział majątku sygn 1-172 Liczba jednostek w zespole: 172
21/159/0 Sąd Gminny 5-go Okręgu powiatu kieleckiego [1868] 1876-1915 0 rozwiń
akta spraw 1-1640, 1724-1731 wykazy spraw 1641-1642 repertoria 1641-1680 skorowidze 1681-1723 Liczba jednostek w zespole: 1690
21/160/0 Sąd Gminny 1-go Okręgu powiatu miechowskiego 1876-1915 0 rozwiń
akta spraw sygn 1-1740, 17901791, repertoria sygn 1741-1765, 1792, skorowidze sygn 1766-1789 Liczba jednostek w zespole: 1792
21/161/0 Sąd Gminny 2-go Okręgu powiatu miechowskiego 1876-1916 [1937] 0 rozwiń
repertoria sygn 1-37 skorowidze sygn 38-76, 1310-1311 akta spraw sygn 77- 1309, 1312-1316, 438a, 700a, Liczba jednostek w zespole: 1318
21/162/0 Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu miechowskiego [1855] 1877-1914 [1931] 0 rozwiń
repertoria sygn 1-14 skorowidze sygn 15-51 akta spraw sygn 52-957 Liczba jednostek w zespole: 963
21/163/0 Sąd Gminny 4-go Okręgu powiatu miechowskiego 1878-1914 0 rozwiń
repertoria sygn 1-7 skorowidze sygn 78-21 akta spraw sygn 22-1327, 84a, 235a,, 292a, 400a, 730a, 748a, 1185a, 1193a Liczba jednostek w zespole: 1326
21/164/0 Sąd Gminny 5-go Okręgu powiatu miechowskiego 1876-1914 0 rozwiń
repertoria sygn 1-15 skorowidze sygn 15a-27 akta spraw sygn 28-1160 Liczba jednostek w zespole: 1160
21/165/0 Sąd Gminny 6-go Okręgu powiatu miechowskiego 1877-1914 0 rozwiń
repertoria sygn 1-7, skorowidze sygn 8-20, akta spraw sygn 21-888, 360a, 315a, 284a, 208a, 178a, 99a Liczba jednostek w zespole: 890
21/166/0 vacat - Akta sądów cywilnych i karnych guberni radomskiej - przeniesiono do zespołów 1527-1530,1610-1612 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/167/0 Sąd Pokoju w Kielcach [1915] 1918-1928 0 rozwiń
repertoria i skorowidze spraw cywilnych i karnych, księgi zarządzeń prezesa, akta spraw cywilnych o podział majątku, przywrócenie zakłóconego posiadania, wyjście z niepodzielności, rozgraniczenie, redukcje testamentu, eksmisje, zwrot pieniedzy. sygn 1-9 Liczba jednostek w zespole: 109
21/168/0 Sąd Pokoju w Bodzentynie [1916] 1918-1928 0 rozwiń
Akta spraw cywilnych o podział majątku i wyjście ze wspólnoty sygn 1-493 Liczba jednostek w zespole: 493
21/169/0 Sąd Pokoju w Chęcinach [1917] 1918-1928 0 rozwiń
akta spraw cywilnych o podział majątku, zwrot pieniędzy, wyjście z niepodzielności, wyłączenie ze spisu inwentarza, wyrugowanie, przywrócenie stanu posiadania, eksmisja, podział majątku, podział kapitału, przerachowanie sygn 1-449 Liczba jednostek w zespole: 448
21/170/0 Sąd Pokoju w Niewachlowie [1916] 1918-1928 0 rozwiń
skorowidze i repertoria spraw cywilnych i karnych sygn 1-82, akta spraw cywilnych o dział majątku przywrócenie zakłóconego posiadania, wyjście z niepodzielności sygn 83-668 Liczba jednostek w zespole: 668
21/171/0 Sąd Pokoju w Piekoszowie 1926-1928 0 rozwiń
Akta procesowe o podział majątku sygn 1-78 Liczba jednostek w zespole: 78
21/172/0 Sąd Pokoju w Promniku [1915] 1918-1925 0 rozwiń
akta procesowe o podział majątku sygn 1-211, 251-252, rejestr spraw cywilnych sygn 212, repertoria C sygn 213-215, rejestry spraw karnych sygn 216-217, repertoria K 218-234, skorowidze C i K 235-244, repretoria poświadczeń rejentalnych sygn 245, księgi rejentalnych poświadczeń sygn 246-249, skorowidz rejentalnych poświadczeń sygn 250 2 z lit a Liczba jednostek w zespole: 252
Wyświetlanie 166 do 180 z 3 537 wpisów.